Home Info over Pools Podium - o Scenie Polskiej Dag van de Poolse Film - Maraton filmowy UDO6

Historia polskich filmów w Holandii - Geschiedenis Poolse film in Nederland

De vertoningen van Poolse films in Nederland kent reeds haar eigen geschiedenis

  • 27 films
  • 42 filmvoorstellingen
  • duizenden toeschouwers

In november 1995 werd in Den Haag de eerste filmvoorstelling georganiseerd door Pools Podium in Nederland. In een stampvolle zaal van het Haagse Filmhuis konden de toeschouwers de eerste door Jerzy Stuhr geregisseerde film Lijst van echtbrekers aanschouwen en na de voorstelling kon men persoonlijk kennismaken met de maker van de film.

In 1997 - in het kader van de in Delft ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Pools Podium in Nederland georganiseerde Poolse Cultuur Dagen - vond de Week van de Poolse Film plaats. Deze feestelijke voorstelling werd begonnen met de film van Jacek Bromski Kinderen en vissen. Bovendien werden in de bekende bioscoop Lumen in Delft de films Meisje Niemand van Andrzej Wajda, In vol galop van Krzysztof Zanussi, Zonnewijzer met Andrzej Kondratiuk, Steen op steen van Ryszard Bera, Liefdesgeschiedenissen van Jerzy Stuhr en In de val van Arek Drabiński vertoond. Eregast bij de voorstellingen was de voorzitter van de Bond van Poolse Filmers Jacek Bromski.

Pools - Nederlands - Engels

Vertaalbureau Dziewońska

Vertaalbureau Dziewońska

Pools - Nederlands - Engels

Vertaalbureau Dziewońska

Vertaalbureau Dziewońska

Przeglądy polskich filmów w Holandii mają już swoją historię

  • 27 filmów!
  • 42 projekcji filmowych!
  • tysiące widzów!

W listopadzie 1995 roku, w Hadze, odbył się pierwszy pokaz filmowy zorganizowany przez Polską Scenę w Holandii. W wypełnionej po brzegi sali haskiego Filmhuis widzowie zobaczyli pierwszy wyreżyserowany przez Jerzego Stuhra film Spis cudzołożnic, a po projekcji mogli osobiście spotkać się z twórcą filmu.

W roku 1997, w ramach zorganizowanych w Delft z okazji 5-lecia Polskiej Sceny w Holandii Dni Kultury Polskiej miał miejsce Tydzień Filmu Polskiego. Ten uroczysty przegląd rozpoczęto projekcją filmu Jacka Bromskiego Dzieci i ryby. Ponadto, w znanym kinie Lumen w Delft gdzie odbywały się projekcje polskich filmów pokazano Panną Nikt Andrzeja Wajdy, Cwał Krzysztofa Zanussiego, Zegar słoneczny Andrzeja Kondratiuka, Kamień na kamieniu Ryszarda Bery, Historie miłosne Jerzego Stuhra i Pułapka Arka Drabińskiego. Gościem przeglądu był Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski.


In april 1998 bracht Pools Podium op speciaal verzoek van het publiek weer een vertoning van de film van Jerzy Stuhr Liefdesgeschiedenissen in het Haagse Filmhuis. Een grote verrassing voor het publiek was ook de vertoning van de beruchte film van Juliusz Machulski Kiler. Tijdens beide voorstellingen barstte de zaal uit haar voegen.

In maart 1999 werd, in samenwerking met het Haags Filmhuis, een meer dan een week durend overzicht van Poolse speelfilms georganiseerd in het kader van een terugblik op de Poolse Film. In het programma viel terug te vinden de klassieke films zoals:

Moeder Johanna van de Engelen van Jerzy Kawalerowicz, Man op het spoor van Andrzej Munk, Ontsnapping uit de 'Vrijheid' bioscoop van Wojciech Marczewski, Vrouw uit de provincie van Andrzej Barański, Toeval van Krzysztof Kieślowski, Cruise van Marek Piwowski, Schutkleuren van Krzysztof Zanussi, Poolse Keuken van Jacek Bromski, alsook twee nieuwe films Twee Kiler's van Juliusz Machulski en de bekroonde film van het Festival in Gdynia Bij de heer God achter de kachel van Jacek Bromski. Eregasten waren de voorzitter van het Poolse Cinematografisch Comité Tadeusz Ścibor-Rylski, de voorzitter van de Bond van Poolse Filmers Jacek Bromski en de bekende actrice Anna Romantowska.

W kwietniu 1998 roku w haskim Filmhuis, na specjalne życzenie widzów, Scena Polska ponownie pokazała film Jerzego Stuhra Historie miłosne. Dużą niespodzianką dla publiczności była projekcja głośnego filmu Juliusza Machulskiego Kiler. Na dwóch seansach sala pękała w szwach.

W marcu 1999 roku, wspólnie z haskim Filmhuis, Scena Polska zorganizowała ponad tygodniowy Przegląd Polskich Filmów Fabularnych połączony z retrospektyw kina polskiego. W programie znalazły się klasyczne już filmy Matka Joanna od Aniołów Jerzego Kawalerowicza, Człowiek na torze Andrzeja Munka, Ucieczka z kina wolność Wojciecha Marczewskiego, Kobieta z prowincji Andrzeja Barańskiego, Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego, Rejs Marka Piwowskiego, Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego, Kuchnia polska Jacka Bromskiego oraz najnowsze filmy Kilerów Dwóch Juliusza Machulskiego i laureata Festiwalu w Gdynii film U Pana Boga za piecem Jacka Bromskiego. Goścmi Przeglądu byli: przewodniczący Komitetu Kinematografii Polskiej Tadeusz Ścibor-Rylski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski i znana aktorka Anna Romantowska.


Nog in datzelfde jaar 1999, in oktober gebeurde er iets heel bijzonders. Bijna 900 bezoekers kwamen naar bioscoop De Parade in Den Bosch om te kijken naar de film van Jerzy Hoffman Te vuur en te zwaard. De regisseur, samen met de producer van de film Jerzy Michałuk, kwam persoonlijk de voorstelling bijwonen en kennismaken met het publiek.

Op 12 december 1999 kwamen zo'n 1250 bezoekers in de congreszaal van de Amsterdamse RAI bijeen om te kijken naar de film van Andrzej Wajda Pan Tadeusz. Speciale eregast van Pools Podium was Grażyna Szapołowska.

In 2000 bereidde Pools Podium de vertoning voor van een enkele film als voorproefje op het Overzicht van Poolse Film in het volgende voorjaa. Dit was de film van Janusz Kondratiuk St. Nicolaas Nacht. De vertoning vond plaats op 13 december in Utrecht na de premiere van de voorstelling van Jong Pools Podium in College Blauwcapel.

Jeszcze w tym samym 1999 roku, w październiku stała się rzecz niesłychana. Prawie 900 widzów przybyło do kina De Parade w Den Bosch na film Jerzego Hoffmana Ogniem i mieczem.

Reżyser wraz z producentem filmu Jerzym Michalukiem osobiście przyjechali na projekcję filmu i spotkali się z widzami.

12 grudnia 1999 do sali kongresowej w Amsterdamie RAI przybyło 1250, żeby zobaczy film Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz. Na specjalne zaproszenie Sceny Polskiej na pokaz filmu przybyła Grażyna Szapołowska. W roku 2000 Scena Polska przygotowała projekcję jednego filmu, jako zapowiedź wiosennego przeglądu. Był to film Janusza Kondratiuka Noc Świętego Mikołaja. Film pokazano 13 grudnia w Utrechcie, po premierze przedstawienia Sceny Młodych w College Blauwcapel.


Het Overzicht van Poolse Speelfilms Cinema Polska van 22 -25 maart 2001 in Den Haag en Utrecht was het resultaat van een jarenlange en vruchtbare samenwerking van Pools Podium met het Haagse Filmhuis. Vertoond werden:

Schulden van Krzysztof Krause, Fuks van Maciej Dudkiewicz, Het leven als dodelijke geslachtsziekte van Krzysztof Zanussi, Dat ben ik zei de dief van Jacek Bromski, De gele sjaal van Janusz Morgenstern en Het grote dier van Jerzy Stuhr.

In november 2001 werd een promotie-voorstelling gegeven van de grootste productie uit de Poolse filmgeschiedenis: de film Quo Vadis, in de regie van Jerzy Kawalerowicz. Het publiek telde meer dan 1000 personen. Gasten van de voorstelling waren de producent Mirosław Słowiński en de hoofdrolvertolkster in de rol van Ligia Magdalena Mielcarz.

In het najaar van 2002 zal Pools Podium in samenwerking met het Haags Filmhuis opnieuw een overzicht organiseren van Poolse speelfilms: Cinema Polska. Voor de eerste keer zullen ook documentaire films worden vertoond.

Zofia S. Czerniejewicz

Przegląd Polskich Filmów Fabularnych Cinema Polska 22-25.03.2001 w Hadze i w Utrechcie to rezultat długoletniej i owocnej współpracy Sceny Polskiej z kinem Filmhuis w Hadze. Na przeglądzie zaprezentowano: Dług Krzysztofa Krauzego, Fuks Macieja Dudkiewicza, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową Krzysztofa Zanussiego, To ja złodziej Jacka Bromskiego, Żółty szalik Janusza Morgensterna i Duże zwierzę Jerzego Stuhra.

W listopadzie zorganizowano promocyjny pokaz największej polskiej produkcji filmowej: film Quo vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. dla ponad tysięcznej widowni. Goścmi pokazu byli producent Mirosław Słowiński i odtwórczyni roli Ligii Magdalena Mielcarz.

Jesienią 2002 roku Scena Polska we współpracy z Filmhuis w Hadze planuje kolejny przegląd polskich filmów fabularnych CINEMA Polska. Po raz pierwszy zaprezentowane zostaną również filmy dokumentalne.

Zofia S. Czerniejewicz


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 24 maart 2002

Home Info over Pools Podium - o Scenie Polskiej Dag van de Poolse Film - Maraton filmowy UDO6