Home Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink Levensbericht Charles René Bakhuizen van den Brink 1850-1923

Charles René Bakhuizen van den Brink

Charles René gehuwd 30.11.1878 te Batavia met Henriëtte Maria Raedt van Oldenbarnevelt
geb. Elsene 06.01.1850  geb. Riouw 14.05.1858
† Den Haag 12.05.1923 † Den Haag 15.08.1929
kinderen
Frederika Louisa Wilhelmina geb. Batavia 22.09.1879 † Den Haag 30.11.1964
Reinier Cornelis geb. Pasoeroean 30.01.1881 † Tjimahi 03.04.1945
Julia Johanna geb. Pasoeroean 25.09.1882 † Den Haag 01.07.1957
Maria Christina geb. Batavia 27.03.1891 † Bloemendaal 04.01.1971
Regina geb. Batavia 12.07.1895 † Driebergen 21.09.1988

Levensbericht van Ch. R. Bakhuizen van den Brink door H. D. H. Bosboom; overgedrukt uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1923-1924; door N. V. Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. Brill, Leiden 1924.

Diverse begrafenis-verslagen uit 1923 in dagbladen en tijdschriften, waaronder het Koloniaal Weekblad.

Oude foto's evt. te bestellen door te klikken

Charles René met vrouw en dochters - Rein in Nederland - circa 1896, foto Tan Tjie Lan, Batavia *
Charles René met vrouw en dochters - Rein in Nederland - circa 1900, foto Tan Tjie Lan, Batavia
Charles René met vrouw en kinderen incl. 2 kleinkinderen - circa 1906
Marie en Regien - Den haag, februari 1910
Kinderen en kleinkinderen van Charles René - circa 1939 - verjaardag
Kinderen en kleinkinderen van Charles René - circa 1939 - reünie
Kinderen en kleinkinderen van Charles René - 30.01.1938 - reünie
Henriëtte Maria met dochters
Charles René met vrouw en dochters - Rijswijk mei 1921
Charles René met vrouw en dochters

*
deze foto is de start geweest van een verhaal in 'Moesson'Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 16 maart 2008

Home Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink Levensbericht Charles René Bakhuizen van den Brink 1850-1923