Home My mail and other assorted love stories Amail Okami en de mailinglist

Okami

Met de drie programma's [Mymail, Infitra, NEWSie] zou ik volledig gelukkig moeten zijn en dat ben ik dan ook. In de vorige aflevering van Fontavond/turen viel de kreet 'Okami' en werd even een 'discussie' in de atari-nederland mailinglist genoemd. Door Jos den Bekker werd de discussie nogal hoog opgenomen en gezien als een frontale aanval op Okami. Hoewel dat nooit de bedoeling was geweest ontlokte de discussie me wel enkele scherpe opmerkingen over het programma. Jos 'beklaagde' zich bij de Poolse Atarianen en vanuit Polen werd een 'verklaring' uitgegeven en afkeuring uitgesproken over het in discrediet brengen van Okami in internationale forums door ondergetekende. In de Poolse newsgroep ben ik daartegenin gegaan en heb proberen duidelijk te maken dat Okami dan wel veel verdiensten mag hebben maar dat fundamentele kritiek toch niet achterwege hoeft te blijven als daar reden toe is.

En om dat laatste gefundeerd aan te tonen moest er dus diep in het programma worden gedoken.

Waar Louis Holleman in zijn artikel in het ST-blad al voor waarschuwde is de vrij uitgebreide en niet altijd even heldere manier waarop alles rond Okami moet worden ingesteld. Het zijn immers niet alleen de programma's Okami en bondgenoten maar ook de programma's om nieuws-groepen resp. e-mail op te halen.

Hiervoor dienen de door Gary Priest ontwikkelde programma's Popwatch en Newswatch. Deze halen 'on-line' mail resp. news op en deponeren het voor Okami in de desbetreffende folders. Met Okami kan dan off-line gelezen worden.


Ik had begrepen dat bij Newswatch zowel een vanaf een bepaalde datum/tijd selectie gebruikt kon worden als een vanaf een bepaald nummer - afhankelijk van wat je provider kan bieden - en dat de nummer-selectie het veiligst was. Hoe dan ook het laatste proberend werd ik overstelpt met news-boodschappen en wel zoveel dat ik het programma Newswatch maar snel afbrak. Bij NEWSIe kijkend hoe daar de nummers gevorderd waren gaf enige indicatie maar ook die bleek te grof. Enige tijd later had ik de nummers voor Newswatch redelijk goed onder controle, maar dan nog moesten grote hoeveelheden tekst over de lijn komen.

Het voordeel van NEWSie is dat je alleen een index van de laatste [bij mij] 250 boodschappen krijgt [circa 70K lang] en dat je dan selectief kunt zijn. Bij Newswatch krijg je alles voor je kiezen en als je enige tijd niet gekeken hebt kan dat behoorlijk oplopen. Maar wie weet heb ik nog niet alle ins/outs van Newswatch door en valt de schade wel mee. Bij Popwatch valt selectief de binnen te hengelen mail-boodschappen aan te geven.

Onder deskundige telefonische coaching van Louis uiteindelijk ook Okami goed aan de praat gekregen. Enkele kleinere problemen werden naderhand in overleg met Jos den Bekker opgelost. En daarbij zat een ook aan Jos nog onbekende 'minor bug'.


Ondertussen was het tijd geworden voor het uittesten van waar het mij allemaal om begonnen was en wat ook de uitdaging was geweest van Louis dat Okami de diverse ISO-8859-x standaarden zou beheersen.

En dan komt het probleem - voor wat betreft de ISO-8859-2 of ISO Latin 2 standaard wordt alleen de Poolse Atari Klub standaard ondersteund. D.w.z. de 18 'Poolse tekens' worden omgezet naar de juiste plaatsen in ISO Latin 2 en vice versa. Althans... Andere tekens b.v. voor de Tsjechen verdwijnen in het Nirvana. Het kan ook nauwelijks anders omdat de Tsjechen een indeling gebruiken die strijdig zou kunnen zijn met de Poolse. Om Okami met Pools te kunnen gebruiken moet je de Klub Atari standaard als systeem-patch hebben geinstalleerd mb.v. de accessory Polonica of onder NVDI een aparte Spdchar.map hebben draaien. In beide gevallen hoort daar een eigenwijze toetsenbordindeling bij en valt die niet te combineren met het bekijken van Poolse websites onder CAB!! Ik moet dan ook en van Spdchar.map en van toetsenbordindeling switchen als ik na elkaar CAB en Okami wil gebruiken.


Ik schreef hierboven: althans... D.w.z. ik heb uitgetest - onder een simulatie van de Klub Atari standaard met behulp van een aparte spdchar.map of de 18 Poolse tekens goed overkomen. Aan mezelf een e-mail sturend en ook aan de voorman van de Poolse Atari Klub, Krzysztof Maj - dezelfde die eerdergenoemde 'statement' had afgelegd.

De Poolse tekens zitten [hoofdletters acelnoszz] op posities 193-201 en [kleine letters] op 209-217. Ik heb dat nog even gecontroleerd in m'n oude Poolse computertijdschriften [Komputer uit 1988]. Een blad dat in die jaren - als je let op de opmaak - door Atarianen werd gemaakt.

De conversie zou moeten zijn:

193 - a1 209 - b1
194 - c6 210 - e6
195 - ca 211 - ea
196 - a3 212 - b3
197 - d1 213 - f1
198 - d3 214 - f3
199 - a6 215 - b6
200 - ac 216 - bc
201 - af 217 - bf


waarbij met de hexadecimale codes waarden in de ISO-8859-2 reeks worden bedoeld. Met 214 [oacute] gaat het mis, daar komt c5 uit!? Maar waar komt die C5 vandaan? Er had f3 moeten komen. Een vergelijking met oude boodschappen van Krzysztof gaf geen uitsluitsel. Hij gaf waar nodig f3 door. Toen ik Krzysztof om uitleg vroeg kwam de aap uit mouw. Omdat de o+acutus in andere standaarden ook al op positie 162 [=a2] staat en er maar 96 plaatsen in ISO Latin 2 beschikbaar zijn, meende Jos den Bekker de Klub Atari voor het blok te moeten zetten. De o+acutus = 214 opgeven en vervangen door 162. En zo geschiedde. De Poolse Atari Klub kreeg een ander toetsenbord accesory voorgeschoteld en het probleem was opgelost.

Het argument van de 96 beschikbare tekens is niet meer te handhaven als men weet dat er maar 18 Poolse in te delen waren en de andere talen toch niet vanuit de dezelfde filosofie te bedienen zijn. Ik heb aan Krzysztof proberen duidelijk te maken dat een aparte optie [mag default zijn opgetekend in de o.inf file] om te kiezen voor een te gebruiken tekenset [b.v. Klub Atari voor de Polen, Kamenicky voor de Tsjechen, ISO-8859-2 voor mij] noodzakelijk is. Dat betekent twee tabelletjes per tekenset naar/van een aan de betreffende tekenset meest verwante ISO-8895-x mapping. In de beide tabellen t.b.v. de Klub Atari kan weer rustig gekozen worden voor 214-> f3 en f3->214 en de oude standaard is weer in ere hersteld! Het kiesbaar maken van die tabellen zou een zeer wenselijke uitbreiding zijn van Okami. Okami zou daarmee ook bruikbaar zijn voor de Tsjechische Atarianen en evt. andere Middeleuropeanen. Voor mijzelf zou het betekenen dat ik gewoon Okami kan gebruiken zonder te moeten switchen van toetsenbord en spdchar.map. Het is ondertussen ook Krzysztof Maj duidelijk wat de voordelen zijn en laat het nu aan mij over om Jos den Bekker verder te bewerken....


Laatste ontwikkelingen

Het bezwaar dat ik tegen Okami had en ook uitvoerig in de vorige aflevering heb geventileerd komt er op neer dat ik niet de beschikking kreeg over een echte ISO-8859-2 omgeving. Wat Jos als ISO-8859-2 had geimplementeerd was een manke Klub Atari Polska tekenset. Tsjechische Atarianen met hun Kamenicky tekenset of ikzelf met de ISO-8859-2 als systeem-tekenset liepen vast op Okami.

Ik schreef dan ook "Het kiesbaar maken van die tabellen zou een zeer wenselijke uitbreiding zijn van Okami. Okami zou daarmee ook bruikbaar zijn voor de Tsjechische Atarianen en evt. andere Middeleuropeanen. Voor mijzelf zou het betekenen dat ik gewoon Okami kan gebruiken zonder te moeten switchen van toetsenbord en spdchar.map. Het is ondertussen ook Krzysztof Maj duidelijk wat de voordelen zijn en laat het nu aan mij over om Jos den Bekker verder te bewerken...."

Dat laatste had ik niet rechtstreeks gedaan maar wel had ik in de Engelstalige nieuwsgroepen waar dat zo uit kwam duidelijk gemaakt dat Okami een aantal opties liet liggen en hoe triest dat wel was.

Ik was dan ook zeer verheugd op een zeker moment op Jos's homepage uit de beschrijving van de laatste błta-versie te mogen opmaken dat een nieuwe versie [31.05.1999] van Okami op een aantal punten aan mijn bezwaren tegemoet was gekomen. Direct downloaden dus die versie en gaan gebruiken. Enkele kleine onvolkomenheden konden met de hulp van Jos zelf gelukkig snel worden opgelost en toen was het al gauw duidelijk dat ook ik met Okami Poolse teksten kon gaan versturen zonder moeizaam te hoeven switchen van tekensets.


Zowel oimport.ttp als oexport.ttp maken nu gebruik van tabellen om de volgens RFC1345 toegestane tekensets voor e-mail zonodig om te zetten naar locaal gehanteerde tekensets. Concreet betekende dat voor de Poolse groep rond Krzysztof Maj dat de originele Klub Atari standaard weer in ere hersteld kon worden [met o+acute op 214 i.pv. 162] en voor de Tsjechen dat ze een tabel van ISO-8859-2 naar Kamenicky konden maken. Voor mijzelf veranderde er niet zoveel behalve dan dat ik in de o.inf standaard de ISO-8859-2 tekenset heb vastgelegd voor 8-bits. De tabellen kunnen met een editor aangepast in de file charset.inf. Met behulp van charset.ttp wordt een file charset.def geproduceerd welke door de Okami programma's wordt gebruikt bij zenden en ontvangen van mails.

Okami werkt bij mij voor het ophalen van e-mail en nieuws samen met een aantal programma's door Gary Priest ontwikkeld zoals Popwatch en Newswatch. Met Popwatch zijn de mails selectief op te halen of te laten liggen, met Newswatch moet ik alles - van alle nieuwsgroepen waarin ik geinteresseerd ben - ophalen. En dat is praktisch niet te doen. NEWsie doet het ophalen in twee stappen, eerst een overzicht van de diverse nieuwsgroepen en dan kun je het nieuws van de gewenste newsgroup ophalen.

Mijn bezwaar geldt dus eigenlijk Newswatch en niet Okami. Het neemt echter niet weg dat ik voor het nieuws NEWsie zal moeten blijven gebruiken. Gelukkig - afkloppen - heb ik met NEWsie geen harde schijf problemen ondervonden.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home My mail and other assorted love stories Amail Okami en de mailinglist