Home Verkrijgbaarheid van fonts / Availibility of fonts Verkrijgbaarheid van fonts / Availibility of fonts Font-pakketten / Fontpacks

Public Domain

De bij een bepaald programma behorende fonts zijn meestal ook bij de leverancier van het programma te verkrijgen. Dat wil zeggen de drie meest gevraagde soorten: een niet-proportionele [elk teken is even breed] schrijfmachine-letter, een proportionele [de tekens zijn verschillend van breedte: de i is veel smaller dan de m] schreef-letter resp. schreefloze letter [de tekens hebben voetjes of niet].

Voor alle andere fonts moet flink in de beurs getast worden. Wat gezien de kwaliteit niet altijd onredelijk is. Maar voor wie de beurs heel belangrijk is en dan maar wat minder eisen stelt aan de kwaliteit of gewoon een heel extravagant lettertype zoekt zijn de Public Domain reeksen een uitkomst.

Welke reeksen staan de Atari gebruiker ter beschikking, welke conversie-routes zijn te volgen of gevolgd, en wat voor problemen kunnen we nog tegen komen?

In de PD konden we kiezen uit de Duitse ST-Computer, PD-Pool en Atari Journal reeksen, de Nederlandse Stichting SAG en ACN reeks, en de Engelse libraries waarvan de ST Club de uitgebreidste is op font gebied.

De duitse PD-reeksen beperken zich tot Signum!2 fonts. Signum!3 fonts zitten nog nergens in de Public Domain! Enkele Duitse firma's verkopen pakketen met 50, 100 of 200 Signum!2 of Calamus fonts. Bitline b.v. 50 Calamus fonts + 30 vector-grafieken voor DM49.-.

De ST Club heeft een behoorlijke selectie van zowel Signum!2 als Calamus fonts. De paar diskettes met That's Write fonts zijn gevuld met geconverteerde Signum!2. Ten behoeve van Pagestream zijn ook fonts van PostScript aanwezig.

De SSAG heeft zo'n 34 diskettes: de nummers 114-120, 138-141, 346-352, 371-377, en 434-442 voor Calamus fonts gereserveerd, en zo'n 8 diskettes: de nummers 142-146, 169, 181, en 195 voor Signum!2.


De lange ACN reeks [ondertussen al voorbij nummer 180-0] heeft zo'n 13 Signum!2 font-diskettes, 11 That's Write font-diskettes, en 37 Calamus font-diskettes. De That's Write fonts zijn alle geconverteerde Signum!2 fonts!

Van de Calamus fonts was bij ACN een selectie gemaakt door Oscar P.M. Giesen van ruim 220 en deze selectie werd in een cassette met 10 diskettes [fonts en enkele hulp-programma's] aangeboden voor f99.00. Van bijna alle fonts wordt gegarandeerd dat ze ook voor Calamus S en SL te gebruiken zijn. Een paar echter zijn alleen met SL te gebruiken. Na deze eerste cassette volgden Deel 2 en 3. Deel 2 met de letters A-K, deel 3 met L-S. Het zit er dik in dat deel 4 de reeks zal afsluiten. Lag bij deel 1 nog de nadruk op een zo breed mogelijk DTP gebruik, zowel voor spectaculaire koppen als voor serieuze broodtekst, bij de delen 2 en 3 ligt het accent op font-families in diverse varianten ten behoeve van broodtekst. De drie cassettes worden sinds oktober 1996 tesamen aangeboden voor f99,00!

De twee Nederlandse PD-series [SSAG en ACN] overlappen elkaar grotendeels, en binnen een serie zitten soms doubletten. Dat laatste kan wel eens desastreuze gevolgen geven. In een eerste poging om de diverse PD-fonts eens op een rijtje te krijgen had ik een kleine database opgezet met font-naam, grootte en herkomst. Daarbij viel op dat er tussen de SSAG fonts en de ACN Deel 1 fonts een grootte verschil was van bijna altijd 38 bytes, d.w.z. de ACN Deel 1 fonts zijn groter. Van een aantal fonts was de bestands-grootte gelijk, maar bij een paar was het SSAG font groter. Zo bleek ik 3 versies te hebben van Carolina. Een van ACN Deel 1, en twee van de SSAG. De Carolina [in een eigen folder Carolina] uit SSAG 141 gaat vergezeld van een paar tekst-files van Mark N. Crislip waaruit blijkt dat zijn Carolina een look-alike is van ITC Korinna. Het Carolina font daarentegen ziet er totaal anders uit en vermeld als kenmerk Rockside Medium Italic. De tweede Carolina op SSAG 116 echter ziet er méér als Korinna uit en vermeldt de naam van Mark Crislip. De ACN Selectie beeldt in de bijbehorende font-catalogus de Carolina van Mark Crislip af maar = wie schetst mijn verbazing = heeft als font ingesloten de voor Carolina doorgaande Rockside Medium Italic met de extra 38 bytes! De administratie van de SSAG fonts was kennelijk door elkaar gegooid, maar ook bij de ACN moet dezelfde [?] fout gemaakt zijn. In ieder geval zaten de kopers van de ACN Deel 1 opgescheept met twee Rockside Medium Italic.


Wat is overigens het verschil tussen Rockside, Rockwell en Rocky, nu we het toch over doublures hebben? En is Mark Crislip zijn shareware Carolina kwijt! Of was dat misschien het hele probleem? Dat het bij de Carolina niet om een PD-font gaat maar om een shareware product?

Wie bij de Nederlandse Public Domain op zoek gaat naar fonts kan niet om de Calamus collecties van ACN heen. De prijs en door de bank genomen de kwaliteit is redelijk.

DMC ofwel Calamus International is ondertussen een tegenaanval begonnen en biedt een aantal fonts aan in paketten van f99 met elk 3 … 4 lettertypes in verschillende varianten. Het Fontastische aanbod van 18 paketten onder de leus Weg met de PD-fonts zal zeker aanslaan bij Calamus gebruikers die fonts professioneel inzetten. Zodra een paar door mij geprefereerde fonts zoals Benguiat of Berkeley in de aanbieding komen zal ik er zeker op inspringen. Bij DMC is ook een font-catalogus verkrijgbaar onder de naam DMC Classic Types voor f25.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Verkrijgbaarheid van fonts / Availibility of fonts Verkrijgbaarheid van fonts / Availibility of fonts Font-pakketten / Fontpacks