Home That's Write Star-Writer That's Write en PF-files

That's Write en Speedo fonts


Anders dan bij de versie That's Write 2.05 heeft versie 3.1 de mogelijkheid om zonder dat SpeedoGDOS cq NVDI aanwezig is toch van Bitstream Speedo fonts gebruik te maken. Er zijn 3 [evt. 4] soorten files voor nodig:

  • de fontfile BX113004.SPD met een filenaam waaruit niet op te maken is wat voor soort lettertype het betreft
  • de file Helvetica.pf, een administratiefile met o.a. een verwijzing naar de fontfile, een verwijzing naar de encoding file, en een eventuele kerning of fontmetrics file.
  • de encoding file b.v. SWA.ENC

de vierde soort wordt niet bijgeleverd doch zou gezien de inhoud van de .PF files kunnen bestaan:

  • de fontmetrics file Helv.afm


Bij That's Write worden een aantal Bitstream Speedo fonts bijgelev erd: Swiss 721, Dutch 801, Courier, en nog enkele. Hoe anders ligt het als je het SpeedoGDOS pakket koopt met de 14 bijgeleverde fonts. Swiss 721 en Dutch 801 blijken heel wat uitgebreider te zijn. Er ontbreekt praktisch niets aan [3 posities]. Ook Charter Black is compleet. Cooper Black en Park Avenue zijn veel minder goed gevuld. En wat Park Avenue betreft op een enkele plaats anders dan Dutch en Swiss. Monospace 821 als niet-proportionele Swiss echter heeft een totaal afwijkende indeling. Zolang als de gewone tekens van het toetsenbord gebruikt worden zal de gebruiker niets merken. Echter zodra wat eisen gesteld gaan worden, en met de 564 mogelijke tekens bij Bitstream Speedo is dat alleen maar terecht, rijzen de problemen. De handboeken [van That's Write, maar ook van SpeedoGDOS] zijn niet toereikend. Door de verschillende indelingen moeten ook aparte encoding files worden gemaakt. En dat is lastig zonder bijbehorende utilities.

Zeer ergerlijk is dat van sommige fonts diverse varianten bestaan die onder dezelfde naam worden verkocht zoals Swiss 821 en Dutch 801. Compo, de leverancier van en That's Write 3.1d en SpeedoGdos [en 1stWordPlus 4.0], heeft kennelijk aan Bitstream Inc. om afgeslankte fonts gevraagd. Hoe herken je de uitgeklede versie? De filenamen zijn weliswaar verschillend maar daar kun je weinig mee, de fontgrootte daarentegen geeft iets meer houvast. Ruim 50.000 lijkt een redelijk grootte voor een niet-uitgekleed font! De fontfiles hebben de extensie .SPD en administratie-files .TDF [typeface definition file]. De .PF en .ENC files zoals bij That's Write zijn niet aanwezig bij het Speedo pakket. Hoe een Speedo/GDOS gebruiker de desgewenste karakters uit de voorraad van 564 zou moeten plukken wordt niet verteld.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home That's Write Star-Writer That's Write en PF-files