Home Papyrus Papyrus 8.20 M$ Word

Windows 95

In het MS Windows 95 Resource Kit boek wordt een hoofdstuk [34] gewijd aan Windows 95 Internationaal. Daarin vind ik de alinea De Windows 95 CD-Rom bevat TrueType-lettertypen met tekens voor alle West- en Oost-europese talen. Nadat u ondersteuning voor meertalige TrueType-lettertypen heb geinstalleerd, hebt u toegang tot de complete verzameling van 652 tekens in toepassingen die deze lettertypen ondersteunen, zoals WordPad. Hierdoor kunnen de lettertypen voor een bepaalde taal correct worden weergegeven. Zoals ik al schreef, verschillen de fonts van 1993 en 1995 niet qua grootte dus kennelijk had ik nog steeds niet de juiste fonts in handen. Tot mijn verbazing echter blijken enkele TrueType fonts één of twee Poolse tekens te kunnen bieden en nog wel op de plaats die ik via Char_map had opgegeven! Het ging om de fonts: Neuvarese en Desdemona, die een aantal extra tekens bleken te bevatten.

Bij mijn bezoek aan Antwerpen het laatste weekend van september 1996 kon ik bij onze Atariaan Kamiel Vanhulle het misverstand wegnemen dat voor Wordplus 5 [resp That's Write 4] NVDI nodig zou zijn om gebruik te kunnen maken van Speedo en TrueType fonts. Met z'n Gemulator95 lukte het niet om NVDI4.11 aan de praat te krijgen. En wat moest Kamiel dan met de veelheid aan TrueType-fonts op z'n Pentium? Vol spanning of zijn voorraad TrueType fonts ook misschien de langgezochte uitgebreide fonts zou kunnen hebben hanteerde ik de Windows verkenner [ach had ik nog maar die ouwe trouwe Norton Commander!]. En zo waar! Een klein aantal fonts stelde zich kandidaat gezien de bestandsomvang: meer dan 100.000 bytes waar normaliter de fonts circa 60.000 bytes groot zijn, en daarbij zelfs enkele rond de 180.000!


Arial                         138.332
Arial Italic                    139.172
Arial Bold                    139.284
Arial Bold Italic               159.720

Courier New Roman            98.872
Courier New Roman Italic       87.948
Courier New Roman Bold      174.376
Courier New Roman Bold Italic 179.848

Times New Roman             85.240
Times New Roman Italic       176.736
Times New Roman Bold       177.800
Times New Roman Bold Italic  166.456


Haettenschweiler              101.516
Impact                       126.056
Arial, Courier en Times meldden zich in MS Word 7.0 met de toevoeging CE [Central Europe] en via het symbool-venster konden de Poolse tekens ingevoegd worden! Alle hadden een systeem-datum van 24.08.95 De beide andere kwamen me volslagen onbekend voor en qua systeemdatum [14.07.96 Impact, 06.12.95 Haettenschweiler] weken ze duidelijk af, echter de omvang deed me besluiten om ze toch maar mee te nemen.

Terug in Leiden bleken enkele fonts helaas beschadigd [Arial enArial Bold] maar verder waren ze alle benaderbaar onder NVDI 4.11R3. Met behulp van Arkus de inhoud nauwkeuriger bekijkend bleek tot mijn stomme verbazing dat de mapping zoals ik al lang gebruikte voor de Speedo-fonts ook gehanteerd werd voor deze TrueType-fonts! En dat laatste gold ook voor de Impact en de Haettenschweiler! Daarentegen bleken de gewone Courier en Times veel minder tekentjes te bevatten dan de Italic, Bold en Bold Italic varianten. De bestandsgrootte geeft dat al aan, het lijkt er op dat de ondergrens ligt bij 100.000.

Bij het testen in MS Word 7.0 was ons al opgevallen dat als we de CE versies kozen van Courier en Times steeds een cursieve letter kregen, in tegenstelling tot Arial.Vreemd!

Hangt het een en ander soms af of bij de installatie van Windows 95 expliciet voor meertaligheid wordt gekozen? En als dat zo is waarom dan bij Courier en Times niet consequent?

Niet alleen Arkus geeft de uitbreiding van lettertekens weer, Papyrus 4 [versie 4.15] met de Unicode via compatibiliteit ingesteld geeft ze uitstekend in groepen weer zoals door Unicode bedoeld. Niet alleen West-Europese en Centraal en Oost Europese latijnse schrift-tekens maar ook Grieks en Cyrillisch, en dat alles binnen één font! Om dan nog maar niet te spreken van de typische kaderlijntjes t.b.v. Wordperfect gebruikende DTP'ers. Een openbaring!


Had ik de vorige keer een aantal fonts gevonden voor Windows 95 met niet alleen de tekens voor West-Europese en Centraal en Oost Europese latijnse schrift maar ook voor Grieks en Cyrillisch, recent vond ik een aantal fonts - gezien de copyright aanduiding - afkomstig van de Corel Corporation. Deze waren kijkend naar de datum niet bestemd voor Windows 95 maar voor Windows 3.x met 01.02.93. Het ging om TrueType-fonts genaamd: Arabia, Banff, CasperOpenFace, Cottage, Frankenstein, Ireland, Lincoln, Linus, Memorandum, Mystical, Quantum en Technical. Alle met een font-size van meer dan 90K.

Niet alleen Arkus geeft de uitbreiding van lettertekens weer, Papyrus 4 [versie 4.15 D maar ook 4.5NL] met de Unicode via compatibiliteit ingesteld geeft ze uitstekend in groepen weer zoals door Unicode bedoeld. Dit keer slechts de West-Europese en Centraal en Oost Europese latijnse schrift-tekens en geen Grieks of Cyrillisch. Duidelijk dat al ruim voor de introductie van Windows 95 fonts werden aangepast aan Unicode.

De ontbrekende/kapotte Windows 95 fonts [Arial enArial Bold] zijn inmiddels aangezuiverd door Kamiel. Ze blijken ook goede resultaten te geven, zie de afbeeldingen van Arial. Daarbij kwam ook nog een font Ariblk met 103.992 bytes van 10.09.96 dat eveneens zo uitgebreid was.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Papyrus Papyrus 8.20 M$ Word