Home Handige utilities rond fonts Handige utilities rond fonts XUFSL

FontSelectoren

Het programma ST-Guide is in nummer 60 van ST uitvoerig beschreven door Arie van Krimpen. Misschien dat ik later nog op dat programma terug kom, maar een van de dingen die me ergerden was het beperkt blijven tot het systeem-font. Gelukkig vond ik in één van de hulp-files een verwijzing naar een font-selector van de zelfde programmeur als ST-Guide: Holger Weets. Via het Bear BBS was het programma FontSel snel gevonden. Het programma FontSel in de auto-folder geplaatst en proberen maar. Vanuit ST-Guide is het font gemakkelijk op te roepen en komt de lijst van gebruikte Speedo-fonts in zicht. Het aanklikken van een van de geboden fonts resulteerde helaas in een dubbele bom. Tot dus ver ben ik nog niet in staat geweest om dit op te lossen. Wie laat me weten wat haar/zijn ervaringen zijn?

Het programma is nog in een begin-stadium, versie 1.00 van 11-05-1994. Het gaat om freeware maar de auteur Holger Weets geeft duidelijk aan dat een vervolg alleen maar mogelijk is als er vrijwillige financiële ondersteuning plaats vindt.

Na Fontsel van Holger Weets heb ik op aanraden van anderen o.a. Calvino, en XUFSL gedownload. In het hypertekst programma ST-Guide [en soms ook elders, waarover verderop] kan ik nu zonder problemen een mij aangenaam font kiezen. Wat dan wel weer lastig is dat in ST-Guide wordt uitgegegaan van een vast aantal lettertekens per regel en monospaced fonts [d.w.z. niet-proportioneel ofwel elk letterteken is even breed]. Ik mis dan ook een her-formatteer opdracht in ST-Guide en de mogelijkheid plaatjes en figuurtjes te verankeren in de tekst. Zodat niet zoals nu van alles gaat verschuiven bij gebruik van een ander font. [zie afbeeldingen]


Bij die programma's die zulke font-selectoren ondersteunen verschijnt bij de optie Fonts, Typeface of zo iets de selector. Gekozen kan worden voor het lettertype, en de grootte/hoogte van de letters. XUFSL heeft een mogelijkheid om de ASCII-range te laten zien en met de muis tekens aan te klikken die overgenomen worden in de tekst. Van belang b.v. bij een tekstverwerkersprogramma als Everest.

XUFSL is freeware. Calvino is eveneens freeware, vrij te verspreiden, en mag niet verkocht worden. Als PD wel zolang de prijs onder de DM10,- blijft.

Beide programma's grijpen terug op UFSL van Michael Thänitz, dat niet verder is gekomen dan versie 0.97 van 30.04.94.

Een aantal voorbeelden van programma's die via SpeedoGDOS/NVDI met fonts werken - met of eigen ingebouwde of aan te roepen font-selectoren:

eigen:

  • Papyrus
  • QED
  • Tempus Word Pro
  • Phoenix
  • Rufus
  • Connect [alleen niet-proportionele fonts]
  • Kandinsky
  • Texel
  • Arkus
  • GemFontviewaan te roepen:


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Handige utilities rond fonts Handige utilities rond fonts XUFSL