Home Inleiding /Introduction Inleiding /Introduction Lering ende Vermaak / Edutainment

Motivatie / Motivation

Pools - Nederlands - Engels

Vertaalbureau Dziewoska

Vertaalbureau Dziewoska

Een ruime keuze willen hebben uit lettertypes/fonts is n motief om eens dieper in de font-materie te duiken. En op het typografische verschil tussen lettertype of font ga ik hier niet in, ik gebruik het door elkaar.

Een twde, voor mij zelf een vl zwaarder wegend motief, is de noodzaak om naast de in Nederland gebruikelijke diacritische tekens [a, e, i, o en u met accent aigue, accent grave, trema, of dakje] ook te kunnen beschikken over de in Polen gehanteerde [de c, n, s, en z met een accent aigue, de l met een slash [=/], en de a en e met een ogonek ['staartje']. Wat dat laatste betreft, alleen het programma WordPerfect [versies 5.1 en hoger] bood een min of meer kant en klare oplossing met haar International Character Set.

Bij alle andere programma's, zowel in de MS-DOS/Windows omgeving maar ook op de Macintosh of de Atari moet aan de fonts zelf gesleuteld kunnen worden. En dat kan niet altijd.

For me having a wider choice of typefaces - I wont deal with the discussion of what is the difference between typefaces and fonts, I will simply use both terms indifferently - was only one motive to dig a little more deeper into this subject.

The prime motive however was the necessity to be able to use not only the Dutch diacriticals [a, e, i, o and u combined with ',",^ of `] but also the Polish [c, n, s, and z combined with ', l with /, z with dot, and a and e with ,] all mixed together in the same text. Word Perfect [in the MS-DOS environment, from version 5.0 onwards] had a read-made solution for me. Its so-called International Characterset provided me with all the characters I needed and more. In an Atari environment you should adapt your programmes and fonts yourself. And that's not always possible.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Inleiding /Introduction Inleiding /Introduction Lering ende Vermaak / Edutainment