Home Stanisława Celińska - 22.01.2005 's-Hertogenbosch : Uśmiechnij się - Glimlach!

Stichting Pools Podium / Polska Scena w Holandii

v. 6.3
17-01-2005


Pools - Nederlands - Engels

Vertaalbureau Dziewońska

Vertaalbureau Dziewońska

Oddajmy cześć pamięci Czesława Niemena. Odszedł z tego dziwnego świata dokładnie rok temu - 17 stycznia. Zapalmy świeczki i posłuchajmy Jego piosenek. Zróbmy to dzisiaj wieczorem razem o godz. 22.00.

Prośba: napiszcie do nas w jakich miejscowościach zapłonęły światła, kto może niech dołączy zdjęcie palącej się świecy, zamieścimy na naszej stronie jako wspólny wyraz naszej pamięci.

Ter Ere van Czesław Niemen. Precies één jaar geleden - op 17 januari - heeft hij deze 'vreemde wereld' verlaten. Laten we een kaars ontsteken en naar Zijn muziek luisteren. We doen dit vanavond samen om 22.00 uur.

Een verzoek: laat ons weten in welke plaatsen de kaarsen hebben gebrand. Als iemand foto's heeft, stuur die dan naar ons dan plaatsen we die op onze web-pagina als gemeenschappelijke uitdrukking van onze nagedachtenis aan Hem.

stat4u


Pools Podium in Nederland promoot de Poolse cultuur in Nederland door het organiseren van theater-voorstellingen, film-vertoningen, concerten en traditie-overdragende bijeenkomsten.

Ook verzorgt Pools Podium de promotie van de Nederlandse cultuur in Polen door het organiseren van optredens van Nederlandse groepen.

De organisatie bestaat sinds mei 1992. De eerste schouwburg-voorstelling vond plaats in september van dat jaar met medewerking van Grażyna Barszczewska, Małgorzata Pritulak, Marek Kondrat en Zdzisław Wardejn. Dus vieren we in 2002 het 10-jarig bestaan van Pools Podium in Nederland!

Eind 1998 ontstond - onder de hoede van Pools Podium - Jong Pools Podium. De jongeren nemen deel aan theater en vormgeving workshops alsook bereiden voorstelllingen voor. In 2000 heeft de groep haar eerste theaterstuk opgevoerd Exodus naar het werk van Witkacy.

Pools - Nederlands - Engels

Vertaalbureau Dziewońska

Vertaalbureau Dziewońska

Scena Polska promuje kulturę polską w Holandii organizując przedstawienia teatralne, pokazy filmowe, koncerty oraz tradycyjne imprezy obrzędowe. Scena Polska promuje kulturę niderlandzką organizując występy zespołów holenderskich w Polsce.

Stowarzyszenie istnieje od maja 1992 roku. Pierwszy spektakl teatralny z udziałem Grażyny Barszczewskiej, Małgorzaty Pritulak, Marka Kondrata i Zdzisława Wardejna odbył się we wrześniu tego samego roku. Zatem: w 2002 roku świętujemy 10 lecie Sceny Polskiej w Holandii!

Pod koniec 1998 roku powstała, przy Scenie Polskiej - Scena Młodych. Młodzież uczestniczy w warsztatach teatralnych i plastycznych oraz przygotowuje przedstawienia. W 2000 roku grupa wystawiła pierwszy swój spektakl teatralny Exodus wg. Witkacego.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 17 januari 2005

Home Stanisława Celińska - 22.01.2005 's-Hertogenbosch : "Uśmiechnij się" - Glimlach!