Home Inhoud Samolot kupuje ołówek Prijs / Nagroda - Arkusz

Michał Browarski Kolor Bałtyku - Kleur van de Oostzee

W obchodach Międzynarodowych Roku Mórz i Oceanów ma swój udział Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg warszawski. W tzw. Starej Galerii ZPAF na Placu Zamkowym w Warszawie trwa - od 6 do 26 maja 1998 - wystawa fotografii Michała Browarskiego Kolor Bałtyku.

Michał Browarski połączył w nie swe trzydziestoletnie doświadczenia fotografa pejzażu i fotoreportera; na jego serie pejzaży wykonanych znad brzegu Bałtyku spojrzeć można jak na pewną liczbę momentów, ujawniających cechy indywidualne tego morza. Dojmujące piękno łączy ono z dzikością, posępnością. Te widoki Bałtyku nie zawierają śladów obecności człowieka - występuje w nich natomiast równorzędnie silnych, nazwajem dynamizujących się partnerów: fale i chmury.

Aan de festiviteiten van het Internationaal Jaar van Zeeën en Oceanen neemt ook het Verbond van Poolse Artistieke Fotografen, afdeling Warszawa, deel. In de zog. Oude Galerie van het Verbond wordt - van 6 tot 26 mei 1998 - een tentoonstelling gehouden van foto's van Michał Browarski getiteld Kleur van de Oostzee.

Michał Browarski laat hierin zijn dertigjarige ervaring als landschapsfotograaf en fotoreporter tot uitdrukking komen; zijn serie landschappen gemaakt aan de kust van de Oostzee kunnen worden opgevat als een aantal momentopnamen waarin de afzonderlijke eigenschappen van de zee tot leven komen. Het ontroerend mooie gaat samen met het ruige en het onheilspellende. De beelden van de Oostzee bevatten geen spoor van de aanwezigheid van de mens - in plaats daarvan komen de even krachtige, elkaar opzwepende metgezellen: de golven en de wolken.


Michał Browarski mieszka w Warszawie, pracuje dla czasopisma pokładowego LOT Kalejdoskop oraz dla Tokijskiej Agencji Prasowej. Jedna z jego wystaw, Pielgrzymi 1981 - fotograficzny zapis warszawskiej pielgrzymki na Jasnę Górę w Częstochowie, w pierwszym roku istnienia Solidarności, pokazywana była w 1981 w Muzeum Polskim w Chicago. Najważniejszy dotąd w fotoreporterskim dorobku Michała Browarskiego reportaż Afganistan 1992 - czas pokoju, czas wojny oglądany był i w Polsce i w Holandii. W 1992 roku w Starej Galerii ZPAF w Warszawie, a w 1993 w Groningen; w Muzeum Etnologicznym [Volkenkundig Museum] Gerardus van der Leeuw.

Michał Browarski woont inWarszawa, werkt voor het aan-boord tijdschrift van LOT Kalejdoskop alsook voor het Tokio Persagentschap. Een van zijn tentoonstellingen, Pelgrimsvaarders 1981 - een fotografische weerslag van de pelgrimstocht vanuit Warszawa naar Jasna Góra in Częstochowa, in het eerste jaar van het bestaan van Solidarność werd in 1981 gehouden in het Poolse Museum in Chicago. Het allerbelangrijkste in zijn carriŠre tot nu toe was de reportage Afganistan 1992 - een tijd van vrede, een tijd van oorlog was zowel in Polen als in Nederland te zien. In 1992 in de Oude Galerie van de Fotografenbond in Warszawa, en in 1993 in Groningen in het Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw


Wyciąg z listu pani Jolanty Kwaśniewskiej:

Pięknie pozdrawiam i ślicznie dziękuję za zaproszenie na otwarcie wystawy artysty fotografika Pana Michała Browarskiego zatytułowanej Rok 1998 - Międzynarodowym Rokiem Mórz i Oceanów - Fotografie Kolor Bałtyku. ....

.... Niezmiernie żałuje, ale oficjalne obowiązki z datą 24 maja 1998 roku uniemożliwiają mi skorzystanie z miłego zaproszenia do udziału w otwarciu wystawy i aukcji fotogramów, z której dochód postanowiliście Państwo przeznaczyć na potrzeby Domu Dziecka. Jest to cel szlachetny i bliski mojemu sercu.

Panu Michałowi Browarskiemu gratuluję wspaniałych osiągnięć artystycznych i życzę dalszych dokonań twórczych oraz suksesów na krajowych i zagranicznych wystawach. ...

Uit een brief van de presidentsvrouwe Jolanta Kwaśniewska:

Ik groet u en bedank u zeer voor de uitnodiging om de tentoonstelling van foto's van de artiest, fotograaf Michał Browarski getiteld 1998 - het Internationale Jaar van de Zeeën en Oceanen - de Kleur van de Oostzee te mogen openen. ...

Het spijt me zeer maar andere officiële verplichtingen op 24 mei maken het me onmogelijk in te gaan op uw uitnodiging voor het openen van de tentoonstelling en de veiling van foto's ten bate van Dom Dziecka [Het Huis van het Kind]. De bestemming is een zeer nobele en staat mij zeer na aan het hart.

Michał Browarski feliciteer ik met de fantastische artistieke prestaties en wens ik nog vele verdere creaties en successen op tentoonstellingen in zowel binnen- als buitenland. ....