Home Inhoud Publicaties Concours Zachodnie losy Polaków

Prijs Zachodnie losy Polaków

De Poolse persvereniging [Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze] Stopka heeft in 1995 een schrijfwedstrijd uitgeschreven met het motto Westerse lotgevallen van Polen [Zachodnie Losy Polaków].

Een jury met prof. Adam Dobroński (voorzitter), Stanisław Zagórski (secretaris), Jan Bijak, prof. Andrzej Garlicki, prof. Bronisław Gołębiowski, prof. Franciszek Jakubczak, prof. Władysław Miodunka, prof. Andrzej Stelmachowski alsmede prof. Wojciech Wrzesiński heeft de volgende prijzen toegekend:

1e prijs - Adam Lizakowski (USA); twee 2e prijzen - Franciszek Stachowiak (Polen), Lena Kuchciak (Canada); drie 3e - Helena Kuta (USA), Joanna Paszkiewicz-Jägers (Nederland), Krystyna Jakubiak (Canada); eervolle vermeldingen - Gniewa Wołosiewicz (Frankrijk), Józef Kula (Tsjechië), pater Konrad Stolarek (Luxemburg), Roman Stępniak (Polen), Barbara Tomsia (Duitsland), Mirosława Koch (Duitsland).

De meest interessante bijdragen komen voor een aparte publicatie in aanmerking.

Eind april wordt in Polen, in Łomża, een symposium gehouden tijdens welke de prijzen zullen worden uitgereikt. Joanna hoopt samen met haar echtgenoot Jan op het symposium aanwezig te zijn. T.z.t. brengt Joanna ons hierover een verslag. Vanaf deze plek onze gelukwensen Joanna!

Organizatorzy konkursu na pamiętnik pn. Zachodnie losy Polaków uprzejmie informują, że jury w składzie: prof. Adam Dobroński (przewodniczący), red. Stanisław Zagórski (sekretarz), red. Jan Bijak, prof. Andrzej Garlicki, prof. Bronisław Gołębiowski, prof. Franciszek Jakubczak, prof. Władysław Miodunka, prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Wojciech Wrzesiński skorzystało z prawa do innego, niż zakładany wstępnie, podziału nagród, zwiększając wysokość I nagrody do 3000 zł, ustanawiając dodatkową II nagrodę oraz dodatkowe dwie III nagrody, zmniejszając natomiast liczbę wyróżnień do 6, równocześnie powiększając ich wysokość.

Oto laureaci konkursu: I nagroda - Adam Lizakowski (USA); dwie drugie nagrody - Franciszek Stachowiak (Polen), Lena Kuchciak (Kanada); trzy trzecie - Helena Kuta (USA), Joanna Paszkiewicz-Jägers (Holandia), Krystyna Jakubiak (Kanada); wyróżnienia - Gniewa Wołosiewicz (Francja), Józef Kula (Czechy), ks. Konrad Stolarek (Luksemburg), Roman Stępniak (Polska), Barbara Tomsia (Niemcy), Mirosława Koch (Niemcy).

Oficyna Wydawnicza Stopka przewiduje wydanie kilku tomów zawierających najciekawsze prace konkursowe, w tym także tom pn. Listy do Polski, który pomieści listy pisane do bliskich w kraju. W tomach tych znajdą się nie tylko prace nagrodzone, ale również inne, bo w liczącym ponad 200 prac (dwadzieścia tysięcy storn przeliczeniowych!) dorobku konkursu nie brak innych ciekawych pozycji.

W II połowie kwietnia 1997 r. odbędzie się w Łomży uroczysta sesja popularnonaukowa z udziałem laureatów.


Home Inhoud Publicaties Concours Zachodnie losy Polaków