Home Kwaliteit / Quality Kwaliteit / Quality Naamgeving / Nomenclature

Fonts en compleetheid / Completeness of fonts

In de eerste aflevering hebben we het al gehad over de kwaliteit van de beschikbare fonts. Kwaliteitsverlies na conversie is met bovengenoemde font-editors enigszins te compenseren. Wat moeizaam boven tafel te krijgen is de compleetheid van de fonts. Sommige fonts beschikken slechts over 26 hoofdletters, of nog extremer slechts de letters van een firma-logo. Meestal zal een font de verschillende tekens van een toetsenbord hebben en op zo'n 96 tekens uitkomen. Waar zijn de overige 100 [ex PostScript of Truetype] of 128 [Calamus]? Die mogen we zelf gaan fabriceren. Sommige zijn voor Nederlandse teksten onmisbaar b.v de klinkers met trema's, het gulden-teken, de klinkers met accenten grave, aigu, circonflexe, de c-cedille misschien wat minder. De tekens voor 1/2, 1/4 en 3/4 zijn ook niet te versmaden.

Wie [semi-]professioneel met DeskTopPublishing bezig is zal ongetwijfeld bij het omzetten van tekst in het ene font naar het andere wel eens gemerkt hebben dat lettertekens zijn verdwenen. Of nog erger, dat niet gemerkt hebben.

Lever bij de tekst ook de bijbehorende fonts als drukkerijen of belichtingstudios worden ingeschakeld. De font-files mogen dan wel de zelfde namen hebben maar dat is nog geen garantie dat ze op alle punten gelijk zijn. Zelf heb ik alle Calamus fonts waarbij ik de Poolse lettertekens heb gemaakt een andere naam gegeven met _PL erin, de kans dat een belichtingsstudio al een font Antiq_PL heeft is gering. Als de tekst er dan niet mooi uit ziet, heb ik zelf de fouten gemaakt met Calamus en Type Art!

Hoe goed de voorbereiding ook geweest mag zijn, als een drukker niet beschikt over Calamus, en het zetsysteem of de zetter weet geen raad met Poolse lettertekens, dan komen ze niet in de gedrukte tekst. Als redacteur van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie kom ik dan in aanvaring met QuarkXpress onder Windows of MacIntosh, wat lood om oud ijzer is. De Poolse tekens krijg ik niet in druk. Als Hoofdredacteur van het Biuletyn van de Pools Nederlandse Kulturele Vereniging daarentegen had ik gelukkig een stem in de keuze van een drukker met Calamus.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Kwaliteit / Quality Kwaliteit / Quality Naamgeving / Nomenclature