Home Hypertekst en andere documentatie-tools ST-Guide ST Applications - de eerste STAP

HTML

Hyper Text Markup Language is een manier om kale tekst [plus evt. illustraties] zo van opmaak-instructies te voorzien dat een ander programma daar een prachtig opgemaakte bladzijde van op het scherm kan toveren. Wie nu zegt al eens over iets dergelijks in dit blad gelezen te hebben, heeft natuurlijk groot gelijk. Robert Best heeft ons al eens getracteerd op een cursus TEX, en Arie van Krimpen is bezig met een handboek ST-Guide. Zelf heb ik in een ver verleden [begin jaren '80] al programma-handleidingen moeten voorzien van Runoff codes die op de DEC PDP of VAX mini's met het programma RNO om werden gezet in standaard opgemaakte bladzijden. Let wel het ging om een standaard opmaak niet zo zeer om een typografisch fraaie. Zeker als grote hoeveelheden tekst bewerkt moeten worden dan is er niet zo veel aandacht voor de esthetiek. Runoff draaide ook op andere computer plat-forms werd me verzekerd, en dat speelde toen maar ook nu een grote rol. ST-Guide is een programma dat prachtig werk aflevert op ons Atari's [misschien ook op de Amiga?] maar verder niet bekend is. HTML is een afgeleide van SGML, de Standard Generalized Markup Language, en wordt nu voornamelijk gebruikt voor de opmaak van Internet bladzijden. In die hoedanigheid is het HTM-formaat [als extensie aanduiding kunnen slechts drie letter worden gebruikt] binnengeslopen in de Atari-wereld.

Netals bij TEX en ST-Guide worden de opmaak-instructies tussen/vr de tekst gezet. Na een compilatie fase zijn de opgemaakte teksten verder te gebruiken. ST-Guide leest n HYP-file en op het scherm verschijnt dan het begin van een meesterwerk. Bij HTML is dat niet nodig, de teksten blijven als ruwe ASCII-files bestaan en worden door een programma tijdens het draaien geinterpreteerd en afgebeeld op het scherm. Dat kost wat tijd maar het voordeel is dat zelfde HTM-tekst op een Atari gemaakt naar elders - via Internet b.v. - kan worden overgebracht en daar weer zichtbaar worden gemaakt. In de HTM-tekst kunnen verwijzingen, adresseringen staan naar illustraties [meestal in GIF-formaat, minder vaak in JPEG-formaat] maar ook naar andere HTM-teksten op verafgelegen Internet-adressen. Elk brokjes tekst heeft bij HTML voorzover ik het nu gezien heb, steeds een eigen file, wat betekent dat tegenover n ST-Guide file wel enkele tientallen HTM-files staan. Slechts te overzien als ze alle in dezelfde folder staan. n HTM-folder tegenover n STG resp. HYP file. Het is echter mogelijk om alles in n HTM-file te persen, maar dat heeft weer als nadeel dat bij het Web-browsen het langer duurt voordat alles binnen is. Bij opsplitsing is het aan degene die browse-t om zelf te bepalen welke brok binnengehaald wordt.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Hypertekst en andere documentatie-tools ST-Guide ST Applications - de eerste STAP