Home Oudere artikelen van het Kwartaalblad Kwartaalblad - Kwartalnik

Pools Podium

Stichting Pools Podium / Polska Scena w Holandii
prof. Wentlaan 28
3571 GC Utrecht
telefoon 030-2718296
telefax 030-2719613
e-mail

Przyjaciele Pools Podium

Każdy, kto prześle na konto Pools Podium minimum 50,- guldenów rocznie poszerzy nasz krąg Przyjaciół i zapewni sobie regularne otrzymywanie naszego pisma. W przyszłości planujemy specjalne spotkania w których pierwszeństwo udziału mieć będą nasi donatorzy.

Przypominamy numer konta:

ABN AMRO 51.85.44.443 giro 7112

Vrienden van Pools Podium

Een ieder die per jaar op de rekening van Pools Podium f 50,- stort gaat deel uit maken van de steeds groter wordende kring van Vrienden en verzekert zich daarmee van een regelmatige toezending van ons tijdschrift. In de toekomst zijn we van plan om speciale bijeenkomsten te plannen waarvoor allereerst onze donateurs worden uitgenodigd.

We herinneren U nog aan ons rekeningnummer:

Postgirorekening 7112 van de ABN/AMRO op bankrekening 51.85.44.443


Ogólne informacje

Stowarzyszenie Polska Scena w Holandii istnieje od 1992 roku. Prowadzimy działalność upowszechniającą kulturę polską w Holandii organizując ambitne imprezy kulturalne. Przede wszystkim prezentujemy przedstawienia teatralne. Z inicjatywy Pools Podium gościły w Holandii takie teatry jak: Powszechny, Ateneum, Współczesny, Na Woli, Ochoty, a także poznański Teatr Nowy i Wrocławski Teatr Pantomimy. Występowali u nas najwybitniejsi aktorzy scen polskich.

Pools Podium prowadzi również działalność popularyzującą kulturę niderlandzką w Polsce. Zorganizowaliśmy tygodniowe tournee holenderskiemu zespołowi muzycznemu Flairck, który przedstawił widowisko muzyczno-teatralne Złoty Wiek z udziałem Krzysztofa Kolbergera. Kilkakrotnie przygotowaliśmy program artystyczny z udziałem holenderskich wykonawców na poznański Jarmark Świętojański i gdański Jarmark Dominikański.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy Dni Kultury Polskiej w Delft z udziałem ponad 200 wykonawców!

Mimo, iż brakuje nam stałych dotacji finansowych i sponsorów, wydajemy własny kwartalnik Scena Polska i organizujemy imprezy kulturalne wierząc - że nasza działalność ma sens. Utwierdzają nas w tym donatorzy, których ofiarności zawdzięczamy swoje istnienie. Najbardziej wierzymy w pomoc osób prywatnych. Dlatego nadal zwracamy się do Państwa o pomoc finansową. Większa ilość donatorów - to lepsza informacja i kontakt z Państwem. Większa ilość widzów - to tańsze bilety i więcej imprez.

Algemene informatie

De Stichting Pools Podium in Nederland bestaat al vanaf 1992. We proberen de Poolse cultuur een grotere bekendheid te geven in Nederland door het organiseren van ambitieuze culturele evenementen. Met name brengen we theatervoorstellingen.

Op iniatief van Pools Podium kwamen zulke theaters naar Nederland als: Powszechny, Ateneum, Współczesny, Na Woli, Ochoty, alsmede Teatr Nowy uit Poznań en het Pantomime Theater uit Wrocław. De meest vooraanstaande toneelspelers van het Poolse toneel hebben voor ons opgetreden.

Pools Podium heeft zich ook geijverd voor het bevorderen van de Nederlandse cultuur in Polen. We hebben een week lange toernee verzorgd van de Nederlandse muziekgroep Flairck, die samen met Krzysztof Kolberger het muzikaal-theatraal spektakel Gouden Eeuw bracht. Herhaalde malen hebben we een artistiek programma met deelname van Nederlandse artiesten gebracht op de St. Jans Jaarmarkt in Poznań en de Dominikaner Jaarmarkt in Gdańsk.

Verleden jaar hebben we de Poolse Culturele Dagen in Delft georganiseerd met medewerking van meer dan 200 uitvoerenden.

Ondanks het feit dat we geen vaste subsidies en sponsoren kennen, brengen we een eigen kwartaalblad Scena Polska uit en organiseren we culturele evenementen in de overtuiging dat onze inspanningen zin hebben. We voelen ons hierin gesterkt door onze donateurs dankzij wie we kunnen blijven bestaan. Het meest geloven we in de steun van privé personen. Vandaar dat we ons nog steeds tot U richten met een verzoek om financiële bijdragen. Des te groter het aantal donateurs des te beter kan de informatievoorziening worden en des te beter het contact met U. Hoeveel groter het aantal toeschouwers zoveel goedkoper kunnen de toegangskaarten en zoveel meer evenementen kunnen we organiseren.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 1 december 2000

Home Oudere artikelen van het Kwartaalblad Kwartaalblad - Kwartalnik