Home Het Conversie van Font naar Font traject Calamus naar GEM Speedo fonts naar Signum!3 fonts

GEM naar Signum!2

Bij That's Write [t/m versie 2.05] werd standaard een conversie-programma TSIGFONT bijgeleverd waarmee van Signum!2 fonts That's Write fonts te maken zijn. Er zit in het programma TSIGFONT zelfs een optie om de klinkers automatiek ook van accenten te voorzien. Dat laatste is levengevaarlijk! De herkomst van de Signum!2 fonts is erg belangrijk. Bij Signum!2 zijn de lettertekens gekoppeld aan de toetsenbordindeling. De Duitse indeling is anders dan de Nederlands/Engelse. De versies van TSIGFONT behorende bij That's Write versie 2.05 en 1.50 gaan uit van een Engels resp. Duits toetsenbord. Proberen we een Duits font met de het Engelse programma te converteren dan kunnen misbaksels ontstaan als een a met een # over elkaar! De meest vreemde letter + andere tekens combinaties zijn mogelijk als de accent optie ingeschakeld staat.

Conclusie

Met de bij That's Write bijgeleverde font-editor TFont2 kunnen/moeten de fonts bijgeschaafd worden als ze van Signum!2 afkomstig zijn.


De stappen 2, 3 en 4 zijn, met name als men niet de beschikking heeft over That's Write en hulpprogramma's, minstens zo goed te doen met het door de Engelse ST Club verkochte pakket Fontkit Plus [geschreven door de reeds hierboven genoemde Jeremy Hughes] in versie 4. Over Fontkit Plus verderop meer.

Zoals net gezegd zijn Signum!2 fonts toetsgebonden en niet volgens de ASCII indeling. Over ASCII ook verderop in deel II meer. Signum!3 is wel ASCII gebonden. De lettertekens van de in Signum!3 ingelezen oude Signum!2 fonts krijgen een ASCII positie toegewezen afhankelijk van hoe het oorspronkelijk gebruikte toetsenbord. Net als bij de conversie van Signum!2 naar That's Write fonts kunnen we voor verrassingen komen te staan. Gelukkig heeft Signum!3 de mogelijkheid binnen de ASCII reeks de lettertekens van plaats te doen veranderen met behulp van de font-editor. Al met al nog een hele bewerkelijke conversie-slag.

Het toetsgebonden zijn van de Signum!2 fonts, en de herkomst [Engels versus Duits] maakt het inzetten van deze fonts nogal problematisch. Geen van de in dit artikel behandelde programma's is nog in staat om te gaan met Signum!3 fonts. Ook zijn er beperkt fonts voor Signum!3 in de handel. Het zou zeer jammer zijn als een programma dat lange tijd op zich zelf al een reden was om een Atari aan te schaffen door een gesloten fonts beleid volledig de aansluiting zou missen aan de modernere, sterk naar MS-Word lonkende, tekstverwerkers.

Kortom vanuit PostScript Type 1 via Calamus [1.09N] via That's Write naar Signum!2 [en Signum!3]. Een hele marathon!


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Het Conversie van Font naar Font traject Calamus naar GEM Speedo fonts naar Signum!3 fonts