Home Home Milo Anstadt - Andrzej Drawicz prijs / Nagroda Andrzeja Drawicza

Intro 2002 nr. 2

Het is betrekkelijk rustig in het raakvlak tusen Polen en Nederland. En zo hoort het ook...

Zo juist is de manifestatie Cinema Polska afgerond. Van 23 t/m 25 maart 2001 waren in zowel Den Haag als Utrecht zeer recente Poolse films te zien. De belangstelling - met name op de openingsdag - was overweldigend. Wie niet van te voren gereserveerd had voor de nieuwste film van Krzysztof Zanussi Het leven als een geslachtsziekte moest rekenen op een teleurstelling. Er waren slechts 120 zitplaatsen..

Speciaal voor de opening van Cinema Polska was ook de regisseur overgekomen. Het publiek kon niet alleen direct na afloop van de filmvertoning aan Zanussi vragen stellen doch ook na afloop bij een glaasje en een nootje verder met hem discussieren.

Zoals Polen feilloos de zere plekken in de Nederlandse moraal weten te vinden, weten ook de Nederlanders dat met de Poolse moraal te doen.

De vragen aan Zanussi konden - gezien het thema van de film - niet voorbijgaan aan de Poolse verontwaardiging over het Nederlandse euthanasie-beleid, maar gelukiig werd de discussie net op tijd afgebogen richting hulp bij zelfmoord.

De Nederlandse media hadden - zeer beperkt overigens - aandacht voor Jedwabne. In Polen daarentegen is de erkenning van het feit dat Poolse staatsburgers [en niet de Duitse bezetters] in 1940 in Jedwabne een groep van 1600 Joden bijelkaar hebben gedreven en levend verbrand, een niet te verteren brok geschiedenis.

In een recente Forum-uitzending op de Poolse TV werd na aanleiding van de discussie over de moord in Jedwabne en over een huldebetoon door de Sejm aan een rechts-nationalistische organisatie, aan het publiek de vraag gesteld of dit soort zaken niet slechts met het oog op politiek winst ter discussie gebracht worden in het Parlement.

De overgrote meerderheid van het reagerende kijkerspubliek wist het goede antwoord. SLD panel-lid Danuta Waniek gaf als haar conclusie weg dat het Parlement er niet is om de geschiedenis te beoordelen maar dat die taak aan de historici moet worden overgelaten.

De Poolse bevolking wordt politiek volwassen [en rijp voor Europa ...]. Nu de Poolse politici nog...

Biuletyn Online is voor iedereen die met belangstelling en betrokkenheid in het Pools-Nederlandse spanningsveld terechtkomt. Andere instellingen en organisaties op dit gebied worden vanzelfsprekend niet als bedreigend ervaren en hebben via vermeldingen en links de mogelijkheid de aandacht te krijgen die ze verdienen.

U veel lees- en kijkplezier toewensend,

Rein Bakhuizen van den Brink


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 17 september 2006

Home Home Milo Anstadt - Andrzej Drawicz prijs / Nagroda Andrzeja Drawicza