Home Soorten Fonts / Types of Fonts Soorten Fonts / Types of Fonts Bijwerkingen Calamus-fonts

Calamus fonts

Wie ooit Calamus fonts had die met een oudere variant goed werkten liep het risico ze bij S [of SL] niet meer te kunnen gebruiken. Wat is er gebeurd? In 1990 bracht de Duitse firma 3K het programma Didot Lineart uit waarmee o.a. PostScript en Calamus fonts konden worden bewerkt in die zin dat PostScript fonts konden worden omgezet naar Calamus fonts, en dat bij Calamus fonts de copy-right bescherming kon worden omzeild.

Bij de Calamus fonts zijn de lettertypes die van enkele grote lettergieterijen in licensie zijn genomen voorzien van een serienummer dat past bij het serienummer van de gebruiker zijn of haar programma. DMC de producent van Calamus zag zich hierdoor gedwongen om het formaat van de fonts aan te passen en in een juridische strijd 3K te dwingen het programma Didot uit de handel te nemen. Na een langdurig gevecht verschenen nieuwe versies van zowel Didot [Didot Professional] en Calamus [S en SL] waarbij de conversie niet zonder meer mogelijk was.

Who ever used Calamus fonts in an older version of Calamus was taking a big risk of not being able to use them again in the later S [or SL] versions. What has happened? The German firm 3K issued the Didot Lineart programme in 1990 that was capable of converting PostScript fonts to Calamus fonts and thereby surpassing the copy-right protections.

Quite a lot of Calamus fonts had been licensed from big typefoundries and had therefore been enhanced by a licence/serial number that restricted their use to someone has the same license-number in the Calamus programme encrypted. DMC the producer of Calamus was forced to change the font-format and the make 3K withdraw the Didot package by law-suit. After a long period of time new versions appeared - both of Didot [Didot Professional] and Calamus [S and SL] - that prohibited the PS Type 1 to Calamus conversion.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Soorten Fonts / Types of Fonts Soorten Fonts / Types of Fonts Bijwerkingen Calamus-fonts