Home Character Mapping Bitstream Speedo Char_Map hoe verder?

Hoe te werken met CHAR_MAP?

Het hulp-programma CHAR_MAP

Speedo GDOS kent een per verstek [default] mapping volgens de Bitstream International Character Set [of BICS]. Hoe die er precies uit ziet was niet van belang, het kwam er zo goed en kwaad als het kan op neer dat de standaard indeling van de Atari systeem-font werd gevolgd met uitzondering van de posities 194-221, die leeg [of ongedefinieerd bleven]. Kortom theoretisch zo'n 330 tekens bleven onbereikbaar. Zoals Speedo GDOS standaard wordt uitgeleverd blijven deze tekens ook inderdaard onbereikbaar. Er bestaat gelukkig de utility CHAR_MAP waarmee het mogelijk wordt om naar eigen behoefte een "map" te maken en daardoor een selectie van die overige tekens binnen te halen in de programma's die van Speedo fonts gebruik maken.


Algemene opmerkingen betreffende Speedo fonts

Alvorens op het gebruik van dit hulp-programma in te gaan nog enkele algemene opmerkingen rond Speedo fonts:

 • De bedrijven die programma's ontwikkelen waarin van Speedo-fonts gebruikt kan worden gemaakt hanteren speciale programma-routines met betrekking tot de de font-engine, het gebruikers-raakvlak met de fonts. Door Bitstream Inc. zijn hiervoor licenties afgegeven. In Nederland was dat aan Atari Nederland en Compo.
   


 • Als de ontwikkelaars van programma's het idee hebben dat de bij hun programma's mee te leveren fonts toch een ballast aan niet te gebruiken lettertekens met zich meedragen, dan kunnen de fonts zelf afgeslankt worden. Dit afslanken, op verzoek van licentiehouders, kan slechts geschieden door Bitstream zelf. De bestands-grootte van de fonts neemt enorm af, en dat maakt de fonts herkenbaar voor de gebruiker. Bestanden met minder dan 50.000 bytes zijn in het algemeen afgeslankt. De gebruiker is zich hiervan in het algemeen niet bewust en denkt een volwaardige Swiss 721 of Dutch 801 meegeleverd te hebben gekregen.
   
 • In het algemeen kunnen de Speedo fonts slechts gebruikt worden in combinatie met het geinstalleerde Speedo GDOS programma. Het hulp-programma CHAR_MAP werkt alleen als Speedo GDOS geinstalleerd is. Anders wordt er met "bommen" gegooid. Een enkel programma heeft de font-afhandeling die in Speedo GDOS ingebakken zit zelf ingebouwd in het programma. Het verdient in dat geval aanbeveling Speedo GDOS niet erbij geinstalleerd te hebben omdat dan ook een traktatie op "bommen" kan plaatsvinden.
   
 • De indeling van de Speedo fonts, welke tekens staan op welke plaats in de reeks van 0-563, is volgens Bitstream Inc. standaard afhankelijk van het soort font: letter, symbols of dingbats. Niet alle 564 posities zijn gevuld, sommige font-bestanden zijn zo goed als geheel gevuld andere verre van. Als laatste bruikbare teken staat in de reeks het "
   
 • De font-bestanden hebben namen als BX113004.SPD, waarbij de BX slaat op de BICS, een SPD op Speedo. Verder valt uit de bestands-naam niet op te maken wat voor soort lettertype het betreft. Soms treffen we bestanden aan van het type AD0006.TDF. Het volgnummer in deze bestands-naam komt overeen met het volgnummer in de naam van het font-bestand. In deze Type Definition Files staat een hoop, als ASCII tekst leesbare, gegevens. Interessant want leesbaar vinden we daarin de naam van het lettertype, het soort letters b.v. decoratief, al of niet proportioneel, het font-id en nog enkele andere zaken. het lijkt erop dat het bestand niet strikt nodig is voor het gebruik van het font. Zijn zulke bestanden aanwezig dan maar rustig laten staan, misschien komen ze ooit van pas.
   
 • Zoals hierboven al aangegeven zijn Speedo fonts ook samen met het pakket Facelift te koop. De leverancier van Facelift biedt ook font-pakketten te koop aan. Specifieke pakketten voor de professionele gebruikers maar ook een uitgebreid, goedkoop pakket van verschillende lettertypes ten behoeve van de gebruikers van WordPerfect Six.O. Alle deze Speedo fonts zijn te gebruiken aan de Atari kant. De naamgeving van de Facelift bestands loopt gelijk op met die van Speedo GDOS, ook fontbestanden als BX000005.SPD en administratiebestanden als AD0006.TDF. Omgekeerd zijn de Atari Speedo-fonts zo bewerkt dat ze niet ingezet kunnen worden aan de MS-DOS/Windows kant voor b.v. WordPerfect.
   


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Character Mapping Bitstream Speedo Char_Map hoe verder?