Home Atari Messe in Neuss - april 1999 In Nederland / In the Netherlands

Atari tijdschriften / magazines

Tijdschriften voor Atari-liefhebbers

Zoals het voor de lezers van 'Libelle' volstrekt normaal is om in hun lijfblad niets te lezen over de 'Margriet' en vice-versa, zo is het ook in het wereldje van Atari-liefhebbers niet gebruikelijk om aandacht te schenken aan de 'concullegas'. Men weet meestal wel van elkaars bestaan maar daarbij blijft het vaak.

In de ruim vijf jaar dat ik met Atari werk heb ik geleidelijk aan steeds meer abonnementen genomen. Eerst op de Nederlandstalige tijdschriften, later op de Duitse, en sinds kort op de enkele Poolse. De laatste twee jaar wordt het aantal abonnementen dat ik hoef bij te houden steeds minder. Van de vier Duitse bladen is er nog maar één overgebleven, en van de Nederlandse zijn er maar twee over.

Usually readers of the Dutch Women's Weekly 'Libelle' won't find a word in theiee magazine about the rival magazine 'Margriet' or the other way around. In the same vein, Atarians wouldn't even think about paying meritory attention to their 'conculleagues'. They may be aware of each other, but that's just it..

In the last 5 years I'm working on an Atari I have subscribed to more and more Atari dedicated magazines. In the first place the Dutch ones, then the German and recently a few Polish ones. But, in the last 2 years the number of subscriptions gets smaller. Out of 4 German only 1 is left, out of the Dutch magazines only 2 are left...


Voor de goede orde gaat het mij om tijdschriften op een boven regionaal/plaatselijk niveau, waarbij ik me zeer wel bewust ben van het feit dat sommige plaatselijke bladen met de regelmaat van de klok verschijnen en een zeer hoogwaardig product uitbrengen.

In een recente ST had ik een oproep geplaatst voor enige nummers van Atari-tijdschriften welke me ontbraken. Er kwamen twee telefonische reacties die samen goed waren voor ruim 100 verschillende nummers. Er zaten tijdschriften bij waar ik het bestaan niet vermoedde. Het bijwerken van mijn mancolijst betekende dat niet alleen een groot aantal kon worden geschrapt maar vooral dat de lijst werd uitgebreid met manco's van die onbekende bladen. Een bezoek aan de burelen van de Stichting ST bracht aan het licht dat het eigenlijk hoog tijd is voor een, zij het voorlopig, overzicht van de bekende bladen, wanneer ze zijn verschijnen etc.


Aanvullingen op de hier onder te volgen lijst zijn zeer welkom. Een probleempje voor ST is misschien het feit dat veel tijdschriften begonnen zijn als blad voor de 8-bits Atari en geleidelijk aan zijn overgegaan op de ST danwel in een paar uitzonderingsgevallen de 8-bitter tot het bittere einde toe zijn trouw gebleven. Ook zijn enkele algemene computertijdschriften, met name in de begin-jaren van de ST, door de ST gedomineerd. Deze uitzonderingen neem ik wel in de lijst op niettegenstaande het feit dat in de nu nog verschijnende nummers praktisch niets meer op Atari gebied te vinden is.


Aflevering 2

In de vorige ST heb ik een overzicht gegeven van de mij bekende Atari tijdschriften. Uiteraard in volle bewustzijn dat dit slechts een eerste aanzet kon zijn en dat er nog vele andere tijdschriften moesten bestaan. Tot mijn grote tevredenheid moet ik zeggen dat een groot aantal lezers gereageerd heeft en dat de lijst behoorlijk uitgebreid kan worden resp. verbeterd. Hieronder alleen de verbeterde paragafen resp. tabellen. Aanvullingen blijven uiteraard nog steeds welkom.

In the last ST magazine I published a survey of the Atari Magazine I know. I was fully aware of the fact that this could only be a meager start and that there should exist trillions of others. I must say that I'm quite satified to have received plenty of reactions. The list shall therefore be extended and corrected. For now, I'm just publishing the paragraphs and tables that needed correction. Of course any suggestions and additions are most welcome.Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 31 december 1999

Home Atari Messe in Neuss - april 1999 In Nederland / In the Netherlands