Home Signum! Signum! Signum! en de Epson Stylus.

Signum!4 en de hogere ASCII-waarden

Met het programma Fontconverter van ApiSoft [en ook met de opvolger Fontmachine van Purix, zoals Hans Finkelnberg in zijn bespreking van Signum!4 meldde] kunnen Bitstream Speedo fonts omgezet worden naar Signum!3 fonts. Uit de grote hoeveelheid van 564 lettertekens die Speedo biedt kan een selectie gemaakt worden dankzij de mapping-file SPDCHAR.map als die zich in de Speedo font-folder bevindt bij het aanwezig zijn van SpeedoGDOS of NVDI. Op die wijze kon ik mijn Poolse tekens precies daar krijgen waar ik dat wilde.

Bij Signum!4 kun je weliswaar on the fly Speedo fonts laten omzetten naar Signum!3 fonts echter - en daar was Hans nog niet aan toegekomen in zijn bespreking - wordt de eigen indeling van de hoge ASCII-reeks aangehouden zoals ASH [Application Systems Heidelberg] en de programmeur van Signum! [Franz Schmerbeck] dat voorschrijven [op straffe van bijwerkingen??]. Wat vinden we hierover in het handboek: het idee is dat de proportionele cijfers 0-9 op posities 48-57 komen en de niet-proportionele op 201-210. Bij ASCII-opslag gaan de laatste automatisch op 48-57. Positie 127 en 222 zijn gereserveerd voor enkele aanhalingstekens onder resp. boven. Positie 174 en 175 zijn voor de dubbele aanhalingstekens onder resp. boven. Positie 185 is voor de trema resp. de umlaut. Positie 187 is voor het dolkje, 192 en 193 voor de Nederlandse ij's.


Tot dus ver geen probleem, behalve dan misschien bij 222. Positie 200 is voor de gedachtenstreep, positie 237 voor de breukstreep. Posities 201-210 voor de tekens die bij Signum!2 onder het numerieke toetsenbord lagen, 211-220 idem voor de combinatie met Shift. Positie 223 is voorbehouden aan het oneindig-teken, en verder hebben 244 e.v. een vaste betekenis. Zoals in de afbeeldingen te zien is bij de eigen AKZ__10 klopt dat, maar voor de on the fly gelezen VDI-font [Speedo dus] Amerigo gaat het niet helemaal op! Boven de 168 wordt er een potje van gemaakt [let wel: NVDI met SPDCHAR.map stond aan!]. Posities 169-172, 186, 191-200, 211-220, 222-223, 236-238, 244-245, 247, 251-252, en 254-255 worden anders ingevuld.

De apart geconverteerde Life Roman laat zien waar ik m'n tekens eigenlijk had willen hebben. Signum!4 plaatst een groot aantal tekens [waaronder Pools, Turks, en Hongaars] op totaal onverwachte plekken bij de Amerigo. En wat zou er gebeuren als SPDCHAR.map niet aanstaat? Zie het resultaat bij de Amerigo Italic. Het meeste klopt. Maar waar zijn 166-167, 192-193 gebleven? En waar is de breukstreep op 237? De twee ij's zitten wel degelijk in het Amerigo Italic font, maar waar laat Signum!4 ze?


Nauwelijks had ik bovenstaande paragrafen geschreven of ik werd gebeld door de heer Kossen uit Gouda die met de problemen zat in Signum!4 zoals ik boven al had aangestipt, nl. dat als je via NVDI en SPDCHAR.map zelf voor de Speedo fonts een indeling hebt gemaakt en die hanteert in een ander programma, Signum!4 daar heel iets anders van maakt en een eigen indeling volgt.

Het gebruik van verschillende font-types, ook al staat het programma dat toe, is ten zeerste af te raden. Ik heb al eens gewezen op het feit dat je in Papyrus zowel Signum!2 als GEM-fonts kunt gebruiken, maar ook de font-types die NVDI aankan. Als je teksten maakt met de ASCII-posities [boven de 128] voorzien van een bepaalde letter - wat Papyrus met de Signum!2 fonts automatisch doet door b.v. de tekens onder het numeriek toetsenbord toe te kennen aan 201 e.v. loop je vast met GEM-fonts of Speedo fonts die ge-map-ped zijn zoals bij mij. Ik heb dan ook als ik met Papyrus werk alle Signum!2 fonts uit gezet.

Signum!3 [en !4] kunnen de oude Signum!2 fonts nog inlezen en doen dan hetzelfde als bij Papyrus. Consequent gebeurt hetzelfde als on the fly Speedo fonts worden ingelezen. Bij het exporteren van een tekst in Signum!3 [!4] gemaakt, ontstaan mogelijk problemen als die elders weer in b.v. Papyrus worden ingelezen en met Speedo fonts worden bewerkt. Als ik m'n Poolse teksten in en uit Signum!3 [!4] wil hebben maak ik dan ook geen gebruik van de mogelijkheid om Speedo fonts te gebruiken maar neem ik slechts vooraf naar Signum!3-formaat geconverteerde Speedo fonts in beschouwing. Aan TrueType fonts heb ik in een Poolse context al helemaal niets! Voor alle duidelijk: problemen komen alleen als gebruik gemaakt moet worden van lettertekens die op posities boven de 128 te recht komen. Ik heb dan ook de heer Kossen aangeraden om zo'n fontconverter van Speedo naar Signum!3 aan te schaffen en z'n fonts vooraf te converteren.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Signum! Signum! Signum! en de Epson Stylus.