Home Home Historia - Geschiedenis

Stanisława Celińska - 22.01.2005 's-Hertogenbosch : "U¶miechnij się" - Glimlach!

Znakomita aktorka - Stanisława Celińska 22 stycznia w Holandii!

Scena Polska zaprasza na recital piosenek aktorskich pt. U¶miechnij się akompaniament Małgorzata Piszek (piosenki w różnych językach!) sobota 22 stycznia, godz. 16:00 Podium Azijnfabriek, Bethaniestraat 4, 's-Hertogenbosch.

Rezerwacja zaproszeń: e-mail , telefon 030 - 2718296, fax 030 - 2719613.

Cena: 17,50 Euro 15,- Euro ze zniżk± - zniżka: donatorzy Sceny Polskiej / młodzież / studenci i przyjaciele Podium Azijnfabriek Konto: Stichting Pools Podium ABN-AMRO 51.85.44.443 UTRECHT

Een voortreffelijke actrice - Stanisława Celińska op 22 januari in Nederland!

Scena Polska nodigt U voor een liederen-recital getiteld Glimlach! met begeleiding van Małgorzata Piszek (liederen in verschillende talen!) op zaterdag 22 januari om 16.00 uur in Podium Azijnfabriek, Bethaniestraat 4, 's-Hertogenbosch.

Reserveringen: e-mail , telefoon 030 - 2718296, fax 030 - 2719613.

Toegangsprijs: 17,50 Euro 15,- Euro met korting -korting voor donateurs van Scena Polska / jeugd / studenten en vrienden van Podium Azijnfabriek Bankrekening: Stichting Pools Podium ABN-AMRO 51.85.44.443 UTRECHT


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 17 januari 2005

Home Home Historia - Geschiedenis