Home Hans Neeb Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink [3]

Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink [2]

Reinier Cornelis gehuwd 15.05.1917 te Tjiandjoer met Djahini
geb. Pasoeroean 30.01.1881 geb. Tjiampea 25.03.1892
† Tjimahi 03.04.1945 † Den Dolder 24.12.1965
kinderen
Reinier Cornelis geb. Pandjinangan 11.09.1911 † Leiden 01.05.1987
Karel Johan geb. Buitenzorg 25.12.1918 † aan boord MS Sibajak 28.02.1957
Maria Djahini geb. Buitenzorg 27.08.1922 † Ugchelen19.01.2006
Pleegkinderen
Asinan geb. 15.03.1917
Rainah geb. Buitenzorg 17.03.1917 † Bogor ??.11.1992 gehuwd met Raden Soelen geb. Djambi 23.08.1904 † Bogor 29.03.1977
Rasinih geb. Buitenzorg 24.07.1920 . gehuwd met Sugriwo geb. Buitenzorg 20.10.1917 † Bogor 15.02.1976
Ajati Raisan geb. 10.10.1928 .

Oude foto's - evt. te bestellen door te klikken

Reinier Cornelis in studeerkamer
Reinier Cornelis met vrouw en jongste kinderen
Reinier Cornelis met vrouw en kinderen - 10 mei 1926, foto Atelier v.d Pol, Amersfoort
Reinier Cornelis met vrouw en pleegkinderen
Pleegkinderen - Asinan, Rainah en Rasinih
Reinier Cornelis met vrouw en 2 kinderen
Reinier Cornelis met vrouw , 2 kinderen en pleegkinderen
Reinier Cornelis met vrouw en kinderen plus tante Lili met hare zonen - Kota Paris 15, Buitenzorg 12.08.1923
Reinier Cornelis met Rein en Karel in de groote stad
Reinier Cornelis Eerebegraafplaats TjimahiDe Indische / Indonesische takken van de familie

Informatie over de Indische / Indonesische tak bij elkaar krijgen valt niet mee. Voorzover die informatie nog zit bij levende personen, ontbreekt vaak een raamwerk, kan niet echt worden doorgevraagd en kan geen 'maar, ik dacht?' worden geuit. Aan de hand van bijschriften bij oude foto's en adressen op oude briefenveloppes is nog wel iets te reconstrueren hoewel de namen niet altijd eenduidig zijn gespeld en ook toen al het voor de waarnemer niet altijd even duidelijk wie wie was en hoe het zat ....

In principe gaat het om de lotgevallen van de familie van Djahini en in het bijzonder van de pleegkinderen: Rainah, Rasinih en Ajati Raisan resp. om de geschiedenis van de kinderen van Karel Johan Bakhuizen van den Brink die in Indonesia zijn achtergebleven.


Als in 1910 Reinier Cornelis kennsmaakt met de 'inlandse' Djahini begint het verhaal van de Indische tak.

De ouders van Djahini heetten Bapa [Ba Djasipah] en Ĕma. De vader stierf op 03.02.1928, de moeder veel later [?]. Er waren vijf kinderen - 2 zonen en 3 dochters:

 • zoon Djahidi, getrouwd met ??
  • zoon Asinan, geb. 15.03.1917 getrouwd met Ronah
   • dochter Djoehaenah, geb. xx.xx.1940
   • ???
  • zoon Ĕmad, geb. ??.??. 1924?
  • Jaja, geb. ??.??.1926?
 • dochter Djahini
 • zoon Djahili, gestorven circa 1929, had twee vrouwen Asidah en Ĕbot
  • kinderen van Asidah (hertrouwd met Ailan [vůůr 1927], zij leefde nog na 1930)
   • dochter Rainah, geb. 17.03.1917
   • dochter Rasinih, geb. 24.07.1920
   • zoon Sariman [later Tjimong geheten], geb. ??.??.1925?
  • kind van Ĕbot, die gestorven is vůůr 1930
 • dochter Saini, getrouwd met Doerahim
  • zonen Asari, Asian en Tjang
  • dochters Oeti, Roesmini, Djoemhani
 • dochter Rokki [RokiÉh], geb. xx.xx.190x, getrouwd met Raden Soemanta
  • zoon Djadja, geb. xx.xx.1919?
  • Karjoenah, geb. xx.xx.1922?
  • Rasmanah, geb. xx.xx.1926?
  • dochter Honasih, geb xx.xx.193x
  • Soehardja
  • dochter Ĕlas


firma Tiedeman en van Kerchem te Batavia.

Wanneer Reinier Cornelis en Djahini in 1910 samen gaan wonen, krijgt het gezin al gelijk een aanzet in de vorm van jongere zusjes van Djahini die meekomen. Saini en Rokki zijn voortaan kind aan huis in het gezin Bakhuizen van den Brink.

Van 1909 tot medio 1912 werkte Reinier Cornelis voor de Nederlandsche Gutta-Percha Mij op de Gutta-Percha en Rubberonderneming Pandjidangan Giri-Awas, halteTjibadak.

Daarna gaat hij naar Tjidadap (onderneming Tjdadap, halte Tjibĕb(1ecaron)r, waar hij zo'n 5 jaar zal werken onder leiding van de administrateur W.F. Winckel

Vanf 6 september 1917 woont de familie niet meer in Tjidadap maar op de Boeboelak 1, te Buitenzorg. Reinier Cornelis is in augustus 1917 benoemd tot assistent aan het Herbarium te Buitenzorg onder J.J. Smith.

Het abonnement voor de 'Gids voor het huisonderwijs' wordt opgezegd, omdat voor Rein jr. scholen in Buitenzorg te vinden zijn.

Zo'n tien jaar later, in de beginjaren '20 kwam het drietal Asinan [neef], Rainah en Rasinih [nichten] - kinderen van de broers van Djahini - bij ze inwonen. Tussen 1920 en 1925 wonen ze in Buitenzorg, Kota Paris op de Wigmanweg 15.

Medio 1925 ging het gezin Bakhuizen van den Brink met de boot 'Slamat' naar Nederland 'op verlof' - d.w.z. Pa, Ma, Rein junior, Riekje en Karel. Ze woonden bijna een jaar in Amersfoort bij de fam. van der Linden op de Utrechtseweg 121. Als in augustus 1926 het 0 gezin terugvaart naar Nederlandsch IndiŽ is Rein junor achtergebleven. Rein junior zou nooit meer voet aan wal zetten in IndiŽ/Indonesia. De familie woont daarna op de Klapasenggehweg 3 in Buitenzorg.


Op 15.01.1930 kwam 'officieel' Ajati erbij. Haar vader en moeder waren beiden betrekkelijk snel na haar geboorte overleden - alhoewel Djahili begin 1929 nog leefde. Asidah - de eerste vrouw van Djahili van wie hij gescheiden was en die hertrouwd was met Ailan - leefde in 1934 in ieder geval nog. Zorgen Asidah en Ailan de eerste anderhalf jaar voor Ajati?

In augustus 1934 gaan de Bakhuizen van den Brink'en weer met 'verlof' naar Nederland. Geld om de pleegkinderen mee te nemen is er niet.

In Nederland aangkomen wonen ze dan in Utrecht op de Maliesingel 42bis. Het 'verlof' draait uit op een voortijdige pensionering. De pleegkinderen 'zitten' in de tussentijd bij Raden Soemanta, de man van Rokki, op Tjiwaringinlaan 43, Buitenzorg.

In juni 1939 vertrekt het gezin weer richting Nederlandsch IndiŽ. Het is duidelijk voor vader Bakhuizen van den Brink dat de oorlog in Europa op uitbreken staat. Om voor Karel de mogelijkheid open te houden om ook in IndiŽ te kunnen wonen, moet het gezin terug zijn voordat Karel Johan 21 jaar wordt [25.12.1939]. Bij terugkomst zijn alle pleegkinderen dan inmiddels het huis uit op Ajati na. Op 15.01.1940 wordt het 10-jarig verblijf van Ajati bij de Bakhuizen van den Brink'en gevierd. Ze is dan 11 jaar oud.


In 1940/41 woont het gezin op de Tjiwaringinlaan 33a, Buitenzorg.

De Japansche bezetting - een verhaal apart - wordt behalve door Reinier Cornelis senior - door allen overleefd.

Tot in juli 1943 overleeft de familie Bakhuizen van den Brink in Batoe Toelis [even buiten Buitenzorg], ze bleven uit handen van de Japanners. Dan wordt Reinier Cornelis 'verraden' en uitgeleverd aan de Japanners. Hij komt in Japanse gevangenschap en sterft in het kamp bij Tjimahi.


In 1946 komen Riekje en haar moeder naar Nederland. Niet voor lang! Ook Rein junior hoopt in de voetsporen van z'n vader in 's Landsplantentuin in Buitenzorg te mogen gaan werken. Famileleden - Evert Neeb b.v. - die de politieke situatie goed inschatten raadden het af. Gezondheidsproblemen van Rein geven de doorslag - de al van kort voor de oorlog geconstateerde nierbeschadiging is een te groot risico; dezelfde nierproblemen zouden uiteindelijk leiden tot z'n relatief vroege sterven in 1987.

Riekje en haar moeder wonen enige tijd in Buitenzorg aan de Boeboelak 23 [03.02.1949] bij Rainah en haar tweede man Raden Soelen en diens kinderen in.

Karel Johan werkt in 1948 op Borneo in Amoentai bij Balikpapan en probeert z'n in verwachting zijnde verloofde Carmencita Bish [de oudste dochter van Leopold Cornelis] te laten overkomen. Z'n moeder is fel gekant tegen een huwelijk met name vanwege een reeds aanwezig kind van haar met een Japanner en kan dit huwelijk ook op formele gronden tegenhouden - pas met je 30ste heb je geen toestemming meer nodig van de ouders in die tijd. Als de onderneming NIRUB, waar Karel Johan werkt, failliet gaat is hij begin december 1948 weer terug op Java.


Karel Johan woonde sinds januari 1949 in Tjigombong, met z'n latere vrouw Vera [gehuwd 14 oktober 1949] en hun 3 kinderen: Pieter, Julie en Rita. Hij werkte op de Cultuur Mij "Pondok Gedeh" in Tjigombong.

Riekje en haar moeder gingen 31.10.1950 terug per boot de 'Johan van Oldenbarnevelt' naar Nederland, waar ze op 25.11.1950 aankomen. Na enig provisorisch onderdak - inAmersfoort, op de Lombokstraat 29 bij de fam. Sterk - komen ze in 1951 in Zeist te wonen aan de Wilhelminalaan 49.

Ajati Raisan was al in op 15.04.1952 met haar echtgenoot Leo Cornelis Bish in Nederland gekomen en woonde eerst in Siddeburen, Noorderstraat 28, later vanaf 4 juni 1960 in Groningen, Boerhavelaan 62.

Vera ging in november 1956 met de 3 kinderen naar Nederland.

Na 1956 woonde Karel Johan met Sondari van wie hij 2 dochters kreeg - een tweeling geboren op 10.10.1956 - Itha en Ethy [ook wel als Ita en Ati geschreven] - nog steeds in Tjigombong. Na Karel's dood in februari 1957 bleef Sondari in Tjigombong wonen op de Djalan Raja 59, huisnummer 75 [vanaf 1964?], huisnummer 661 [vanaf 1984?], 16740 Bogor.


Ethy Roswiati is getrouwd met Lili Mochammad Sjafrin, woonde op de Gang Kayumanis 4, Bogor [1995]. Dochter Yuli Kharismawati [geb. 15.07.1978], zoon Bhakti, dochter Eva Satrawati [geb. 30.10.1982] en zoon Reza Pandu Setria [geb. 04.04.1985].

Itha Roswitha is getrouwd met Iwan Suwarja en woont sinds 1988 enige tijd op de Jalan Bondangan 25, Bogor. Vier kinderen - zoon Ilham [25.04.1988] en de dochters Alvi [1990], Ulva [1992] en Elsa [1994].

Rainah heeft zelf geen kinderen kunnen krijgen. In 1936 woonde ze met Rachman Tamin op Gang Soemantri 14, Sawah Besar, Batavia-Centrum en in 1939 aan de Tjiwaringinlaan 49a, Buitenzorg.

Maar in de oorlog woonde ze met Raden Soelen in hun huis aan de Boeboelak / Djalan Bubulak 23a in Bogor. Tot eind 1964 met Soelen's jongste kinderen Soeleiman en Rochma [werkte toen in Bandung op een apotheek], Oesman en pleegkind Benny Ardhi [van 1960]. De oudere kinderen - dochters Marian, Martha, Naomi en Elizabeth, zoon Pietje [getrouwd met Gerna Nasoetion] warejn al vůůr medio 1963 het huis uit. Vanaf 1965 wonen Rainah en Soelen per adres de weduwe E. Nasoetion, Djalan Djakarta 50, Bogor [in 1972 hernoemd: Jalan Jendral Ahmad Yani 50].


Rainah zwerft tussen 1972 en 1978 over de wereld [Hong Kong, USA, New Zealand]. Soelen woonde vanaf medio 1973 in een huis dat z'n dochter Naomi heeft gekocht aan de Jalan Ciwaringin 9, Bogor of aan de Jalan Jendral Ahmad Yani 74b, Bogor.

Vanaf 1975 wonen Piet en Gerna op het adres Jalan Jendral Ahmad Yani 50. Hun dochter Reny Catlea stuurde me wat aanvullingen op de stamboom. Reny met Ready en Jennifer.

[Soe] Leman en Hetty Soelen wonen op de Jalan Ciwaringin 9, 16114 Bogor met zoon [?] Rizal [geb. xx.xx.1971] en dochter Intan Maharani [geb. 02.12.1973].

Elly [Elizabeth] met Leonard A. Maringhka woonde op Djalan Tjiwaringin 9, Bogor. Kind: Erry Chrismansyah Armanya [geb. 25.12.19xx]. In 1979 aan de Jalan Raya Pajajatah 5, Bogor met Meity, Andie, Franky en Ina.

Martha getrouwd met Muchtar.

Naomi getrouwd met Garlyh Yudawisastra woonden eerst in Djakata, daarna tot 1985 op de Jalan Karangtinggal 9, Bandung, daarna op de Jalan Setra Indah blok C-5, 40163 Bandung.

Rochma woonde met Yanni N. aan de Jalan Jendral A. Yani 74b, 16161 Bogor [vanaf 1978 tot 1989?]. Zoon Benny.

Benny Ardhi getrouwd met Suszie hebben een dochter Mirza Novellia Ardhini [geb. 08.11.1978].


Net als haar zus Rainah is Rasinih kinderloos gebleven. Ze woonde met de geoloog Soe Griwo in Bogor aan de Tjiwaringinlaan 79 resp. [vanaf 1951] aan de G. Babaton no. 15. In 1977 alleen. Ze hebben een pleegzoon Sutisno [van augustus 1958]. Later is zij o.a. aan de Gang Kayumanis 4, 16111 Bogor gaan wonen, op het laatst woonde ze in Leuwiliang.

R.C. Bakhuizen van den Brink

30 januari 1881 - 30 januari 1941

Ter gelegengheid van zijn 60sten verjaardag, als botanicus door een botanicus bezien

Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink werd 30 januari 1881 te Pasoeroean (O. Java) geboren als zoon van Charles Renť, eerst Directeur van FinanciŽn, later Resident van Batavia en HenriŽtte Maria Raedt van Oldenbarnevelt. Hij is gehuwd met Djahini en heeft 3 kinderen, resp. Reinier Cornelis,. Karel Johan en Maria Djahini.

Bakhuizen werd in 1917 verbonden aan het Herbarium te Buitenzorg, eerst als assistent, later met den titel van plantkundige, eind 1934 vertrok hij met verlof naar Holland, waar hij in 1935 vanwege bezuigingen gepensioneerd werd *.

B. voelde zich van jongsaf aangetrokken tot de levende natuur, in het bijzonder interessseerden hem de planten. Reeds in Holland deed hij op botanisch gebied ervaring op in Wageningen * (Landbouw Hoogeschool) en De Bilt (kwekerij Groenewegen). Op Java teruggekeerd kon hij zijn liefde voor de natuur met volle teugen genieten. Gedurende zijn veelvormige loopbaan in het "landelijke" kwam hij in de gelegenheid studie te maken van allerlei planten, die hij op zijn gemak observeerde, tekende en droogde. De bakermat van zijn toekomstige botanische loopbaan echter was de theeonderneming Tjidadap in W. Java ten Z.W. van Tjiandjoer, waar hij als employť aan baan vond. Tjidadap en omgeving, een floristisch buitengewoon rijk en interessant gebied, gelegen te midden van uitgestrekte oerwouden, oefende een bijzondere bekoring uit op de menschen die kennis maakten met dit woeste en schitterende berglandschap.


(beg_pag)

Een dergenen, die hartstochtelijk genoot van deze natuur-weelde, was wijlen W.F. Winckel , administrateur der onderneming, waar B. werkzaam was, woonachtig in Simpang, enkele km.'s. van Tjidadap verwijderd. Het toeval dat deze twee natuurliefhebbers bij elkaar bracht, was van beslissende invloed op B's toekomstige carriere. Winckel, B's superieur en later zijn beste vriend, trok samen met hem vaak de oerwouden in, vele merkwaardige en interessante planten verzamelend; schitterende afgelegen plekjes werden ontdekt en de grootsche vegetatie werd zorgvuldig door Winckel op de lens vastgelegd. Tjadasmalang, een botanisch zeer interessant woudgebied, schitterend landschap om zijn vochtige bosschen, watervallen en kreekjes, werd door ijverig toedoen van B. en W. tot natuurmonument geproclameerd. Bekende botanci als dr. J.J. Smith en drs. C.A. Backer bezochten zoo deze streken, aangelokt door de interessante collecties welk naar Butenzorg opgezonden werden. Het boezke dezer heerten werd het begin van een nieuwe levensperiode voor B.; zijn loopbaan als planter ging in 1917 over op dien van rijksbotanicus.


(beg_pag)

Gedurende de 17 jaren die B. aan het Herbarium werkzaam geweest was, heeft hij zich als self-made botanicus op verschillende wijze zeer verdienstelijk gemaakt. Ten eerste verrichtte hij verschillende monografische bewerkingen, verder grootere en kleinere, zuiver wetenschappelijke en populair botanische werken en last but not least verrijkte hij op grootsche wijze de kennis der West Javaaansche flora, door ruim 14.000 nrs.. plantenmateriaal te verzamelen. (eerst allleen, later in samenwerking met zijn oudste zoon en trouwe metgezel veler zijner tochten.)

B's eerste botanische publicatie te Buitenzorg was de revisie der Verbenaceae van Ned. O. IndiŽ en omliggende gebieden, in samenwerking met zijn collega dr. H.J,. Lam, thans hoogleraar in de Plantkunde te Leiden. Deze gecombineerde bewerking is de voltooiing van Lam's dissertatie, welke als gevolg van de Wereldoorlog (1914-1918), van Buitenzorgsch materiaal verschoond was. De publicatie vond plaats in het periodiek: Bulletin de Jardin Botanique de Butenzorg van Jan. 1921. B. beschreef de geslachten Priva, Geninsia, Callicarpa, Thysmanniodendron, Gmelina, Clerodendron en Avicennia.


(beg_pag)

Typeerend voor B. is de nauwgezetheid en het enthousiasme dat uit deze bewerkingen blijkt, gezien hij in zijn vrije tijd het latijn bestudeerde alsmede zich grondig inwerkte in de problemen der beruchte nomenclatuur. Geheel in overeenstemming met zijn strenge opvatting over het soortbegrip, treffen we dan ook in dit eerste werk geen nieuwe door hem beschreven soorten aan, wel reduceerde hij het aantal beschreven species en bracht ze terug op varieteiten of vormen.

Zijn eerste nieuwe varieteit, tegelijkertijd "combintei nova" van Callicarpa pentandra Rozb. var. A typica (Ochau) Bakh. var. nov." zijn eerste nieuwe vorm "c.p. forma l.typica Bakh. f.nov."


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 16 maart 2008

Home Hans Neeb Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink [3]