Home Updates Familie

feedback

Uw interesses / Your interests

Gelieve aan te duiden in welke gebieden u geïnteresseerd bent / What are your interests?:

Atari
Filatelie/Philately/Filatelistyka
Typografie/Typografia -Fonts/Typefaces/Czcionki
Polen/Poland/Polska
Rock music / Muzyka rockowa

Hieromtrent wil u graag / You would like to / Proszę o:

Gedetailleerde informatie / Detailed information / Szczególna informacja per e-mail
Een telefonisch gesprek voeren / have a conversation / Rozmowa telefoniczna
Andere suggesties / Other suggestions / Inne sugestie

Opmerkingen / Remarks

 
Uw gegevens / Your data / Pana, Pani dane

Naam/Name/Nazwisko - Bedrijf/ Enterprise/Firma
Voornaam / ChristianName / Imię
Man/Male/Mężczyzna
Vrouw/Female/Kobieta
Functie/Function/Funkcja
Adres
Postcode - Stad / Area Code - Town / Kod - Miasto
Telefoon / Telephone / Telefon
Fax
E-Mail adres

We zijn u zeer erkentelijk voor de reactie op onze homepage / We are very grateful that you liked our website / Bardzo dziękujemy za miłe reakcje i cieszymy się, że strona nasza wam podoba

Geef uw e-mail adres op als u op de hoogte gehouden wilt worden van veranderingen in de gekozen pagina / Enter your e-mail address to receive e-mail when your selected Web page gets updated.

Welke pagina in de gaten houden / Select Web page to monitor:

Atari Fonts en lettertypes Polen en Nederland Biuletyn OnLine Amerikaanse rock music Amerikaanse rock music links Poolse rockmusic Poolse rockmusic links Druktechniek en filatelie.

Uw / Your Internet e-mail adres / address:

Bij aanmelding volgt eerst enige ruis van Netmind zoals het nogmaals invullen van het e-mail adres / Upon registration some noise by Netmind will occur such as a double-check of your e-mail address.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 10 mei 2005

Home Updates Familie