Home Inhoud Home Krzysztof Daukszewicz

Krzysztof Daukszewicz - 18.06.1998

 • 18 czerwca 1998
   
 • o godz.20.00
   
 • Fort Blauwkapel, Kapelweg
   
 • Utrecht
   
 • Wstęp: f30,00
   

Po raz pierwszy spotykamy się w sali Fortu Blauwkapel. Sala będzie otwarta od godz. 19.00. Na miejscu bar z napojami i zakąskami. Wybraliśmy to miejsce ze względu na jego osobliwy urok i łatwość dojazdu. Liczymy na to, że po występie Krzysztofa Daukszewicza zostaniecie Państwo na spotkaniu towarzyskim, które zakończy sezon działalności Sceny Polskiej.

Pierwszą imprezą w nowym sezonie będzie przedstawienie teatralne w terminie 25 i 26 września w Nijmegen i Hadze.

Informacje Polska Scena w Holandii - Telefon 00-31-30-2718296

 • 18 juni 1998
   
 • om 20.00 uur
   
 • Fort Blauwkapel, Kapelweg
   
 • Utrecht
   
 • Entree: f30,00
   

Voor de eerste keer ontmoeten we elkaar in een zaal van Fort Blauwkapel. De zaal gaat open om 19.00 uur. Ter plekke is er een bar met drankjes en hapjes. We hebben voor deze zaal gekozen vanwege de aantrekkelijke sfeer en de goede bereikbaarheid. We rekenen er op dat U na het optreden van Krzysztof Daukszewicz nog even blijft voor een ongedwongen samenzijn waarmee dit seizoen van Pools Podium zal worden afgesloten.

Het eerste evenement in het nieuwe seizoen wordt een theatervoorstelling op 25 en 26 september in Nijmegen en Den Haag.

Informatie Pools Podium - telefoon 00-31-30-2718296


Krzysztof Daukszewicz w Holandii

Przemiany, zarówno polityczne jak i gospodarcze, zmiana sposobu życia, ba, często sposobu myślenia i odczuwania słowem - to co się w ostatnich latach dzieje w Polsce - ma niewątpliwy wpływ na twórczość satyryczną. Na polską rzeczywistość reagują natychmiast kabarety. W dowcipach wymienia się wiele znanych postaci. Kabaret ma to prawo, że naśmiewać można się ze wszystkich i ze wszystkiego. Czasami, zwłaszcza w trudnych politycznie i ekonomicznie czasach, teksty bywają gorzkie, ale dotykające sedna spraw ludzkich. Kabaret zawsze cieszył się i cieszyć się będzie zainteresowaniem publiczności.

Ale, jeżeli ta publiczność jest na codzień oderwana od polskiej rzeczywistości, jeżeli są to Polacy pracujący i uczący się za granicą, a przez to mniej na bieżąco z tym co się dzieje w kraju, to co? Czy widz mieszkający od lat poza krajem zrozumie teksty i aluzje dotyczące dzisiejszej rzeczywistości? Czy może pójść na kabaret? Czy nie poczuje się zawiedziony? Czy w końcu będzie wiedział w którym momencie trzeba się śmiać? Z reguły nikt sobie takich pytań nie stawia. Publiczność polonijna pragnie kabaretu i po prostu na niego chodzi. W Holandii, na zaproszenie Sceny Polskiej występowali już: OTTO (pierwsze zagraniczne tournee tego zespołu!) i wrocławska Elita (pomimo środka tygodnia i jesiennej pogody nadspodziewanie dobra frekwencja publiczności!).

Krzysztof Daukszewicz in Nederland

De veranderingen, zowel in politieke zin als in economische, de gewijzigde manier van leven, vaak ook van denken en woordgebruik - dat wat de laatste jaren in Polen gebeurt - hebben ongetwijfeld een enorme invloed op de satyre. Het zijn de cabaretten die op de Poolse realiteiten reageren. Vele bekende personen worden over de hekel gehaald. Het is aan cabaret eigen dat alles en iedereen een beurt krijgt. Soms, en met name in politiek en economisch moeilijke tijden zijn de teksten bitter, maar roeren ze wel de kern van de menselijke zaak aan. Cabaret was en is populair en zal dat altijd blijven.

Maar hoe als dat publiek niet meer de dagelijkse Poolse realiteit meemaakt, zoals bij de Polen die in het buitenland werken en studeren, en daardoor minder op de hoogte zijn van wat er in het land gebeurt, wat dan? Begrijpt de toeschouwer die al jaren in het buitenland woont de teksten en de toespelingen op de waan van de dag? Heeft het dan zin om naar het cabaret te gaan? Raakt hij/zij dan niet teleurgesteld? En op welke moment moet er dan gelachen worden? Normaal gesproken stelt niemand zich zelf die vraag. Het Polonia publiek ziet uit naar cabaret en komt gewoon er naar toe. In Nederland zijn - op uitnodiging van Pools Podium - al geweest: OTTO [hun eerste buitenlandse tournee!] en Elita uit Wrocław [niettegenstaande dat het midden in de week was en een herfstachtig weer was de opkomt boven verwachting!].


No dobrze, ale co dalej? - zastanawiają się organizatorzy. Jakie dzisiejsze kabarety mogą powtórzyć zagraniczne sukcesy Elity czy niestrudzonego Pietrzaka? Czy nie za dużo w tekstach odnoszeń do konkretnych, znanych w Polsce, a zupełnie nie znanych za granicą osób? Chociaż sama lubiłam oglądać Polskie Zoo i przepadam za Kryszakiem uważam, że dla publiczności polonijnej większość dowcipów byłaby niezrozumiała. Nie dlatego, że jesteśmy głupsi od widza krajowego, ale mniej znamy wyśmiewane osobistości. Natomiast młode (nie tylko stażem, ale i wiekiem wykonawców) kabarety, chociaż ambitne i często bardzo dobre, nie przyciągną pragnącego gwiazd polonijnego widza.

Jest jednak w Polsce jescze kilku twórców kabaretu którzy odpowiadają wymogom i oczekiwaniom publiczności mieszkającej poza krajem. Polska Scena w Holandii chciałaby ich wszystkich gościć u siebie. Na początek zaprosiliśmy Krzysztofa Daukszewicza, którego tekst jednej z piosenek drukujemy za zgodą autora. Krzysztof Daukszewicz - satyryk, tekściarz, poeta i kompozytor. Nieodłączna gitara i broda. Autor 13 książek. Zdobywca wielu nagród z których ostatnia - imienia Biskupa Ignacego Krasickiego - została wręczona laureatowi 4 maja na zamku w Olsztynie.

Na zaproszenie Polskiej Sceny w Holandii - 18 czerwca o godz. 20.00 Krzysztof Daukszewicz wystąpi w sali Blauwkapel w Utrechcie.

Zofia Schroten-Czerniejewicz

Alles goed en wel, maar hoe verder? - vragen organisatoren zich af. Welke cabaret van vandaag kan het buitenlandse succes van Elita of van de onvermoeide Pietrzak evenaren? Zijn er in de teksten niet te veel verwijzigingen naar concrete, in Polen bekende, maar daarbuiten volslagen onbekende personen? Zelf hou ik er van te kijken naar Polskie Zoo en ben ik gek op Kryszak, maar toch lijkt het mij dat voor het Polonia publiek de meeste grappen niet te begrijpen zijn. Niet omdat we dommer zijn dan publiek in Polen zelf, maar omdat we de te kijk gestelde persoonlijkheden niet kennen. En daar komt bij dat de jongere [niet alleen qua carriŠre, maar ook qua leeftijd van de uitvoerenden] cabaretten - hoe ambitieus en zeer goed ze ook mogen zijn - niet het Polonia publiek - dat sterren verwacht - trekken.

Er zijn in Polen nog ettelijke cabaretiers die aan de hoge eisen en verwachtingen van het buiten Polen wonende publiek voldoen. Pools Podium zou ze gaarne alle hier willen ontvangen. We hebben een begin gemaakt door Krzysztof Daukszewicz uit te nodigen en we hebben toestemming van hem gekregen om enkele van zijn teksten af te drukken.

Krzysztof Daukszewicz - satiricus, tekstschrijver, dichter en componist. Onafscheidelijk met baard en gitaar. Auteur van 13 boeken. Winnaar van vele prijzen waarvan de laatste - genoemd naar bisschop Ignacy Krasicki - aan hem werd uitgereikt op 4 mei jl. in het kasteel van Olsztyn.

Op uitnodiging van Pools Podium treedt voor U op - 18 juni om 20 uur in de zaal Blauwkapel in Utrecht: Krzysztof Daukszewicz!

Zofia Schroten-Czerniejewicz