Home Inhoud Een plek aan tafel / Miejsce przy stole Er is behoefte aan / Istnieje taka potrzeba

Jest potem co wspominać...

De herinneringen blijven voor later...

In september 1992 begon Pools Podium in Nederland zijn werkzaamheden met voorstellingen van Scena na Piętrze uit Poznań - Dwaj en Engagement met deelname van Grażyna Barszczewska, Marek Kondrat, Zdzisław Wardejn en Małgorzata Pritulak. De acteurs arriveerden zonder technische ploeg, samen bouwden we de decors op en ... vriendschap. Aan dit viertal danken we het meest.

Marek Kondrat stelde me later voor aan Gustaw Holoubek, die ermee acoord ging naar Nederland te komen met Mazepa en een schare aan Poolse acteurs. Het theater in Rotterdam barstte uit zijn voegen.

Jest potem co wspominać...

We wrześniu 1992 roku Polska Scena w Holandii zainaugurowała swoją działalność przedstawieniami z poznańskiej Sceny na Piętrze - Dwaj i Engagement z udziałem Grażyny Barszczewskiej, Marka Kondrata, Zdzisława Wardejna i Małgorzaty Pritulak. Aktorzy przyjechali bez ekipy technicznej, razem budowaliśmy dekoracje i ...przyjaźń. Tej czwórce zawdzięczamy najwięcej.

Marek Kondrat przedstawił mnie później Gustawowi Holoubkowi, który zgodził się przyjechać do Holandii z Mazepą i plejadą polskich aktorów. Teatr w Roterdamie pękał w szwach.


Het onvergetelijke jaar 1993. De grote gebeurtenis van dat jaar was Pan Tadeusz in de regie van Jan Englert. Maar ook het amusement ontbrak niet. Het in Polonia kringen nog niet bekende Kabaret OT.TO onderging in Nederland zijn buitenlandse vuurdoop. Verder waren er voordrachtsavonden met Anna Nehrebecka en tegen het einde van het onvergetelijke jaar het concert Herinner je me nog? van Czesław Niemen in levende lijve.

To był niezapomniany 1993 rok. Innym wielkim wydarzeniem tego roku był Pan Tadeusz w reżyserii Jana Englerta. Nie zabrakło też rozrywki. Nieznany jeszcze w środowiskach polonijnych Kabaret OT.TO w Holandii przeszedł swój zagraniczny chrzest bojowy. Potem były wieczory poetyckie w wykonaniu Anny Nehrebeckiej, a pod koniec tego niezapomnianego roku z koncertem Czy mnie jeszcze pamiętasz? wystąpił Czesław Niemen we własnej osobie.


Het jaar 1994 - Tutam van Teatr Powszechny met Janusz Gajos en Joanna Żółkowska. Bogusław Schaeffer zag af van zijn autersrechten en stuurde ons een boek met een dedicatie. We werden van alle kanten met hartelijkheid en interesse omringd. Het volgende succes was het spektakel Dames en huzaren opgevoerd door Teatr Nowy uit Poznań. We begonnen een serie ontmoetingen van Vrienden van Pools Podium: in juni brachten Anna Romantowska en Krzysztof Kolberger Trek in kersen van Agnieszka Osiecka, en in november was Andrzej Lajborek onze conferencier tijdens de traditionele Andrzejki.

Rok 1994 - Tutam Teatru Powszechnego z Januszem Gajosem i Joanną Żółkowską. Bogusław Schaeffer zrezygnował z tantiem autorskich i przesłał nam książkę z dedykacją. Otaczały nas zewsząd życzliwość i zainteresowanie. Kolejny sukces to spektakl Damy i huzary z poznańskiego Teatru Nowego. Rozpoczęliśmy cykl spotkań Przyjaciół Polskiej Sceny: w czerwcu Anna Romantowska i Krzysztof Kolberger przedstawili Apetyt na czereśnie Agnieszki Osieckiej, a w listopadzie Andrzej Lajborek poprowadził tradycyjne Andrzejki.


1995 begonnen we met het uitbrengen van een eigen tijdschrift Scena Polska, om zo de artistieke gebeurtenissen te vereeuwigen. Kennelijk deden we het niet slecht want de Club van Polonia Publicisten beloonde ons kwartaalblad een jaar later met de prestigieuze prijs - de bronzen Polonus. En wederom was er een rijk programma: Teatr Kana uit Szczecin met de voorstelling van Moskwa - Pietuszki, Liefdesbrieven met Barbara Wrzesińska en Daniel Olbrychski, een recital van Grażyna Barszczewska, een opvoering van Best of friends van Teatr Współczesny met medewerking van Marta Lipińska, Zbigniew Zapasiewicz en Marek Bargiełowski.

Er ontbrak ook geen cabaret. Hoewel op een doordeweeks dag trok Elita met Jan Kaczmarek hordes bezoekers. Aan het einde van het jaar was Kraków bij ons te gast: voor de vertoning van de film Spis cudzołożnic kwam de regisseur zelf - Jerzy Stuhr, en ter gelegenheid van Barbórka [4 december, naamdag van de heilige Barbara, de patrones van de mijnwerkers] traden de artiesten van Piwnica pod Baranami op.

W 1995 roku rozpoczęliśmy wydawanie własnego pisma Scena Polska, aby utrwalać w ten sposób ulotne wydarzenia artystyczne. Widocznie dobrze nam to wychodziło, bo Klub Publicystów Polonijnych, rok później, nagrodził nasz kwartalnik prestiżową nagrodą - brązowym Polonusem. I znów bogaty program: Teatr Kana ze Szczecina z przedstawieniem Moskwa - Pietuszki, Listy Miłosne z Barbarą Wrzesińską i Danielem Olbrychskim, recital Grażyny Barszczewskiej, przedstawienie Najlepsi z przyjaciół z Teatru Współczesnego z udziałem Marty Lipińskiej, Zbigniewa Zapasiewicza i Marka Bargiełowskiego.

Nie zabrakło też kabaretu. Pomimo środka tygodnia Elita z Janem Kaczmarkiem przyciągnęła tłumy sympatyków. Pod koniec roku zagościł u nas Kraków: na projekcję filmu Spis cudzołożnic przyjechał sam reżyser - Jerzy Stuhr, a Barbórkę uświetnili artyści z Piwnicy pod Baranami.


Het vijfde jaar van onze activiteiten - 1996 - werd getekend door een grootse theatervoorstelling. Teatr Współczesny bracht Ambassadeur van Sławomir Mrożek in de uitvoering van Maja Komorowska, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Zapasiewicz, Marcin Troński en de onvergetelijke Henryk Bista. Slechts eenmaal viel in ons programma een jazz-uitvoering te vinden maar dat was dan ook gelijk een formidabele. Met een concert in Den Haag trade voor ons op de beroemde gitaristJarosław Śmietana en saxofonist Czarek Gadzina. Later kwamen nog de fantastische optredens van Małgorzata Bogdańska, Bożena Stryjkówna en Tomasz Mędrzak van Teatr Ochota in de toneelstukken: Educating Rita, Op volle zee alsmede Adam en Eva.

Piąty rok działalności - 1996 - zaznaczył się wielkim wydarzeniem teatralnym. Teatr Współczesny przedstawił Ambasadora Sławomira Mrożka z udziałem Maji Komorowskiej, Krzysztofa Kowalewskiego, Zbigniewa Zapasiewicza, Marcina Trońskiego i niezapomnianego Henryka Bisty. Jedyny raz pojawiła się w naszym programie propozycja jazzowa, ale za to jaka wspaniała. Z koncertem w Hadze wystąpili - słynny gitarzysta Jarek Śmietana oraz saksofonista Czarek Gadzina. Potem wspaniałe kreacje aktorskie Małgorzaty Bogdańskiej, Bożeny Stryjkówny i Tomasza Mędrzaka z Teatru Ochoty w sztukach: Edukacja Rity, Na pełnym morzu oraz Adam i Ewa.


Na een pauze van enkele jaren trad bij ons Zdzisław Wardejn weer op. Deze voortreffelijke acteur is echt de peetvader van Pools Podium in Nederland. Dankzij hem raakten we ervan overtuigd dat het in dit deel van Europa mogelijk is om uit te blinken met Poolse theatervoorstellingen. Zdzisław Wardejn geloofde er rotsvast in dat een handjevol enthousiastelingen een Poolse theaterbeweging in Nederland op gang kon brengen.

En als een beloning voor onze inspanningen speelde bij onze vijfde verjaardag de grote Jerzy Stuhr met Kontrabas.

Po kilkuletniej przerwie wystąpił u nas znów Zdzisław Wardejn. Ten wybitny aktor i reżyser jest właściwie ojcem chrzestnym Polskiej Sceny w Holandii. Dzięki niemu przekonaliśmy się, że w tej części Europy mogą zabłysnąć polskie przedstawienia teatralne. Albowiem, Zdzisław Wardejn uwierzył, że garstka zapaleńców może stworzyć polski ruch teatralny w Holandii.

Jakby w nagrodę za nasz trud zagrał na nasze piąte urodziny na Kontrabasie wielki Jerzy Stuhr.


Het jaar 1997 stond in het teken van het 5-jarig bestaan van Pools Podium. Tijdens de Poolse Culturele Dagen georganiseerd ter gelegenheid van het jubileum traden bijna 200 uitvoerenden uit Polen op o.a. het Pantomime Theater uit Wrocław van Henryk Tomaszewski, Teatr Wierszalin uit Supraśl, Teatr Snów uit Gdańsk, het strijkkwartet Amar Corde, koren en Polonia groepen uit Duitsland, Frankrijk en België alsmede de solisten van Flairck uit Nederland. Een groot succes werd het festival van Poolse speelfilms dat niet georganiseerd had kunnen worden zonder de hartelijke medewerking van de voorzitter van de Poolse filmersbond, Jacek Bromski. Ter gelegenheid van het jubileum hebben we ook vele prestigieuze prijzen in ontvangst mogen nemen o.a. het Diploma van Erkenning van het Poolse Ministerie van Buitenlandse Zaken Voor uitmuntende verdiensten bij het verspreiden van de Poolse cultuur in de wereld alsmede een beker en een felicitatie brief van de voorzitter van de Ministerraad.

Rok 1997 to uroczystości 5-lecia Polskiej Sceny w Holandii. Podczas zorganizowanych z okazji Jubileuszu Dni Kultury Polskiej wystąpiło prawie 200 wykonawców z Polski m.in. Wrocławski Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, Teatr Wierszalin z Supraśla, Teatr Snów z Gdańska, kwartet smyczkowy Amar Corde, chóry i zespoły polonijne z Niemiec, Francji i Belgii oraz soliści zespołu Flairck z Holandii. Sukcesem okazał się Przegląd Polskich Filmów Fabularnych, zorganizowany dzięki wielkiej życzliwości Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacka Bromskiego. Z okazji Jubileuszu otrzymaliśmy wiele prestiżowych nagród m.in. Dyplom Uznania Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Za wybitne zasługi dla kultury polskiej w świecie oraz Puchar i List gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów.


We hebben vele hartelijk wensen in ontvangst mogen nemen van privé personen - juist van het publiek voor wie we dit alles deden. Op dat moment zou men kunnen zeggen dat we alles al gehad hadden - wat zou er nog meer kunnen gebeuren? We wilden niet de indruk wekken op onze lauweren te gaan zitten en moe van het organiseren van het jubileum te gaan uitrusten. Om het jaar af te sluiten ontmoetten we elkaar nog bij het concert van de groep Pod Budą.

Wiele serdecznych życzeń napłynęło od osób prywatnych - zwłaszcza od widzów którym służymy. W tym momencie możnaby powiedzieć, że wszystko już było, co może się jeszcze wydarzyć? Nie chcieliśmy sprawiać wrażenia , że spoczęliśmy na laurach i zmęczeni organizacją Jubileuszu postanowiliśmy trochę odpocząć. Toteż na zakończenie tego roku spotkaliśmy się jeszcze na koncercie zespołu Pod Budą.


Het jaar 1998 bracht ons nog een uiterst gevarieerd programma. We brachten het toneelstuk Volgend jaar om deze tijd met Marzena Trybała en Tomasz Stockinger, Pan Tadeusz door het Aleksander Fredro theater uit Gniezno, de film - Kiler in de regie van Juliusz Machulski en de voordracht - cabaret van Krzysztof Daukszewicz. Aan het einde van het jaar was het voor de organisatoren een periode van verhuizing. Ondergetekende veranderde van woonplaats en dat betekende ook een verandering correspondentie-adres en telefoonnummers van Pools Podium. Gelukkig raakten we hiermee niet de contacten met de wereld kwijt en geloven we dat wie met ons wil zijn ons altijd weet te vinden. Minder goed is dat ons nog steeds het probleem van geldgebrek parten blijft spelen.

Rok 1998 - przyniósł najbardziej urozmaicony program. Pokazaliśmy sztukę Za rok o tej samej porze z Marzeną Trybałą i Tomaszem Stockingerem, Pana Tadeusza z Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, film - Kiler w reż. Juliusza Machulskiego i kabaret - recital autorski Krzysztofa Daukszewicza. Kończący się rok był dla organizatorów okresem przeprowadzek.Niżej podpisana zmieniła miejsce zamieszkania, uległy również zmianie: adres do prowadzenia korespondencji i numery telefonów Pools Podium. Na szczęście nie straciliśmy dawnych kontaktów ze światem i wierzymy, że kto zechce być z nami - zawsze trafi pod właściwy adres. Na nieszczęście, pozostał nadal żywy problem braku funduszy.


Pools Podium in Nederland is een vrijwilligers organisatie zonder vaste subsidies [met uitzondering van de vereniging Poolse Gemeenschap - het afgelopen jaar 10.000 zł als aanvulling voor gemaakte kosten van het vervoer van optredende artiesten en 10.000zł voor het drukken van het Kwartaalblad. De kosten voor correspondentie en de informatieverspreiding worden deels gedekt door de donateurs [De Vrienden van Pools Podium]. De kosten van zaalhuur en het uit Polen over laten komen van de groepen moeten worden gedekt door de kaartverkoop. Bij vooruitzichten op een goede opkomst [minimaal 200 personen en een toegangsprijs van niet minder dan 35 gulden] kan het risico een voorstelling te organiseren worden genomen. De ene kan goedkoper de ander valt duurder uit. Er zijn er meer van die laatste groep.

Polska Scena w Holandii jest organizacją społeczną bez stałych dotacji finansowych (wyjątek Stowarzyszenie Wspólnota Polska - w ubiegłym roku 10.000zł na dofinansowanie kosztów podróży wykonawców i 10.000zł na dofinansowanie druku kwartalnika). Wydatki na korespondencję i informację pokrywamy częściowo dzięki donatorom (Przyjaciele Polskiej Sceny). Koszty wynajęcia sal i sprowadzenia z Polski zespołów pokrywamy z wpływów za bilety. Przy dobrej frekwencji (minimum 200 osób i cenie biletów nie niższej niż 35 guldenów) można podjąć ryzyko zorganizowania przedstawienia. Jedne są tańsze, inne droższe. Tych ostatnich jest więcej.


We hebben ook gemerkt dat het publiek sociologisch aan het veranderen is. Er komt steed meer jeugd en met Polen bevriende Nederlanders. Oude getrouwen blijven weg. Werk, de jacht op geld, verveling, vermoeidheid of een gevoel van verzadiging? Of houden de massamedia - zowel de Poolse als de Nederlandse - ons vast in huis? Worden de komende jaren de vette of de magere? Dat zal uitsluitend van U afhangen.

De toeschouwers moeten hun huis uit willen gaan, de moeite nemen om ergens te komen, een beetje geld willen uitgeven, vrienden en bekenden willen aansporen om samen geestelijk voedsel te nuttigen en een eenmaal genomen besluit niet betreuren. De herinneringen blijven voor later. Avonden met Pools Podium doorgebracht blijken onvergetelijk.

Zofia Schroten-Czerniejewicz

Voorzitter van Pools Podium in Nederland

Zauważyliśmy, że zmienia się nieco socjologiczny obraz publiczności. Przychodzi coraz więcej młodzieży i zaprzyjaźnionych z Polską Holendrów. Odchodzą starzy, stali bywalcy. Praca, pogoń za pieniądzem, znudzenie, zmęczenie czy uczucie przesytu? A może mass media tutejsze i rodzime zatrzymują nas w domu? Czy następne lata będą tłuste czy chude zależy tylko od Państwa.

Widzowie - muszą chcieć wyjść z domu, pokonać trudy dojazdu, wydać trochę pieniędzy, zachęcić znajomych do wspólnej uczty duchowej i nie żałować podjętej decyzji. Jest potem co wspominać. Wieczory z Polską Sceną należą do niezapomnianych.

Zofia Schroten-Czerniejewicz

Prezes Polskiej Sceny w Holandii


Plannen voor 1999

 • Theater - Jongerentoneel. We wilden graag een eigen theaterstuk voorbereiden dat in de herfst van 1999 opgevoerd kan worden. Wie van de jongeren [zonder een leeftijdsgrens te stellen] zijn/haar krachten op het toneel wil vertonen neme telefonisch contact op: 030-2718296. De repetities/workshops vinden op gezette tijden die nog nader over een te komen zijn plaats. We hebben gekozen voor Juvenalia van Witkacy. De workshops worden geleid door Tomasz Szymański - oprichter en eerste leider van het Teatr Ósmego Dnia uit Poznań (interview in het volgende nummer)
   
 • Film - het voorjaars festival van Poolse speelfilms. Op programma staan onder andere de beste Poolse comedies.
   
 • Ballet - ter gelegenheid van het Chopin-jaar een ballet-voorstelling op muziek van de uitmuntende componist - in de herfst.
   
 • Ontmoeting van Vrienden van Pools Podium - o.a.. Sint Jan's Nacht
   

Projekty na rok 1999

 • Teatr - Scena Młodych. Pragniemy przygotować własny spektakl teatralny, który zaprezentujemy jesienią 1999 roku. Kto z młodych ludzi (nie stawiamy granic wieku) zechce spróbować swoich sił na scenie, proszony jest o zgłoszenie się telefoniczne 030 2718296. Próby będą się odbywały podczas ustalonego wspólnie cyklu warsztatowego. Wybraliśmy Juvenalia Witkacego. Warsztaty poprowadzi Tomasz Szymański - założyciel i pierwszy kierownik Teatru Ósmego Dnia z Poznania (wywiad w następnym numerze).
   
 • Film - wiosenny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W programie m.in. najlepsze polskie komedie.
   
 • Balet - z okazji Roku Chopina widowisko baletowe z muzyką wybitnego kompozytora - jesień.
   
 • Spotkania Przyjaciół Polskiej Sceny - m.in. Noc Świętjańska
   

Home Inhoud Een plek aan tafel / Miejsce przy stole Er is behoefte aan / Istnieje taka potrzeba