Home Hypertekst en andere documentatie-tools UDO CAB en Pools

CAB

Zoals met ST-Guide niet alleen binnen de HYP-file maar ook van de ene HYP-file naar de andere kan worden gesprongen, zo kan dat ook met de browser tussen de HTM-files onderling. De hypertekst-links die meestal binnen een HYP-file zitten worden dan gelegd met andere HTM's. In het WorldWideWeb-pakket dat sinds medio 1995 voor de Atari beschikbaar is zit als Web-browser het programma CAB of wel Crystal Atari Browser. CAB, de taxi op de information highway, is niets anders dan een verdere ontwikkeling door Alexander Clauss van de HTML-browser. Sinds 1997 is er ook een commerciŽle versie van CAB te verkrijgen via Application Systems Heidelberg. Deze is thans aangekomen bij versie 2.7e, de laatste 'vrije' versie is CAB 1.5

Ook is ondertussen de ontwikkeling begonnen van een CAB voor de Macintosh: iCAB.

De beide Engelse glossy Atari-tijdschiften zowel ST-Format als Atari World hadden ooit op het cover-disk een versie van CAB bijgesloten. ST-Format was zelfs een kleine cursus HTML-gebruik begonnen:

About 90% of an HTML document is simply plain text. If you were to load normal ASCII file into a Web Browser, you'd see it displayed normally.The extra features available in HTML such as bold or italic type, large headings and even embedded images are all created using HTML Tags. A Tag is simply a short command or pair of commands which tell the Browser to display a piece of text in a certain manner, display a picture file, or jump to another HyperText link. To begin with, we'll cover the basic construction of an HTML document, along with the elementary text formatting Tags you'll need. Tags usually appear in pairs, with parts of the document in between. The first Tag you'll see below is simple <HTML> and </HTML> simply tell the Browser where the HTML document starts and ends. You can see that the first Tag toggles and effect on, and the second beginning with the / character, switches it off - this principle applies to all Tags you'll be using here.


.... An HTML page is broken down into two sections - the Header and the Body. As you can see from the example, <HEAD> and </HEAD> define the start and end points of the Header, and the <BODY> and </BODY> do the same for the document's main Body. Next, Type in some text on the blank lines between the two tags, and save your file. Load it into CAB and you'll see something like this. As you can see, CAB interprets the Tags and displays the file without you seeing them. The only thing you should see on screen is the short chunk of text you just typed, displayed as a normal file.

A fully featured HTML document can contain images in up to 256 colours per image, using the GIF format. A common touch is to use small images as 'bullets', as shown here - they don't do anything other than act as page decoration. You can also add clickable sound samples too, using separate 'helper' programs. We'll be covering all of this next month.

Het klinkt allemaal erg simpel, en dat gold ook voor de basale dingen bij ST-Guide. Het GIF-formaat, heeft het voordeel van het een ruimere verspreiding geniet dan IMG. Vervelend echter is dat twee sets plaatjes moet worden bijgehouden: IMG [voor ST-Guide] en GIF [voor HTML]. Gelukkig is de conversie via b.v. Gemview of Imagecopy niet echt moeilijk.


Een duidelijk voordeel dat HTML heeft boven ST-Guide is de formattering van m'n oorspronkelijke tekst. Bij ST-Guide moet ik de lengte van de regels in de gaten houden, en bij het schrijven in het tekstverwerkingsprogramma met de font-grootte zoals ik die uiteindelijk wil in ST-Guide. Met ST-Guide kan ik de uiteindelijke HYP-file lezen bij een voorafingesteld font op soort en grootte. En dan nog ziet het er niet zo fraai uit. Bij CAB stel ik een standaard font en grootte in voor de drie soorten tekst [kop, broodtekst, pre-formatted] en klaar is kees. CAB past de tekst geheel aan de ingestelde grootte van m'n window aan. Maak ik die kleiner dan kan alles automatisch opnieuw worden geformattteerd. De keuze van een Speedo-font maakt het mogelijk om mijn Poolse teksten ook als hypertekst op te zetten. Althans dat gaat goed als ik me beperk tot ST-Guide. ST-Guide neemt de mapping van SPDCHAR.map over, bij CAB [en eerder ook HTML-browser] krijgen alle Poolse tekens een heel eigen accent! Zie ook verderop in het Unicode-verhaal.

De HTML-browser CAB kon niet goed overweg met ASCII-tekens boven de 158 [de Duitse sz of ringel-S]. Ongeacht of NVDI aanstond of niet werden de ASCII-posities door elkaar gehusseld en hier en daar werden lettertekens dubbel ingevoegd: de AE-ligatuur, de C-edille, de y met trema, de O met trema, de ringel-s, etc. Als onder NVDI een Arial TrueType gebruikt wordt is het beeld hetzelfde zij het dat Arial de Hebreeuwse tekens b.v. niet kent. Met een Speedo-font [en SPDCHAR.map] weer hetzelfde met dien verstande dat de ge-map-ped Poolse tekens precies op de overeenkomstige posities komen als bij Monaco met de Hebreeuwse. Meer hierover in het verhaal over CAB en Pools op het Internet .

Als de PRG-file van CAB doorgespit wordt met een file-editor dan verschijnt ergens een doorlopende reeks van de ASCII-tekens die plots stopt bij de 158! Of dat er iets mee te maken had?


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Hypertekst en andere documentatie-tools UDO CAB en Pools