Home Standaarden voor lettertekens / Standards for character encoding Unicode UTF_8

Unicode en Windows 95

Vr de introductie van Windows 95 was er sprake van dat voor bepaalde landen specifieke versies zouden bestaan met de voor die landen specifieke letterteken faciliteiten. Dat riekte naar iets als Unicode, de 16-bits opvolger van ASCII, waarmee de beperking van 255 tekens verdween en werd opgevoerd naar 65535. Voldoende om zowel de westerse als oosterse talen te bedienen. Na de introductie van Windows 95 heb ik daarover in de algemene [lees MSDOS/Windows] computerbladen niets meer gelezen. Toch is die uitbreiding er gekomen! Zie het hoofdstuk over Windows 95.

In de Atari-wereld ging het gerucht dat bij de nieuwe versie van Papyrus met Unicode rekening zou worden gehouden. In de strijd wie het eerst versie 4 zou uitbrengen in Duitsland kwam eerst Compo met That's Write en pas aan het eind van 1995 R.O.M. met Papyrus.

Nederlandse versies waren er tot voor kort nog van geen van beiden; sinds november werden we aan het lijntje gehouden met That's Write maar thans begin februari zijn dan toch de eerste exemplaren uitgeleverd en in hoeverre Papyrus er snel aan komt is voor een deel afhankelijk van de inspanningen van ondergetekende. Beide programma's flirtten met Unicode.

Bij That's Write 4 zit een ENC[oding]-tabel t.b.v. Unicode en Papyrus 4 geeft een fraaie indeling te zien naar taalgroepen waar bij slechts enkele wat staat als de tekens in de Speedo-fonts zitten. Ook NVDI 4 - wel een magisch getal voor dit seizoen! - speelt in op Unicode, maar of die versie ook bestaat voor de gewone Atari of slechts voor de MagicMac??


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 21 november 2001

Home Standaarden voor lettertekens / Standards for character encoding Unicode UTF_8