Home Inhoud NVDI 5.01 Calamus fonts

Soorten Fonts / Types of Fonts

We zien bij de belangrijkste tekstverwerkings en Desk Top Publishing programma's [het onderscheid wordt steeds kleiner] voor de Atari het gebruik van de volgende soorten fonts:

Bitmap

Vector

Using an Atari, we can choose for our text-processors and DTP-programmes [what's the difference now??] from the following types of fonts:

Bitmap

Vector


Hoe komen we bij een gegeven programma aan de verscheidenheid in bijbehorende fonts? Welke leveranciers zijn er? Wat is er in de Public Domain beschikbaar? Welke hulp-programma's zijn nuttig of noodzakelijk om tussen de verschillende soorten heen en weer te schakelen. En wat te doen als een prachtig uitziend lettertype niet de of heeft?

Where do we get our fonts from? It all depends on thetpyeof programme you're using. Where can we but them? What is to be found in the Public Domain? Do we need utilities to have a quicklook at them or to convert one type to the other? And what if the font doesn't contain a particular character with or without diacritics?Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Inhoud NVDI 5.01 Calamus fonts