Home GDOS, SpeedoGDOS en NVDI GDOS, SpeedoGDOS en NVDI NVDI 4.11

NVDI 3.0 ofwel SpeedoGDOS 6.0

In juni 1994 kondigden zich nieuwe GDOSen aan waarbij bovengenoemde font-typen gebruikt zouden kunnen worden. SpeedoGDOS 5.0 werd aangekondigd met behalve het gebruik van Speedo fonts ook nog de beide grootmachten TrueType en PostScript, NVDI 3.0 werd met ingebouwde Speedo en TrueType aangekondigd. Bij NVDI 3.0 wordt afgezien van de PostScript fonts.

In een jolige bui wordt in Nederland in oktober 1994 NVDI 3.0 aangekondigd als SpeedoGDOS 6.0. De leverancier van versie 5.0 is not amused. Dus gespeend van enige humor wordt een kort geding aangespannen.

Dat overigens niet voor de rechter is geweest. Afgezien van het feit dat met een niet bestaand product wordt geschermd [SpeedoGDOS 6.0] was de klacht dat de verkoop van SpeedoGDOS 4.2 schade heeft geleden. De absurditeit ten top. Immers SpeedoGDOS 4.2 is door de klager nooit gepromoot en in omloop gebracht, daarentegen des te meer SpeedoGDOS versie 5.0. M.a.w. zelf z'n eigen grootste concurrent? SpeedoGDOS 4.2 echter was, zoals boven al geconstateerd, in Nederland op legale wijze verkocht door de huidige importeur van NVDI 3.0. Wie het echt snapt mag het zeggen!

Wat zijn de Atarianen in Nederland [en Duitsland] nu van dit alles wijzer geworden?


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home GDOS, SpeedoGDOS en NVDI GDOS, SpeedoGDOS en NVDI NVDI 4.11