Home Kwaliteit / Quality Fonts en compleetheid / Completeness of fonts Welke Atari programma's? / Which Atari programmes ?

Naamgeving / Nomenclature

De naamgeving bij de PD-fonts is ook vaak amusant. De 3 Rock's van hierboven hebben alle betrekking op een Rockwell font. Klerandon is een namaak Clarendon, Study een namaak van het Nederlandse ontwerp Studio/Flambart door W. Overbeek, Gille is afgekeken van de Gill Sans Serif van Eric Gill, Lubilan een copie van de Avant Garde Gothic ontworpen door Lubalin, Bodini een Bodoni-kloon, Gaudy is de Goudy Text 292 ontworpen door Frederick Goudy. Enzovoorts. Dit gebruik van schuilnamen is bedoeld om eventuele copyright claims te ontwijken en wordt overal in de font-industrie gehanteerd. In plaats van Times vinden we Tyme, Time, Tiempo, Tempo, maar ook Dutch. In plaats van Helvetica vinden we Swiss, en Suizo. De bij Corel Draw meegeleverde fonts hadden allemaal afwijkende bestandsnamen terwijl in de font-beschrijving nog de originele namen staan: b.v. Aarabia voor Arnold Boecklin, en Aardvark voor Aachen Bold. Dit gold eerst voor de fonts in het eigen WFN-formaat maar later ook voor de TrueType-fonts.

Aardvark        Aachen bold
Memorandum       American Typewriter
Arabia     Arnold Boecklin
Avalon     Avant Garde
Bangkok     Benguiat
Brooklyn        Bookman
Bodnoff     Bodoni Poster
Banff      Brush Script
Geographic       Carta
Casablanca       Caslon
Centurion Old  Century Old Style
Cupertino        Copper Black
New Brunswik  New Century Schoolbook
Frankfurt Gothik    Franklin Gothic
Freeport        Free Style
France     Fritz Quadrata


Fujiyama Condensed   Futura Condensed
Gatineau        Garamond
Switzerland       Helvetica
Homeward Bound Hobo
Motor      Machine
Nebraska        New Baskerville
Ottawa     Optima
Palm Springs  Palatino
Paradise        Park Avenue
Renfrew     Revue
Musical     Sonata
Southern        Souvenir
Stamp      Stencil
Timpani     Tiffany
Toronto     Times
USA Black        Univers Black
Unicorn     University Roman
Zurich Calligraphic   Zapf Chancery
Dxielands        Zapf Dingbats

Ook bij de Bitstream fonts vinden we in de officiŽle catalogus de verwijzing naar een ander merknaam font staan:

Swiss 721        Helvetica
Monospace 821  Helvetica Monospace
Swiss 921        Helvetica Inserat
Swiss 911        Helvetica Compressed
Swiss 924        Hanseatic
Dutch 801        Times Roman
Dutch 766        Imprint
Dutch 809        Concorde
Dutch 811        Olympian
Dutch 823        Aster
Zapf Humanist 601    Optima
Humanist 521  Gill Sans
Humanist 531  Syntax
Humanist 777  Frutiger
Humanist 970  Ad Sans
Humanist Slabserif 712 Egyptienne
Zapf Calligraphic 801  Palatino
News 702        Excelsior

etc.


In hoeverre de uitvoering van een bepaald font kan verschillen tussen twee lettergieterijen kun je je afvragen als fonts door b.v. Herman Zapf ontworpen bij Corel Draw een fantasie-naam krijgen maar aan de door Zapf ontworpen Optima en Palatino bij Bitstream nog steeds de naam Zapf verbonden is! Ik heb dan de neiging om de Bitstream fonts wat hoger in te schatten dan de Corel Draw fonts.

Overigens lag - begin februari 1997 - bij de Slegte in de ramsj het boek

Type & Typographers,
door Manfred Klein, Yvonne Schwemer-Scheddin, Erik Spiekermann,
uitgeverij SDU in Den Haag, 1991.

Een bloemlezing over veelgebruikte lettertypes en hun ontwerpers. Nu voor maar f39,50 in plaats van f135,-!!! Bovengenoemde Zapf droomde als kind ervan om schoorsteenveger te worden.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home Kwaliteit / Quality Fonts en compleetheid / Completeness of fonts Welke Atari programma's? / Which Atari programmes ?