Home Kwartaalblad - Kwartalnik UDO6

Info over Pools Podium - o Scenie Polskiej

Przyjaciele Pools Podium

Każdy, kto prześle na konto Pools Podium minimum EUR 25,- rocznie poszerzy nasz krąg Przyjaciół i zapewni sobie regularne otrzymywanie naszego pisma. W przyszłości planujemy specjalne spotkania w których pierwszeństwo udziału mieć będą nasi donatorzy.

Przypominamy numer konta:

ABN AMRO 51.85.44.443 giro 7112

Korespondencję do Stichting Pools Podium prosimy kierować na adres:

Zofia Schroten-Czerniejewicz
Prof. Wentlaan 28, 3571 GC Utrecht
Nederland

Numer telefonu i faxu:

tel.+31 30 2718296
fax.+31 30 2719613

email: scenapolska@planet.nl
email Kwartaalblad - Kwartalnik: geegeebe@dds.nl

Informacja o imprezach organizowanych przez Polską Scenę dostępna również

Vrienden van Pools Podium

Een ieder die per jaar op de rekening van Pools Podium EUR 25,- stort gaat deel uit maken van de steeds groter wordende kring van Vrienden en verzekert zich daarmee van een regelmatige toezending van ons tijdschrift. In de toekomst zijn we van plan om speciale bijeenkomsten te plannen waarvoor allereerst onze donateurs worden uitgenodigd.

We herinneren U nog aan ons rekeningnummer:

Postgirorekening 7112 van de ABN/AMRO op bankrekening 51.85.44.443

Alle post voor de Stichting Pools Podium richten aan:

Zofia Schroten-Czerniejewicz
Prof. Wentlaan 28, 3571 GC Utrecht
Nederland

Telefoonnummer en fax-nummer:

tel.+31 30 2718296
fax.+31 30 2719613
email: scenapolska@planet.nl
email Kwartaalblad - Kwartalnik: geegeebe@dds.nl

Alle informatie over voorstellingen en optredens georganiseerd door Pools Podium is eveneens te vinden via:


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 17 januari 2005

Home Kwartaalblad - Kwartalnik UDO6