Home Inhoud Braille Bitstream Speedo

Character Mapping

Er bestaat een utility Char_map van de hand van Mike Fulton, die het mogelijk maakt de indeling van de Bitstream Speedo fonts te bekijken en een conversie-file aan te maken. Aan de hand van deze file neemt SpeedoGDOS of NVDI de indeling, de mapping van gekozen Bitstream Speedo posities op ASCII posities, over. En zo is het mogelijk b.v. de Poolse karakters binnen te hengelen. Officieël bestond de utility echter lange tijd niet, Atari Nederland kende het niet, maar Compo was wel bereid om tegen een geringe vergoeding op verzoek zo'n file te maken. Op de utility zat een copyright van Atari en kon dan ook niet in omloop gebracht worden. Enkele jaren later bracht ACN in haar Public Domain reeks een andere versie, minder comfortabel,uit waarmee de map-file ook te maken was: Charmap5 .Helaas kan slechts één map voor alle Bitstream Speedo fonts tegelijk worden gehanteerd. Zoals elders al is aangegeven ontstaan er problemen met het gelijktijdig gebruiken van Swiss 721, Park Avenue en Monospace 821! De simpelste oplossing zou in Polen hebben kunnen liggen. Voor de Poolse markt was het gebruik van de Bitstream Speedo fonts met behulp van SpeedoGDOS cq NVDI en bijbehorende utilities een goede oplossing geweest. Het is anders gelopen. Atari is praktisch verdwenen in Polen en wie overgestapt is op Windows 95 cq NT of Macintosh komt in andere problemen terecht.

Zolang ik werk met That's Write is er eigenlijk geen probleem wat betreft het werken met verschillend ingedeelde Bitstream Speedo fonts. Dit programma heeft tenminste nog de mogelijkheid met per font verschillende encoding-files [.ENC ] te werken. En is in dat opzicht uiterst flexibel.

Anders was het met programma's die afhankelijk waren van SpeedoGDOS cq NVDI

De enige echte concurrent van That's Write op tekstverwerkingsgebied, het zeer geavanceerde programma Papyrus, was tot en met versie 4.08 vastgelegd op de in SpeedoGDOS cq NVDI gekozen indeling van de Speedo karakters, een voor de Nederlandse markt voor de handliggende keus. Vanaf versie 4.09 heeft R.O.M. Software de Unicode indeling ingevoerd waarmee de Atari-compatibele mappings kunnen worden losgelaten en worden overgestapt op ISO-8859 en andere filters bij invoer/uitvoer maar ook waarmee - met een apart opslag-formaat - uit alle ruim 65000 tekens tegelijk gekozen teksten kunnen worden opgeslagen.


Via de bij Compo verkrijgbare conversie-files kunnen gelukkig alternatieve indelingen van de boven 127 ASCII reeks gemaakt worden. Aan de mapping van de eveneens door Papyrus te gebruiken Signum!2 fonts is echter niet te sleutelen. Wie de extra mogelijkheden van Speedo fonts gaat gebruiken moet de Signum!2 fonts uit z'n hoofd zetten. Daarentegen zijn weer alle GEM/DOS font-varianten van That's Write in te zetten op voorwaarde dat ze niet gecomprimeerd zijn. Wie veel verschillende That's Write fonts in wil zetten raakt nogal wat schijfruimte kwijt. Het zou aan te bevelen zijn dat Papyrus bij een volgende versie ook de gecomprimeerde fonts zou kunnen gebruiken. Anders dan bij That's Write is de toetsenbord indeling van Papyrus een vast gegeven.

Bij Papyrus wordt echter het freeware programma Compose meegeleverd dat het mogelijk maakt letters met diacritische tekens te combineren. Aanpassing van de toetsenbord-tabel Autoload.ckb in de opstartfolder zorgt ervoor dat b.v. de Poolse tekens bij mij terecht komen onder het numerieke toetsenbord resp. met alt gevolgd door de twee samenstellende tekens, b.v. alt,a,, levert ±. Let op de alt-toets niet ingedrukt te houden! De alt+nummer mogelijkheid is dan helaas verdwenen. Een elegantere oplossing zonder knutselwerk aan files is b.v. het programma Harlekin 2. Wel iets duurder maar toch ook niet echt.Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Inhoud Braille Bitstream Speedo