Home Inhoud Thai Gaelic

VADA [Voor Allochthonen Door Allochtonen]

Tot nog toe had ik me vooral bezig gehouden met fonts die betrekking hadden op het latijnse schrift. Incidenteel kreeg ik wel eens een verzoek of ik een Hebreeuws of Grieks font wist.


Enkele jaren geleden kwam ik toevallig in contact met de Stichting VADA uit Gouda die behalve doen aan het innemen van aftandse computers die niemand meer wil hebben ten bate van hen geen dure Windhoos of Power PC nodig hebben en al meer dan tevreden waren met een ST520 of ST1040 ook een Bulletin Board exploiteerden.

Op zoek naar TrueType of PostScript fonts kwam ik op een aantal interessante in ARJ-files gepackete fonts. Alles deed Marhaba trouwens met ARJ, wie dit aan de Atari-kant niet gewend was moest eerst een UNARJ-programma via b.v. het Beren-BBS ziet te pakken te krijgen. De TrueType fonts hebben de extensie .ttf, de PostScript fonts de extensie .pfb.

Ik heb toen een aantal pakjes fonts van het Marhaba BBS naar me toegehaald en ben met veel interesse begonnen ze uit te pakken.


De PostScript fonts kunnen met NVDI 3.x niet bekeken worden. De TrueType fonts gaven met NVDI al soortgelijke problemen als hierboven genoemd bij de Windows 95 fonts. NVDI meldt al bij het opstarten dat er fouten zitten in het font of dat er geen Font-ID's zijn. De meeste fonts zijn gemaakt met het programma Fontographer op een Macintosh en vandaar verder vervoerd. Misschien dat dat een deel van de problemen verklaart.

Beide type fonts zijn te teckelen met SpeedoGDOS 5 dat ik niet heb, maar gelukkig gaat het even goed [theoretisch] met That's Write 4 of 1StWordPlus 5. Met behulp van That's Write [versie 4] laten alle exotische fonts zich prima inlezen. Het enige font dat niets zinnigs te zien gaf was het Thai TrueType font.

Inmiddels zijn we enkele jaren verder. Per email kreeg ik op 18 maart 2000 het vriendelijke verzoek van de voorzitter van de Stichting VADA om de website tekst te updaten:

Geachte heer Bakhuizen van den Brink,

Op uw homepage hebt u o.a. informatie over de Stichting VADA. Helaas is deze informatie sterk verouderd, zo spreekt u nog over het BBS MARHABA. Dit bestaat al niet meer sinds 1997. Ook de andere informatie en het telefoonnummer zijn niet meer van toepassing. Indien u toch nog aandacht aan de Stichting VADA wilt besteden, dan verzoek ik u de informatie te wijzigen. De nieuwste informatie vindt u op: www.vada.nl/vadan.htm. Indien u geen aandacht meer aan VADA wilt schenken dan verzoek ik u de betreffende informatie te verwijderen. V.w.b computers zijn wij alleen nog in volledig complete en nog werkende 486 en Pentiums geinteresseerd.

Met vriendelijke groet,
Mr. G.Boschloo
voorzitter Stichting VADA.

Dit mag dan jammer zijn voor diegene die nog dachten met een Atari ST de mensheid een dienst te kunnen bewijzen, maar tja we zijn nu toch echt in de XXI-e eeuw aanbeland ;)

Desalniettemin hieronder wat algemene, up to date informatie:


De Stichting VADA (Voor Allochtonen Door Allochtonen) heeft tot doel:

  • de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving te bevorderen door het meer betrekken van allochtonen bij het computergebruik in de meest ruime zin van het woord
  • het verstrekken van informatie over etnische minderheden / andere landen / religies / culturen.

Deze doelstelling wordt onder meer gerealiseerd door:

  • het ter beschikking stellen van hardware
  • het (via Internet) verspreiden van voor autochtonen zowel als allochtonen relevante software en informatie over asielzoekers, anti-rasisme, mensenrechten, etnische minderheden, andere landen, talen, volkeren, culturen en religies.

Vanaf 1993 zijn diverse projecten gerealiseerd waarbij 2e hands computers ter beschikking zijn gesteld aan een aantal allochtone organisaties (o.m. Marokkaanse, Surinaamse, Turkse, Antilliaanse, Koerdische, Kroatische, Servische, Somalische, Hindoestaanse, Chinese, Islamitische, Arabische vrouwen) in Gouda, Leiden, Eindhoven, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. (Voor haar projecten kan VADA nog steeds computers gebruiken!)

Alle medewerkers van de Stichting VADA verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.


U kunt donateur worden van de Stichting VADA door een bedrag van minimaal f25,- over te maken op giro 3191259.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting VADA
(Vz mr G. Boschloo)
Clematislaan 7
2803 AG Gouda
Nederland
Tel/Fax/antwoordapparaat: +31 (0)182 - 546 039
Giro: 3191259
Kvk Rotterdam: 41174009

E-mailCopyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Inhoud Thai Gaelic