Home ISO 8859 ISO 8859-1 De Euro in de praktijk

ISO-8859 en de Euro

Zoals al eerder vermeld worden de ISO Latin standaards [ISO-8859-1, 2, 3, 4, 9, 10, 13] nog steeds aangepast voor meestal locaal Europees gebruik. Over de 3 Franse tekens die nergens in staan is weinig trammelant, over een paar andere tekens destemeer. In RoemeniŽ bestaan de s, S, t, en T met een komma eronder, in Turkije hebben de s, S een cedilla eronder. In de ISO-8859 standaards is lange tijd er van uitgegaan dat er geen verschil was tussen een comma below en een cedilla. Sinds kort echter komen de Roemenen op voor hun comma below en wensen erkenning.

Een geheel nieuwe zaak -medio 1997- is een voorstel om een plaatsje voor het nieuwe euro-symbool in de verschillende standaards. Uiteraard moeten dan enkele andere tekens worden opgeofferd.


Als het niet lukt om ISO-8859-1 aan te passen dan misschien een geheel nieuwe waarbij dan tegelijk de 3 nog niet gecoverde Franse tekens kunnen worden ingevoegd. In een vergevorderd stadium is thans ISO-8859-15 ookwel ISO Latin 0 genoemd waarin het nieuwe euro-symbool is verwerkt.


Latin 0 is grotendeels hetzelfde als Latin 1 met enkele aanpassingen. De bedoeling is danook om een geleidelijke overgang te krijgen van ISO Latin 1 naar Latin 0. In Latin 0 zullen nu dus eindelijk de Franse [en ook Finse] wensen geheel zijn vervuld. Het Fins had nog behoefte aan de s/S met caron resp. de z/Z met caron.

Het gaat dan om de volgende minder courante tekens uit ISO Latin 1:

 • 10/08 A8 DIAERESIS (standalone, spacing character)
 • 11/04 B4 ACUTE ACCENT (standalone, spacing character)
 • 11/08 B8 CEDILLA (standalone, spacing character)


Verder zouden nog eens 5 tekens best kunnen vervallen:

 • 10/06 A6 BROKEN BAR
 • 11/01 B1 PLUS OR MINUS SIGN
 • 11/12 BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER
 • 11/13 BD VULGAR FRACTION ONE HALF
 • 11/14 BE VULGAR FRACTION THREE QUARTERS

en daarvoor in de plaats:

 • 10/06 A6 LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
 • 10/08 A8 LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
 • 11/01 B1 EURO SIGN
 • 11/04 B4 LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
 • 11/08 B8 LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
 • 11/12 BC LATIN CAPITAL LIGATURE OE
 • 11/13 BD LATIN SMALL LIGATURE OE
 • 11/14 BD LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS

De EURO SIGN moet in de Unicode op positie U-000020AC komen.

Bezwaar was er tegen de opoffering van het PLUS OR MINUS SIGN op positie 11/01 [=B1]. In plaats daarvan zou nu

 • 10/04 A4 CURRENCY SIGN

moeten worden opgeofferd.

De EURO SIGN moet in de Unicode op positie U-000020AC komen en moet niet verward worden met de EURO-CURRENCY SIGN op positie U- 000020A0!


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home ISO 8859 ISO 8859-1 De Euro in de praktijk