Home Het Conversie van Font naar Font traject PFB2CFN GEM naar Signum!2

Calamus naar GEM

De volgende stap is het converteren van Calamus fonts naar GEM of That's Write met behulp van het programma C-Font. Het programma C-Font is ooit door Compo Software [de makers van That's Write] verkocht, maar is gewoon bij één van de makers, Jeremy Hughes van de ST Club, te bestellen. Met C-Font zijn alle CFN =ook de door Didot [Pro] geconverteerde en door Calamus S geweigerde fonts= om te zetten in GEM-fonts resp. That's Write fonts. Het Engelse programma geeft de mogelijkheid om Calamus fonts om te zetten waarbij aangegeven moet worden hoe groot het corps moet zijn. Voor de wat grotere corps verdient het aanbeveling het font te comprimeren omdat anders voor de printers met een hogere resolutie [24-naalds, deskjet, laser] de printer-fonts erg groot worden.

That's Write versie 2.05 [en 3.1d] kan gecomprimeerde fonts zondermeer aan, versie 1.50 [en de lange tijd voor afbraak-prijzen aangeboden versie 1.45 dus ook] niet! Met hetzelfde C-Font kan ook geconverteerd worden naar het kleinere broertje van That's Write: Write On, maar ook =uitsluitend als GDOS geinstalleerd staat!= naar GDOS GEM-fonts.

Sommige Calamus fonts met C-Font omgezet naar That's Write geven bij bepaalde corps-groottes [niet bij alle maten] een bijverschijnsel in de zin dat alle letters onderstreept of doorstreept zijn. Foutje in C-Font?

Conclusie: Calamus fonts laten zich naar bruikbare GEM resp. That's Write fonts converteren


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Het Conversie van Font naar Font traject PFB2CFN GEM naar Signum!2