Home Home Tentoonstellingen / Wystawy

Curriculum Vitae

Joanna werd in Warszawa, Polen, geboren tijdens de tweede wereldoorlog. Zij volgde in Warszawa het Lyceum voor Beeldende Kunsten [1955-1960], en promoveerde aan de Universiteit van Warszawa in de sociologie [1966].

Ze is vanaf 1973 werkzaam als journaliste en kunstcritica voor de Poolse pers, gespecialiseerd in moderne kunst en sociale reportage. Voor haar anti-alcohol publicaties in de Poolse pers, kreeg ze een prijs in 1984, en in 1985 de onderscheiding Verdienstelijk voor de Poolse Cultuur.

In Nederland vanaf 1987 werkzaam als journalist en beeldend kunstenaar. Opgenomen in het bestand van het Centrum Beeldende Kunst, Groningen vanaf 1990. Ze maakt olieschilderijen, tekeningen, objecten en installaties.

Joanna Paszkiewicz-Jägers is jarenlang redactielid geweest van Biuletyn PNKV en heeft vele bijdragen van sociaal-culturele aard op haar naam staan. Regelmatig organiseert zij tentoonstellingen van Poolse kunstenaars, meestal in Groningen: de stad Groningen en in de Allersmaborg in Ezinge. Ook is ze actief betrokken bij het kunstenaarsinitiatief Kunstwinkel KUNST en kunst te Groningen.

Joanna Paszkiewicz, Kraaienest 220, 9733 HR Groningen, telefoon 050-5416927.

Joanna Paszkiewicz-Jägers urodzona 7 grudnia 1941 roku w Warszawie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, w 1960, a następnie - w 1966 - Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego (sekcja socjologii). Praca magisterska z zakresu socjologii moralności pod kierunkiem prof.dr Marii Ossowskiej: Konformizm i nonkonformizm jako wartości.

W latach 1969-73 pracuje jako socjolog w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy. Od roku 1973 do 1987 jest dziennikarzem etatowym (jako ostatnia redakcja - tygodnik pracy twórczej dla młodego czytelnika, Radar). Podejmuje równolegle tematy społeczne i tematy związane ze sztuką współczesną.

W 1985 otrzymuje przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

W 1987 przenosi się z Warszawy do niewielkiej wsi na Północy Holandii. Od 1989 roku pracuje społecznie jako współpracownik, a następnie redaktor polskojęzycznych tekstów w dwumiesięczniku Biuletyn wydawanym przez Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne. Od 1992 roku jest niderlandzkim korespondentem polskiego czasopisma Format poświęconego sztuce współczesnej.

Od roku 1990 zarejestrowana jako artysta zawodowy przez Centrum Sztuki prowincji Groningen. Członek dwóch ugrupowań artystów: KUNST en kunst oraz Groninger Kunstenaars Kollektief. Zainicjowała i prowadziła, w latach 1991-97, niekomercyjną galerię o nazwie One Picture Gallery, w której odbyło się ponad 60 wystaw artystów z Północy Holandii.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 29 november 1999

Home Home Tentoonstellingen / Wystawy