Home Standaarden voor lettertekens / Standards for character encoding Euro-problemen Unicode en Windows 95

Unicode

Het is frappant te mogen constateren dat twee Poolse studenten - onafhankelijk van elkaar - beiden studerend aan een Duitse universiteit - zeer interessante en uitgebreide websites hebben opgezet over Unicode en meertalige fonts:

Beide websites zijn Engelstalig en zeer de moeite van een bezoek waard.

It's very typically to find two Polish students - independently - both studying at German universities - having set up very interesting and elaborate websites on the subject of Unciode and multilingual fonts:

Both websites are in English and are very worthwhile visiting.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 21 november 2001

Home Standaarden voor lettertekens / Standards for character encoding Euro-problemen Unicode en Windows 95