Home Eerdere Intro's Intro 1996 nr. 5 Wisława Szymborska

Intro 1996 nr. 6 Ma Non Troppo

Op de vooravond van 13 december - de viering van het feit dat 15 jaar geleden in Polen door een verraderlijke generaalskliek de Staat van Beleg werd uitgeroepen - hebben wij - het Komité van Waakzame Polen binnen de PNKV - een einde gemaakt aan een periode van besluiteloosheid binnen het Bestuur van de PNKV en de Redactie van Biuletyn ten aanzien van het functioneren van de hoofdredacteur, Rein Bakhuizen van den Brink, en het heft in eigen handen genomen. Het Bestuur van de PNKV - althans wat na verificatie daar nog van over zal zijn - zal worden uitgebreid met onze perswoordvoerder drs Ilona Proboszcz. De bekende publicist in ons midden - dr Włodek Mrugała - is gevraagd het hoofdredacteurschap op zich te willen nemen.

Ondergetekende als ideoloog van het Komité zal in dit Intro - in goed Pools: Wstępniak - de directe aanleiding tot deze dramatische stappen aan u lezers voorleggen ten einde doordrongen te geraken van de ernst van de situatie en de juistheid van de genomen maatregelen.

Waar anderen de gang van zaken in de afgelopen drie jaar uit de doeken zullen doen kan ik volstaan met u te wijzen op de scabreuze stelling in het Intro van Biuletyn 96-5 dat ¨de PNKV als organisatie geen Polonia is.¨ en dat ¨De Vereniging zal zich dan ook nooit hoeven cq kunnen op werpen als belangenvereniging ten dienste van de Polonia. En evenmin Biuletyn als spreekbuis van de Polonia.¨


Twee vooraanstaande sympatisanten van ons Komité: Joanna Salamon en Sławek Magala werden in het laatste Intro ook ongenadig aangevallen: ¨In haar boekbespreking van Andre Makine´s ¨Frans Testament¨ signaleert zij ook het persoonlijke ¨ik¨ tegenover het ¨ik¨ in dienst van ¨Ruslands missie als imperium¨. Sławomir Magala in zijn kritische uitlating over Biuletyn en Intro in het bijzonder daarentegen lijkt ¨persoonlijk¨ te interpreteren als een negatieve benadering van zaken die toch objectief vaststaan. Objectief ten dienste van het collectief Poolse bewustzijn misschien?¨

Met in het vooruitzicht de aandacht in Biuletyn 96-6 voor de Nobelprijs van Wisława Szymborska en de herdenking van 15 jaar Staat van Beleg hebben wij ons ernstig beraden over de mogelijkheid misschien te laat te moeten vast stellen dat Rein Bakhuizen van den Brink zich ook andermaal zal hebben vergrepen aan onderwerpen van Nationale Trots.

Uiterste spoed was dus vereist. U lezers treft dit keer in Biuletyn enige onderwerpen aan waar wij geheel achter kunnen staan. Artikelen die al eerder in een ver gevorderd stadium bij de redactie waren ingeleverd zijn door ons zeer zorgvuldig gelezen. Met de speciaal hiervoor in het leven geroepen Richtlijnen Waakzaamheid Anti-Poolse Berichtgeving - in de tekst aangegeven met [RWAPB art. 563bis] - in handen hebben enkele Komissarissen zich naar Eer en Geweten van hun taak gekweten.

Weest Waakzaam, de vrijand slaapt niet!

Rajmund Lis

P.S.
Lezers, die geschokt door de felheid van de recente ontwikkelingen in gewetens- cq psychische nood zijn komen te verkeren, kunnen contact opnemen met onze telefonische hulplijn en vragen naar Jolanta Samuelsohn: 098-1234567.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 17 september 2006

Home Eerdere Intro's Intro 1996 nr. 5 Wisława Szymborska