Home Inhoud Pine UDO6

Literatuur / Literature

Titel / Title # Auteurs / Authors Nederlands English
Type & Typographers Manfred Klein, Yvonne Schwemer-Scheddin, Erik Spiekermann, uitgeverij SDU in Den Haag, 1991. Een bloemlezing over veelgebruikte lettertypes en hun ontwerpers A selection of typefaces and their creators
International Typefinder Christopher Perfect en Gordon Rookledge, Sarema Press, Carshalton Beeches, 1991. Een handleiding om aan de hand van enkele kenmerken van een drukletter de merknaam terug te vinden. A guide for identifying typefaces.
Drukletters M.H. Groenendaal, uitgeverij Stam, Culemborg, 1975. De geschiedenis van de (druk)lettters door de eeuwen heen. History of printing characters
Tekstwijzer Karel F. Treebus, uitgeverij SDU, Den Haag, 1990. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst. How to process text graphically.
Beyond Times and Helvetica, Scalable Fonts for the PC Edward Mendelson, PC Magazine, Sept.24, 1991, pag. 111-177 Als U meer wilt dan Times of Helvetica Not restricted to Times and Dutch
Choosing & using fonts, Typecasting Edward Mendelson, PC Magazine, Oct.27, 1992, pag. 199-254 Een wijde keuze uit vector-fonts A wide choice of typefaces.
Fontkit Plus 4, Manual Jeremy Hughes, ST Club Nottingham, 1992. Het handboek bij het pakket met veel technische achtergrond informatie over de diverse soorten fonts. The manual for all types of bitmap fonts.
DMC Classic Types MC GmbH, Walluf, 1990. Een staalboek van bij de makers van Calamus verkrijgbare professionele fonts. A good selection of professional Calamus fonts.
PostScript fontconversie in Corel Draw 2.0 Sander Pinkse, in Proof nr. 1, 1991, pag. 43-46 Van Corel Draw naar PostScript A conversion from Corel Draw to PostScript fonts
Werken met Corel Draw 1.2 Aaldrik Koops, Jolanda Dreijkluft, uitgeverij GW Boeken, Amsterdam 1990 Overzicht van bij Corel Draw geleverde fonts Fonts supplied with Corel Draw

Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Inhoud Pine UDO6