Home Inhoud Sint Jan's Nacht - Noc Świętojańska UDO6

Workshops - Warsztaty

Z Łodzi do Holandii - Wędrujące Warsztaty

Scena Polska w Holandii zajmuje się, jak Państwo już zapewne doskonale wiecie, bardzo różnymi przedsięwzięciami: sprowadzamy spektakle teatralne, artystów estradowych i kabaretowych, organizujemy pokazy filmów polskich reżyserów, wieczory polskiej poezji, spotkania z aktorami, wyjazdy holenderskich grup artystycznych do Polski, wydajemy własny kwartalnik. Jakby tego nie było dosyć, dołączyliśmy do tej listy jeszcze jedno zajęcie. Pomogliśmy mianowicie w znalezieniu miejsca na warsztaty twórcze Poleskiemu Ośrodkowi Sztuki z Łodzi. Odbędą się one w dniach 11.07-25.07 br. w centrum młodzieżowym De Patrijs w Evertsoord (gmin. Sevenum, Limburg) prowadzonym przez Stichting Jeugdbuitenverblijven. Skąd nasze zainteresowanie tym właśnie ośrodkiem?

Van Łódź naar Nederland - Reizende workshops

Pools Podium houdt zich - zoals U wel weet - met nogla uiteenlopende activiteiten bezig: we halen toneelstukken hierheen, entertainers en cabaretiers, we organiseren filmvoorstellingen van Poolse regisseurs, literaire avonden waarop Poolse poëzie wordt voorgedragen, ontmoetingen met acteurs, tournees van Nederlandse groepen naar Polen, en we geven een kwartaalblad uit. En alsof dat nog niet genoeg is hebben we nog een bezigheid toegevoegd aan de lijst.

We hebben het Poleski Ośrodek Sztuki [Kunstcentrum Poleski] uit Łodź behulpzaam mogen zijn bij het vinden van een plaats voor hun workshops. Deze zullen plaatsvinden op 11-25 juli in het jongerencentrum De Patrijs in Evertsoord (gem. Sevenum, Brabant) geleid door de Stichting Jeugdbuitenverblijven. Vanwaar onze belangstelling in juist dit centrum?


Otóż Poleski Ośrodek Sztuki zajmuje się upowszechnianiem kultury i sztuki i edukacją artystyczną młodzieży. Odbywa się to bardzo różnorodnymi metodami, m.in. poprzez spotkania młodzieży z wybitnymi twórcami i artystami (gośćmi POS byli np. Agnieszka Osiecka, Olga Tokarczuk, Kazimierz Kutz, Ryszard Kapuściński, ks. prof. Józef Tischner). Do dzisiaj mówi się o spotkaniach z polskimi Noblistami - Wisławą Szymborską i Czesławem Miłoszem. Przy ośrodku działa również galeria 526, organizująca wernisaże i wystawy. POS obejmuje swym patronatem młodzież artystycznie uzdolnioną; działają tu trzy grupy teatralne, zespoły muzyczne, Studio Piosenki Aktorskiej, teatr pantomimy. Raz w roku organizowane są Letnie Warsztaty Twórcze. Celem warsztatów jest rozwój możliwości twórczych uczniów szkół średnich poprzez ich udział w zajęciach z dramy, ćwiczeń ruchu i gestu scenicznego, dykcji, interpretacji piosenki aktorskiej, jogi, technik twórczego myślenia. W trakcie dwutygodniowych zajęć uczestnicy przygotowują własne programy artystyczne prezentowane później w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi, ale również w szkołach, na przeglądach i konkursach.

Wel, het POS houdt zich bezig met het verspreiden van cultuur en kunst en de kunstzinnige vorming van jongeren. Dat gebeurt op verschillende manieren o.a. door ontmoetingen van de jeugd met bekende kunstenaars en creatieve personen zoals Agnieszka Osiecka, Olga Tokarczuk, Kazimierz Kutz, Ryszard Kapuściński, en prof. pater Józef Tischner). En ook nu nog is men niet uitgepraat over de ontmoetingen met Poolse Nobelprijs-winnaars - Wisława Szymborska en Czesław Miłosz. Aan het centrum is ook een galerie verbonden: 526 waar tentoonstelllingen worden gehouden. Het POS houdt ook rekening met de artistiek begaafde jeugd; er werken hier theatergezelschappen, muziekgroepen, de Studio van het Luisterlied en een pantomime theater. Een keer per jaar worden de Zomer Creatieve Workshops georganiseerd. Met deze workshops wordt beoogd om de ontwikkeling van creatieve geesten bij de middelbare schooljeugd mogelijk te maken door ze te laten meedoen aan toneel, bewegings- en gebarenoefeningen, het verbeteren van de dictie, het leren vertolken van luisterliedjes, yoga en de techniek van creatief denken. gedurende de twee weken lang durende workshops bereiden de deelnemers ook hun eigen artistieke programma voor waarmee ze later in het POS in Łódź zullen optreden, en eveneens in scholen en in revues en concoursen.


Warsztaty tego typu odbywały się w poprzednich latach na Litwie i Słowacji, a także w Niemczech i Francji. Po prezentacji przez POS owoców ubiegłorocznych warsztatów Gazeta Wyborcza pisała w zakończeniu relacji: Organizatorom Warsztatów z POS należą się najwyższe słowa uznania, udało im się bowiem wyłuskać prawdziwe talenty, które być może już za kilka lat zabłysną w pełnym blasku scenicznych i estradowych reflektorów. Cieszy fakt, że mamy w Łodzi prężny i dobrze pomyślany ośrodek, w którym twórcza młodzież może znaleźć swoje miejsce. Kto wie, może za parę lat będziemy niektórych z uczestników tych holenderskich Warsztatów gościć u nas już jako Bardzo Słynnych Aktorów.

Dit soort workshops werd de afgelopen jaren gehouden in Litouwen en Slowakije, en ook in Duitsland en Frankrijk. Ter afsluiting van een verslag van de door het POS vorig jaar georganiseerde workshops schreef Gazeta Wyborcza: de organisatoren van de POS workshops komt de allerhoogste erkenning toe want ze zijn er in geslaagd het echte talent te ontdekken dat over enkele jaren zal schitteren op de podia en in de schijnwerpers zal staan. Het is goed te mogen vaststellen dat we in Łódź een levendig en goed doordacht centrum hebben waar de creatieve jongeren hun plek kunnen vinden.

Wie weet kunnen we over een paar jaar enkele van de deelnemers aan de Nederlandse workshops binnenhalen als Zeer Beroemde Acteurs.

Geniek Brzeziński