Home Soorten Fonts / Types of Fonts Bijwerkingen Calamus-fonts Speedo fonts

Bitstream Inc.

Bitstream Inc. had een goede naam met bitmap fonts onder de naam Fontware. Het repertoire van ruim 1000 lettertypes is maar ten dele omgezet naar vector-fonts onder de naam Speedo. Het beleid van Bitstream is er op gericht een volledige controle op het gebruik van de door hun te leveren fonts te houden. De structuur van de fonts is dus niet vrijgegeven en tot dus ver ook nog niet gekraakt. Er zijn vanzelfsprekend geen font-editors voor Speedo fonts en dan ook geen Speedo fonts in de Public Domain.

Enkele jaren terug dacht Adobe Systems ook dat het geheim houden van het formaat van de PostScript fonts slim was. De huidige grootscheepse verbreiding van dit type font is misschien wel de redding van Adobe tegenover de Apple/Truetype fonts!

Het wachten op programma's die het mogelijk maken ook de Speedo fonts te ontwerpen resp. aan te passen is een illusie. De in de MS-DOS/Windows omgeving verwachte beschikbaarheid van alle bitmap-fonts van Bitstream Inc. in Speedo formaat is uitgebleven. In de UNIX-wereld moeten de Speedo fonts ook bestaan.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Soorten Fonts / Types of Fonts Bijwerkingen Calamus-fonts Speedo fonts