Home Font-editors Type Designer Het Conversie van Font naar Font traject

Type Art

Het m.i. tot dus ver meest uitgebreide programma voor het maken en bewerken van Calamus fonts. Accepteert geen invoer van met Didot [Pro] bewerkte uit PostScript geconverteerde fonts. Ook door anderen gelicentieerde fonts zijn niet te bewerken. Prijs f425 bij DMC / Calamus International. Een nieuwe versie 2.0 wordt niet meer via DMC geleverd en is rechtstreeks bij de programmeur Hasso Baudis te krijgen voor DM798 of DM398 voor de update. Flying Fonts Verlag, Ellhornstrasse 39, 28195 Bremen, 0421-1690849.
Type Art heb ik tot dus ver uitsluitend gebruikt voor de aanpassing van bestaande Calamus-fonts in de zin van uitbreiding van het assortiment met letters voorzien van accenten. De gang van zaken is dan in grote lijnen als volgt:

  • Laden van de betreffende font-file
  • Bekijk het overzicht van de aanwezige lettertekens en kies daar de letter uit, b.v. de c als gemaakt moet worden.

  • Copie van de letter naar buffer
  • Van buffer naar de gewenste ASCII-positie b.v. 194 voor .
  • Opzoeken van het accent-teken in het letterteken-overzicht
  • Copie van het accent-teken naar het clipboard
  • Terug in het letterteken-overzicht naar positie 194, aanklikken, en vervolgens verder met de copie van de letter c in het bewerkings-scherm.
  • Van clipboard het accent-teken naar het bewerkings-scherm overhevelen, en het bewerkings-scherm met de muis aanklikken [als dat niet gebeurd is blijkt het accent-teken ook niet overgebracht te zijn].
  • Bewerkings-menu in en met de object-verplaats-optie het accent-teken op de juiste plaats zetten [slepen].
  • Tusssentijds opslaan van de font-file


Per font-file moeten alle gewenste uitbreidingen op deze wijze gemaakt worden. Met Alt+Y is een informatie-scherm op te roepen waarin te zien is dat het aantal tekens van de font-file is toegenomen en waarin ook enkele info-gegevens zijn aan te passen. Het font geef ik altijd een iets andere naam b.v. Berk3_PL.cfn i.pv. Berkeley.cfn

Met het programma is het mogelijk de kerning aan te passen, d.w.z. de onderlinge afstand tussen de letters. Maak eerst een proeftekst waarin ook de nieuwe tekens verwerkt zijn. Pas als er problemen zijn, de afstand te groot of te klein is, loont het om te proberen de kerning aan te pakken. De font-file dan wel wegschrijven met aangepaste kerning-gegevens afgevinkt.

Soms moeten de diakritische tekens zelf eerst getekend worden [b.v. de cedille], maar vaak kunnen ze als onderdeel van een bestaande letter b.v. de punt of circonflexe naar het clipboard worden gecopieerd.

Bij enkele fonts komt het voor dat op de gewenste ASCII-posities al iets staat, vaak accenten of ligaturen [combinaties van letters tegen elkaar aan gedrukt: ff, fl, e.d.]. Als er prijs wordt gesteld op het [voorlopige] bewaren ervan kunnen ze via de buffers naar een vrije ASCII-plaats worden gecopieerd.

Type Art kan 2 Calamus-fonts tegelijk in bewerking hebben. Tekens of onderdelen van letters kunnen via de buffers en het clipboard op dezelfde wijze ook van het ene font naar het andere worden overgebracht. Handig als b.v. een cedille niet als los object aanwezig is in het ene font maar wel in het andere. Ook 1/2 en 1/4 tekens b.v. kunnen zo binnengehengeld worden. Voor de echte typograaf is dit natuurlijk niet te verteren, maar deze kleine details vallen niet zo gauw op.

Tussen haakjes: bij sommige Speedo fonts zijn tekens als ' en / totaal niet afgestemd op de letters noch qua grootte noch qua kerning. En dat met professionele fonts waaraan niets meer is te corrigeren!


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Font-editors Type Designer Het Conversie van Font naar Font traject