Home Inhoud Naamgeving / Nomenclature Calamus

Welke Atari programma's? / Which Atari programmes ?

Het moet eenieder duidelijk zijn dat ik niet alle tot dus ver aangehaalde programma's uitputtend heb bestudeerd. Als achtergrond van deze avonturen met fonts ga ik uit van het min of meer intensief gebruik van de volgende programma's:

It's obvious that I can't have studied all programmes mentioned. But for the sake of this article the following programmes have been used more or less frequently:


Alle recht toe recht aan teksten schrijf ik met behulp van That's Write.

De uitwisseling tussen teksten met de ene tekstverwerker geschreven naar een andere waarin verder moet worden gewerkt verloopt niet altijd zonder problemen. Vooral als het gaat om teksten die van een ander computer-platform af komen. Het gaat dan meestal om teksten WordPerfect of MS Word.

Teksten die ik aangeboden kreeg in WordPerfect formaat moesten ooit eerst met behulp van de MS-DOS emulator [Vortex Atonce 386] omgezet worden naar ASCII-formaat. Ik had zonder MS-DOS gekund bij gebruik van een programma op de Atari dat WordPerfect netjes overzette in ASCII of een ander op de Atari bruikbaar formaat. Het programma echter dat zoiets doet en naar 1stWordPlus en viceversa converteerde kon helaas niet uit de fouten met de International Characterset van WordPerfect.

My everyday texts have been written using That's Write.

It's not always easy to be able to use text that's been written by one textprocessor in another one. Especially not when the text originate from a totally different computer-platform. Up to recently this concerned text made by Wordperfect but more or more text I get now have a MS Word origin.

At first I had to convert the WordPerfect formatted text to ASCII - using a WP5.x programme under the MS-DOS emulator [Vortex Atonce 386] on my Atari. Why not use Atari programmes that can import the WP format? Sure, thery exist - Calamus .ie. - but they can't always handle the above 128 characters properly. And certainly had no way of dealing with the WordPerfect International Characterset.


Sinds jaar en dag gebruik ik de conversie-programma's van Robert Best dat aan de hand van een tabel de ASCII-posities 194-211 netjes vult met tekens uit de International Characterset.

Voor mij betekende het dat ik WordPerfect-teksten niet meer in WordPerfect hoefde in te lezen - en dus ook geen MS-DOS emulator meer hoefde op te roepen - maar na een conversie-slag met dit programma de tekst in het formaat van 1stWordPlus kreeg.

Al vrij snel daarna volgde een conversie-programma tussen 1stWordPlus en That's Write [resp. 1stWordPlus 4]. Ook hier de mogelijkheid om in een tabel de tekens uit tekenset 1 mee te nemen. Theoretisch moet een conversie van tekens uit de andere tekensets van WordPerfect ook mogelijk zijn. Echter bij gebleken behoefte zou de programmeur daar misschien aan gaan werken.

Ik kon dan ook met een gerust hart de Vortex Atonce [die veel te veel warmte produceerde in m'n Mega ST4] verwijderen.

During the last 5 years I'm using conversions-programmes written by Robert Best. Characters from the International Character Set [Character Set nr 1] were put - table-driven - on the ASCII-range positions 194-211. This meant that I didn't have to use the MS-DOS emulator anymore. Soon afterwards the conversion options were broadened: from WordPerfect 5.x or 6.x to and fro 1StWordPlus or That's Write. Should I need the other WordPerfect Character Sets as well, the programmer would consider to implement that option too.

So that was the end of the Vortex Atonce. It had already produced to much heat in my Mega ST 4.


Voor het opmaken van teksten ten behoeve van boeken en tijdschriften werkte ik zelf naar tevredenheid met Calamus S 1.0 [later met S 2.0] waarbij het belangrijkste snelheidsprobleem mijn 24-naaldsprinter was. Het ingebruik nemen van een Hewlett Packard Laserjet IIIp gaf aanvankelijk een volgend probleem =geen complete pagina werd meer afgedrukt= maar dat was vlot opgelost met het plaatsen van 4Mb geheugen in de printer erbij!

Voor bijzondere tekst-toepassingen gebruikte ik zeer incidenteel Signum!3 of Signum!4. Maar sinds de recentere versies van Papyrus blijft Signum zo goed als ongebruikt.

Programma's die gebruik moeten maken van GDOS heb ik -al of niet bewust- tot dus ver zo veel mogelijk vermeden. Ook doodlopende straten op font-gebied en die zijn er helaas zijn bij mij niet echt welkom.

For lay-out purposes I started working with Calamus S 1.0 [later on also with version S 2.0] and was quite content. The most important problem, however , was a very slow 24-pins printer. After having acquired a Hewlett Packard Laser Jet IIIp the next problem was insufficient memory [of the printer] - not even one page could be printed - so I had an extra 4Mb installed in my printer!

Incidentally I used Signum!3 of Signum!4 for special textual features. But after gettnig acquainted with the more recent versions of Papyrus, Signum! is hardly ever used anymore.

Programmes that need the [original] GDOS's are to be avoided. The same goes for a few dead-end streets as to fonts. So I haven't used 1st Word, Tempus Word or Pagestream really.


Het al zonet genoemde programma Papyrus bood naast het gebruik van Bitstream Speedo [en TrueType en PostScript Type 1 afhankelijk van de NVDI versie] fonts de mogelijkheid tot het gebruik van Signum!2 fonts en GEM/GDOS fonts, alsook de fonts van That's Write. Het is daarmee het veelzijdigste programma dat ik ken. Het enige grote minpunt is dat letters met diacritische tekens bij fonts van verschillende herkomst [Signum! of GEM/GDOS] verschillend worden afgehandeld. Het toetsenbordgebonden zijn van de Signum! tekens is daar debet aan. Teksten waarin beide typen fonts zijn verwerkt geven dan grote problemen bij verdere verwerking in b.v. opmaak-programma's.

De laatste tijd wordt echter het programma WordPerfect steeds meer verdreven door MicroSoft's Word in diverse varianten. Dit levert aparte conversie problemen op die voor een deel kunnen worden opgevangen door Papyrus maar soms ook slechts met behulp van een zelf te schrijven conversie-utility.

Recent gebruik ik wat frequenter Papyrus, met name Papyrus vanaf versie 5.5 vanwege de Unicode-mogelijkheden. Papyrus versies vanaf 6 zijn ook zeer handig als HTML-editor!

The just mentioned Papyrus doesn't only offer the use of Bitstream Speedo [and True Type and PostScript Type 1, depending on the version of NVDI you'r using ]fonts but also lets you have Signum!2 fonts and GEM/GDOS fonts, including the That's Write fonts. In this aspect - but not only this one! - Papyrus is the most overall text-processor I know.

What's less pleasant is that the mixture of font-types will present you with lots of problems after exporting texts to lay-out programmes i.e. The characters with diacritics - generally everything above 128 - originating from Signum! fonts are related to keycodes and not ASCII-range positions.

As said before WordPerfect gets replaced by MicroSoft Word more and more. Papyrus can deal with some of the conversion problems by it self. The excellent import/export filters - most ISO/Unicode mappings - available since version 4.09 made me use Papyrus for conversion purposes. However the very MS Word text-format 'doc' can't yet be imported into Papyrus. We still need separate conversion-programmes for it.

Papyrus versions from 6 onwards get increasingly handy for HTML-editing!Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Inhoud Naamgeving / Nomenclature Calamus