Home Unicode UTF_7 en de 7/8-bits economie Unicode ondersteunende fonts

Tahoma en Lucida Sans Unicode

De omvang van de twee Tahoma font-files [elk circa 200K] beloofde al veel goeds. Het aantal tekens is reusachtig [natuurlijk nog weinig als we de ontbrekende CJK - Chinese, Japanse en Koreaanse - tekens niet vergeten] en omvat - ik heb uiteraard niet alles gecontroleerd - alle 'Latin' lettertekens, een voorraad Cyrillisch/Russisch, Grieks, Hebreeuws en Arabisch.

De LucidaSans is iets meer dan 300K groot. Is veel uitgebreider dan de Tahoma maar bevat geen Arabisch.

In welke programma's kun je iets met die hoeveelheid?

Uiteraard in Papyrus en om te bekijken ook in Arkus. Maar verder? Alle andere programma's die onder NVDI werken veronderstellen een 'mapping' naar de 0-255 reeks. Ofwel een SPDCHAR.map die ingesteld is op een bepaalde keuze b.v. Hebreeuws [8859-8 ]of Russisch [8859-5].


Papyrus kan met fonts als Tahoma en LucidaSans omgaan en als ik voor de 'euro' een macro zoals hieronder geschetst maak kan ik in Papyrus met de Tahoma ook de 'euro' gewoon in mijn teksten intikken.

Het enige andere programma dat niet NVDI nodig en toch een eigen soort 'mapping'/'encoding' hanteert is That's Write. Helaas pas vanaf versie 4. TW3.1d accepteert geen TrueType fonts. In de 'encoding' file kan een selectie uit de Unicode-letterbak gemaakt worden. Zo heb ik b.v. 20AC gezet op pos. 193 i.pv. de Nederlandse hoofdletter IJ die ik toch nooit gebruik.

192,16#0133
193,16#20ac
194,16#0107
195,16#0142
196,16#0144
197,16#015b
198,16#017a
199,16#017c
200,16#0105
201,16#0119
202,16#00f3
203,16#0106
204,16#0141
205,16#0143
206,16#015a
207,16#0179
208,16#017b
209,16#0104
210,16#0118
211,16#00d3Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Unicode UTF_7 en de 7/8-bits economie Unicode ondersteunende fonts