Home Inhoud Oudere artikelen van het Kwartaalblad Jest potem co wspominać...

Een plek aan tafel / Miejsce przy stole

Een plek aan tafel

Alweer nadert het einde van het kalenderjaar. Ons blad is dit jaar 4 bladzijden dikker geworden, en we zagen het graag nog dikker worden. We danken dit aan de uitbreiding van onze medewerkerskring met Maria Bielas en Krzysztof Daukszewicz - een feit waar we zeer verheugd over zijn. Een blad uitgeven met vrijwilligers is geen eenvoudige zaak. Gelukkig worden papier en druk bekostigd door de Vereniging de Poolse Gemeenschap en ontvangt de redactie geen geldelijke beloning. Het is in deze tijd nauwelijks voor te stellen dat er nog zulke mensen zijn. We zijn alle medewerkers dan ook zeer dankbaar dat ze hun vrij tijd geven voor Pools Podium.

Een aantal namen komt U tegen in het kolofon. Maar dat zijn ze niet allemaal. Er zijn veel meer personen zonder wie dit blad nooit zou kunnen uitkomen en U zou kunnen bereiken. In ons volgende nummer willen we aan die groep wat meer aandacht schenken. Misschien komt U dan ook Uw eigen naam tegen?

Miejsce przy stole

Dobiega końca kolejny rok kalendarzowy. Nasze pismo utyło w tym roku o cztery strony, a chcemy, żeby było jeszcze grubsze. Stało się to dzięki temu, że do grona stałych współpracowników dołączyli: Maria Bielas i Krzysztof Daukszewicz - co nas ogromnie cieszy. Nie łatwo wydawać pismo siłami społecznymi. Na szczęście, papier i drukarnię finansuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska, a zespół redakcyjny nie pobiera wynagrodzeń. Trudno uwierzyć, że w dzisiejszych czasach istnieją jeszcze tacy ludzie. Dziękuję zatem wszystkim współpracownikom, którzy poświęcają swój wolny czas dla Sceny Polskiej. Niektóre nazwiska odczytacie Państwo w stopce redakcyjnej na tej stronie. Ale to jeszcze nie wszyscy. Jest wiele ludzi dobrej woli dzięki którym to pismo wychodzi i dociera do Państwa. W następnym numerze poświęcimy grupie tej więcej miejsca. Może ktoś z Was odnajdzie tam swoje nazwisko?


Beste mensen, de feestdagen naderen - beladen met symbolen, gebruiken en herinneringen. Gewoonlijk zorgen moeders en omas ervoor dat de kerstdagen verlopen volgens de traditie: kerstavond met twaaf gerechten, ouwel en een kribbe onder de kerstboom... We hebben er nooit bij stil gestaan wat al die rituelen betekenden. Er was altijd wel iemand in de familie die het ons kon vertellen.

We verlangen dat de Kerstdagen zo zullen zijn zoals we ons dat herinneren uit onze jeugd. Van ons Polen wonend in het buitenland gaan er veel in deze tijd naar Polen om de bijzondere sfeer te beleven die zich niet laat vinden in andere hoeken van deze wereld. Al was het maar het idee dat in Polen de kerstbomen anders ruiken.

Drodzy Państwo. Zbliżają się Święta szczególne - przepełnione symbolami, zwyczajami i wspomnieniami. Zwykle matki i babcie dbały o to, żeby Święta Bożego Narodzenia urządzane były wedle tradycji: Wigilia z dwunastoma potrawami, opłatek, żłobek pod choinką...Nie zastanawialiśmy się co oznaczają te wszystkie obrzędy. Bo zawsze był w rodzinie ten ktoś, kto mówił nam o tym wszystkim.

Pragniemy, aby Święta Bożego Narodzenia były takie, jakie pamiętamy z lat dzieciństwa. Wielu z nas, Polaków mieszkających za granicą jedzie w tym okresie do Kraju, aby przeżyć tę szczególną atmosferę, której nie da się odtworzyć w innych zakątkach świata. Coś w tym jest, że drzewko choinkowe pachnie w Polsce inaczej.


We zoeken onze naasten op maar dezen worden als groep steeds kleiner. We worden ons ervan bewust dat oma niet meer leeft en evenmin die lieve tante of het oude vrouwtje tegenover. En als we de traditie willen overdragen dan is die mooie taak nu aan ons. Laten we het belangrijkste niet vergeten. Laten we altijd een plek aan tafel vrij en laten we geloven dat in het Vaderland zo'n plek ook voor ons wordt vrijgelaten.

Een ieder die het Nieuwe Jaar in Nederland zal begroeten nodigen wij uit naar Utrecht. Pools Podium organiseert in Fort Blaucapel een Oudejaars Avond. Per post zal een uitnodiging de Vrienden van Pools Podium nog bereiken. Informatie over hoe zich aan te melden is telefonisch te verkrijgen via: 030-2718296.

Zofia Schroten-Czerniejewicz

Een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuw Jaar!

Jedziemy do bliskich, których grono z latami maleje. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma już babci, ukochanej cioci, staruszki z naprzeciwka i jeżeli chcemy kontynuować tradycje to musimy sami przejąć ten piękny obowiązek. Pamiętajmy o najważniejszym. Zostawmy zawsze wolne miejsce przy stole i wierzmy, że w Ojczyźnie czekają na nas też takie miejsca.

A wszystkich, którzy Nowy Rok będą witać w Holandii zapraszamy do Utrechtu. Polska Scena w Holandii organizuje w Forcie Blaucapel - Wieczór Sylwestrowy. Zaproszenia do Przyjaciół Polskiej Sceny rozsyłamy pocztą. Informacji o warunkach uczestnictwa udzielamy przez telefon numer: 00-31-(030)2718296.

Zofia Schroten-Czerniejewicz

Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!


Home Inhoud Oudere artikelen van het Kwartaalblad Jest potem co wspominać...