Home Archief - Archiwum Info over Pools Podium - o Scenie Polskiej

Kwartaalblad - Kwartalnik

Polska Scena w Holandii wydaje od 1995 roku własny kwartalnik Scena Polska. Znajdziecie w nim Państwo szczegółowe informacje o organizowanych przez nas (i nie tylko) imprezach kulturalnych.

Chcecie otrzymywać pocztą nasze pismo?

Zadzwońcie: 0031(30)2718296

Polska Scena w Holandii zaprasza chętnych do:

  • współpracy przy redagowaniu kwartalnika Scena Polska
  • uczestnictwa w radzie programowej
  • pomocy przy organizacji imprez. Będziemy wdzięczni za pomoc w znalezieniu odpowiednich sal teatralnych, kinowych i kameralnych do których chcielibyście Państwo przychodzić na proponowane przez nas imprezy.

Szukamy (od zawsze) sponsorów i chętnych do zamieszczenia reklam w naszym kwartalniku.

De Stichting Pools Podium geeft al vanaf 1995 een eigen kwartaalblad uit. Daarin vindt U de gedetailleerde informatie over alle door ons georganiseerde culturele voorstellingen (en nog heel veel meer).

Wilt U ons kwartaalblad per post ontvangen?

Belt U dan: 030-2718296

De Stichting Pools Podium nodigt een ieder uit om:

  • mee te helpen met de redactie van het kwartaalblad Scena Polska
  • mee te denken over de programmering.
  • mee te helpen met het organiseren van evenementen. We zijn U dankbaar voor het helpen vinden van geschikte theaterzalen, bioscoopzalen en wat meer kamerale gelegenheden, waarheen U zelf naar toe zou willen komen als wij daar iets zouden organiseren.

We zoeken steevast sponsoren en andere belangstellenden voor reclames in ons kwartaalblad.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 17 januari 2005

Home Archief - Archiwum Info over Pools Podium - o Scenie Polskiej